Turun Seudun Kehittämiskeskus - Taulukot

Aluetalous

Päivitetty
Tuotanto ja työllisyys seutukunnittain ja maakunittain 2000–2015 08.12.2017
Bruttokansantuote seutukunnittain ja maakunnittain 2000–2015 08.12.2017
Kotitalouksien taloustoimet alueittain 2000–2015
12.12.2017
Aluetilinpidon aikasarja toimialoittain Turun seutukunnassa 1975–2015
12.12.2017
Tuotanto ja työllisyys Varsinais-Suomessa seutukunnittain 2000–2015
12.12.2017

Asuminen

Vanhojen osakeasuntojen nelöihinnat ja kauppojen lukumäärät kunnittain 2013–2016 09.06.2017
Keskimääräiset vuokrat alueittain 2002–2016, koko vuokra-asuntokanta 24.04.2017
Keskimääräiset vuokrat alueittain 2003–2016, uudet vapaarahoitteiset vuokrasuhteet 24.04.2017

Indeksit

Elinkustannusindeksi 1951:10 = 100 19.02.2018
Kuluttajahintaindeksi 2015 = 100 hyödykeryhmittäin 19.02.2018

Koulutus

Tutkinnon suorittaneet (25–64-vuotiaat) koulutusasteittain 1998–2016 07.11.2017
Alueella asuva työllinen työvoima koulutusasteittain 1998–2015 10.04.2017
Kuntien välinen muuttoliike koulutusasteittain 2000–2016 08.06.2017
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusasteittain 2000–2016 07.11.2017
Opiskelijat oppilaitostyypeittäin seutukunnittain 1999–2015 14.02.2017

Kuntien tunnusluvut

Kuntien tunnuslukuja 2000–2016 27.10.2017

Liikenne ja majoitus

Henkilöautojen ensirekisteröinnit kunnittain 2001–2017 ja liikennekäytössä olevat henkilöautot 2017 18.01.2018
Matkailutietoja hotelleissa Turun seutukunnassa 2012–2017e kuukausittain 18.01.2018

Rakentaminen

Rakentaminen ja asuntotuotanto 2000–2016 18.05.2017

Teollisuus

Teollisuuden työpaikat toimialoittain kunnittain 2007–2015 16.10.2017

Teollisuuden työpaikat toimialoittain kunnittain 1993–2006 taulukon päivitys lopetettu

05.11.2009
Teollisuustoiminnan (BCDE) toimipaikat kunnittain 2013–2016 22.02.2018

Teollisuuden rakenteet kunnittain 1995–2012 taulukon päivitys lopetettu

24.03.2014

Teollisuustoiminnan vientiaste kunnittain 1988–2007 taulukon päivitys lopetettu

16.02.2009

Teollisuus toimialoittain Turun seutukunnassa 1995–2011 taulukon päivitys lopetettu

23.04.2013

Toimeentulotuki ja sosiaalitoimi

Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto kunnittain 1990–2015 24.04.2017
Toimeentulotuen tietoja 1990–2016 08.01.2018

Tulot ja huoltosuhdeindikaattorit

Väestöllinen huoltosuhde kunnittain 1990–2040 (enn.) 04.04.2017
Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 1990–2016 22.02.2018
Tulonsaajien tulot ja verot 1990–2016 20.12.2017
Tulonsaajat ja tulot kunnittain 1995–2016 22.02.2018

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot maakunnittain 1995, 1997–2016 31.10.2017
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot seutukunnittain 1995, 1998–2016 31.10.2017

Työpaikat ja työmarkkinat

Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 1990–2016 16.02.2018
Työllisyysaste alueittain 1990–2016 16.02.2018
Työpaikkaomavaraisuus kunnittain 1993–2015 27.09.2017
Väestön pääasiallinen toiminta 1990–2016 16.02.2018
Elinkeinorakenne ja työvoima
Työlliset ammattiaseman mukaan 1996–2015 16.10.2017
Alueella asuva työllinen työvoima koulutusasteittain 1998–2015 10.04.2017
Elinkeinorakenne kunnittain 1990–2015 27.09.2017
Pendelöinti - työssäkäyntivirrat
Työpaikat sijainnin mukaan kunnittain 2000–2015 03.10.2017
Pendelöintivirrat 2007–2015 05.10.2017
Pendelöintivirrat 2006 14.11.2008
Pendelöintivirrat 2005 14.11.2008
Pendelöintivirrat 2004 01.07.2008
Pendelöintivirrat 2003 01.07.2008
Pendelöintivirrat 2002 01.07.2008
Työpaikat
Informaatiosektorin työpaikat 1993–2015 16.10.2017
Teollisuuden työpaikat toimialoittain kunnittain 2007–2015 16.10.2017
Teollisuuden työpaikat toimialoittain kunnittain 1993–2006 05.11.2009
Työpaikat toimialoittain 2001–2015 16.10.2017

Työttömyys

Työttömyystilanne seutukunnittain joulukuussa 2007–2017 29.01.2018
Työllisyystilanne kunnittain kuukausittain vuosina 1991–2010 20.01.2010
Työttömyystietoja kunnittain kuukausittain 2009–2017 29.01.2018
Työllisyystilanne kunnittain, vuosikeskiarvot 1991–2008 20.01.2009

Väestö

Asuntokunnat koon mukaan Turun seutukunnassa 1985–2016 09.06.2017
Väkiluku Suomen kunnissa 2006–2016 03.04.2017
Väestöntiheys kunnittain 1990–2017 09.06.2017
Ennusteet
Väestönmuutokset kunnittain, ennusteet vuoteen 2040 30.12.2015
Väestöennuste vuoteen 2025 iän ja sukupuolen mukaan kunnittain (Paras hankkeen määritelmät) 01.10.2012
Väestöennusteet 1-vuotisikäryhmittäin vuoteen 2040 30.12.2015
Väestöennusteet ikäryhmittäin vuoteen 2040 30.12.2015
Huoltosuhteet
Väestöllinen huoltosuhde kunnittain 1990–2040 (enn.) 04.04.2017
Väestön kehitysfaktori 1980–2016, ennuste vuoteen 2040 04.04.2017
Ikärakenne
Väestön ikärakenne (1-v. ikäryhmät) kunnittain 2010–2016 03.04.2017
Väestön ikärakenne (5-v. ikäryhmät) alueittain 1990–2016 03.04.2017
Muuttoliike
Muuttoliike 1990–2016 iän mukaan 08.06.2017
Muuttoliike 1990–2007 iän mukaan 11.09.2008
Kuntien välinen muuttoliike koulutusasteittain 2000–2016 08.06.2017
Muuttoliike 1-vuotisikäryhmittäin 2017 (ennakkotiedot) 24.10.2017
Muuttoliike 1-vuotisikäryhmittäin 2016 (ennakkotiedot) 25.01.2017
Muuttoliike 1-vuotisikäryhmittäin 2014–2015 25.01.2017
Muuttoliike 1-vuotisikäryhmittäin 2010–2013 27.02.2015
Muuttoliike 1-vuotisikäryhmittäin 2006–2009 27.02.2015
Pääasiallinen toiminta  
Väestön pääasiallinen toiminta 1990–2016 16.02.2018

Yritykset ja toimipaikat

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Varsinais-Suomessa kunnittain 2005–2016 18.08.2017
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset maakunnittain 2005–2016 18.08.2017
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain Varsinais-Suomessa 2001–2016 18.08.2017
Toimipaikat kunnittain Varsinais-Suomessa 2013–2016 21.12.2017
Toimipaikat toimialoittain kunnittain 2013–2016  23.02.2018
Toimipaikat toimialoittain kunnittain 2007–2012 11.06.2015
Toimipaikat toimialoittain kunnittain 1993–2007 08.01.2009
Toimipaikkojen lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto kunnittain 1993–2007 05.12.2008