Muutoksia palvelussa

 

6.11.2019 Koulutettu työvoima 2017 -tilastotietokantaan on päivitetty viisi taulukkoa

Koulutettu työvoima 2017 -tilastotietokantaan on päivitetty seuraavat taulukot:

 • KTY1D17. Työllinen työvoima (18-74v.) toimialan, koulutusasteen, iän ja sukupuolen mukaan 2017
 • KTY2D17. Työllinen työvoima (18-74v.) työnantajasektorin, iän ja sukupuolen mukaan 2017
 • KTY1E17. Työllinen työvoima (18-74v.) tuloluokkien, iän ja sukupuolen mukaan 2017
 • Työpaikkojen lukumäärä 1995-2017 maakunnittain työllisten koulutusasteen mukaan
 • Työpaikkojen lukumäärä 1995-2017 seutukunnittain työllisten koulutusasteen mukaan

 

5.11.2019 Ammatillinen toinen aste 2017 tietoja verkossa

Ammatillinen toinen aste 2017 -tilastotietokantaan on päivitetty seuraavat taulukot:

 • AMO1D17. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2013-2017 suorittaneiden työllisten toimiala vuonna 2017
 • AMO2D17. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2013-2017 suorittaneiden työllisten työnantajasektori vuonna 2017
 • AMO3D17. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2013-2017 suorittaneiden työllistyminen työnantajan henkilöstömäärän, toimialan ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2017
 • AMO1E17. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2014-2016 suorittaneiden mediaaniansiot (palkat + yrittäjätulot) 2017.
 • AMO2E17. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2014-2016 suorittaneiden mediaaniansiot (palkat + yrittäjätulot) työnantajasektorin mukaan 2017.
 • AMO3E17. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2014-2016 suorittaneiden mediaaniansiot (palkat + yrittäjätulot) maakunnittain 2017.
 • AMO1F17. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2013-2017 suorittaneiden työllistymismaakunta vuonna 2017

 

1.11.2019 Ammattikorkeakoulut 2017 tietoja verkossa

Ammattikorkeakoulut 2017 -tilastotietokantaan on päivitetty seuraavat taulukot:

 • AMK1D17. Ammattikorkeakoulututkinnon 2013-2017 suorittaneiden työllisten toimiala 2017
 • AMK2D17. Ammattikorkeakoulututkinnon 2013-2017 suorittaneiden työllisten työnantajasektori 2017
 • AMK3D17. Ammattikorkeakoulututkinnon 2013-2017 suorittaneiden työllistyminen työnantajan henkilöstömäärän, toimialan ja työnantajasektorin mukaan 2017
 • AMK1E17. Ammattikorkeakoulututkinnon 2013-2016 suorittaneiden mediaaniansiot (palkka + yrittäjätulot) 2017.
 • AMK2E17. Ammattikorkeakouluissa tutkinnon 2013-2016 suorittaneiden mediaaniansiot (palkka + yrittäjätulot) 2017.
 • AMK1F17. Ammattikorkeakoulututkinnon 2013-2017 suorittaneiden työllistymismaakunta vuonna 2017
 • AMK2F17. Ammattikorkeakoulututkinnon 2013-2017 suorittaneiden työllistymisseutukunta vuonna 2017
 •  

1.11.2019 Yliopistot 2017 tietoja verkossa

Yliopistot 2016 -tilastotietokantaan on päivitetty seuraavat taulukot:

 • YLI1D17. Yliopistotutkinnon 2013-2017 suorittaneiden työllisten toimiala vuonna 2017
 • YLI2D17. Yliopistotutkinnon 2013-2017 suorittaneiden työllisten työnantajasektori vuonna 2017
 • YLI3D17. Yliopistotutkinnon 2013-2017 suorittaneiden työllistyminen työnantajan henkilöstömäärän, toimialan ja työnantajasektorin mukaan 2017
 • YLI1E17. Yliopistotutkinnon 2013 - 2016 suorittaneiden mediaaniansiot (palkat + yrittäjätulot) tutkinnoittain 2017.
 • YLI2E17. Yliopistoissa tutkinnon 2013 - 2016 suorittaneiden mediaaniansiot (palkat + yrittäjätulot) tutkinnoittain 2017.
 • YLI3E17. Yliopistoissa tutkinnon 2013 - 2016 suorittaneiden mediaaniansiot (palkat + yrittäjätulot) työnantajasektorin mukaan 2017.
 • YLI1F17.Yliopistotutkinnon 2013 - 2017 suorittaneiden työllistymisalue vuonna 2017

 

13.8.2019 Peruskoulut ja lukiot -tilastotietokannan peruskoulujen vuoden 2017 tietoja verkossa.

Peruskoulut -tilastotietokantaan on päivitetty seuraavat taulukot:

 1. Peruskoulun päättäneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2017
 2. Peruskoulun päättäneiden jatko-opinnot oppilaitoksittain vuonna 2017
 3. Peruskoulun päättäneiden jatko-opinnot koulutusasteittain ja opintoaloittain vuonna 2017
 4. Peruskoulun päättäneiden jatko-opinnot koulutusasteittain ja kunnittain vuonna 2017
 5. Peruskoulun päättäneiden suorittamat tutkinnot vuonna 2017

 

27.6.2019 Peruskoulut ja lukiot -tilastotietokannan lukioiden vuoden 2017 tietoja verkossa.

Lukiot -tilastotietokantaan on päivitetty seuraavat taulukot:

 1. Ylioppilaiden pääasiallinen toiminta vuonna 2017
 2. Ylioppilaiden jatko-opinnot oppilaitoksittain vuonna 2017
 3. Ylioppilaiden jatko-opinnot koulutusasteittain ja opintoaloittain vuonna 2017
 4. Ylioppilaiden jatko-opinnot koulutusasteittain ja kunnittain vuonna 2017
 5. Ylioppilaiden suorittamat tutkinnot vuonna 2017

 

13.6.2019 Koulutettu työvoima 2017 -tilastotietokantaan on päivitetty kaksi taulukkoa

Koulutettu työvoima 2017 -tilastotietokantaan on päivitetty seuraavat taulukot:

 • KTY1B17e. Työikäisen väestön (18-74v.) pääasiallinen toiminta koulutuksen mukaan 2017.
 • KTY2B17e. Työikäisen väestön (18-74v.) pääasiallinen toiminta koulutusasteen ja -alan mukaan 2017

 

2.4.2019 Ammatillinen toinen aste 2017 tietoja verkossa

Ammatillinen toinen aste 2017 -tilastotietokantaan on päivitetty seuraavat taulukot:

 • AMO1B17e. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2014–31.7.2017 suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2017 tutkinnoittain
 • AMO2B17e. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2014 - 31.7.2017 suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2017 koulutus- ja opintoalan mukaan
 • AMO1C17e. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2014-31.7.2017 suorittaneiden jatko-opinnot vuonna 2017 opiskelumaakunnan mukaan
 • AMO2C17e. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2014-31.7.2017 suorittaneiden jatko-opintojen tavoitetutkinto vuonna 2017
 • AMO2F17e. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2014–31.7.2017 suorittaneiden asuinmaakunta vuonna 2017
 • AMO3F17e. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2014–31.7.2017 suorittaneiden asuinseutukunta vuonna 2017

 

2.4.2019 Ammattikorkeakoulut 2017 tietoja verkossa

Ammattikorkeakoulut 2017 -tilastotietokantaan on päivitetty seuraavat taulukot:

 • AMK1B17e. Ammattikorkeakoulututkinnon 2013-2017 suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2017
 • AMK1C17e. Ammattikorkeakoulututkinnon 2013-2017 suorittaneiden tutkintoon johtavat jatko-opinnot vuonna 2017
 • AMK3F17e. Ammattikorkeakoulututkinnon 2013-2017 suorittaneiden asuinmaakunta vuonna 2017
 • AMK4F17e. Ammattikorkeakoulututkinnon 2013-2017 suorittaneiden asuinseutukunta vuonna 2017

 

2.4.2019 Yliopistot 2017 tietoja verkossa

Yliopistot 2017 -tilastotietokantaan on päivitetty seuraavat taulukot:

 • YLI1B17e. Yliopistotutkinnon 2013 - 2017 suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2017
 • YLI1C17e. Yliopistotutkinnon 2013 - 2017 suorittaneiden jatko-opinnot koulutusasteen ja koulutusalan mukaan vuonna 2017
 • YLI2F17e. Yliopistotutkinnon 2013 - 2017 suorittaneiden asuinmaakunta vuonna 2017
 • YLI3F17e. Yliopistotutkinnon 2013 - 2017 suorittaneiden asuinseutukunta vuonna 2017

 

5.3.2019 Ammatillisen toisen asteen 2017 tutkintotietoja verkossa

Ammatillinen toinen aste 2016 -tilastotietokantaan on päivitetty taulukot:

 • AMO1A17. Vuosina 2014-2017 suoritetut ammatilliset tutkinnot.
 • AMO2A17. Vuosina 2014-2017 suoritetut ammatilliset tutkinnot koulutus- ja opintoaloittain
 • AMO3A17. Vuosina 2014-2017 suoritetut ammatilliset tutkinnot ja ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus

 

28.2.2019 Koulutettu työvoima 2016 -tilastotietokantaan on päivitetty kaksi taulukkoa

Koulutettu työvoima 2016 -tilastotietokantaan on päivitetty seuraavat taulukot:

 • Työpaikkojen lukumäärä 1995-2016 maakunnittain työllisten koulutusasteen mukaan
 • Työpaikkojen lukumäärä 1995-2016 seutukunnittain työllisten koulutusasteen mukaan

 

15.2.2019 Koulutettu työvoima 2016 -tilastotietokantaan on päivitetty kolme taulukkoa

Koulutettu työvoima 2016 -tilastotietokantaan on päivitetty seuraavat taulukot:

 • KTY1D16. Työllinen työvoima (18-74v.) toimialan, koulutusasteen, iän ja sukupuolen mukaan 2016
 • KTY2D16. Työllinen työvoima (18-74v.) työnantajasektorin, iän ja sukupuolen mukaan 2016
 • KTY1E16. Työllinen työvoima (18-74v.) tuloluokkien, iän ja sukupuolen mukaan 2016

 

14.1.2019 Yliopistot 2017 tutkintotiedot verkossa

Yliopistot -tilastotietokantaan on päivitetty vuoden 2017 tutkintotiedot:

 • YLI1A17. Vuosina 2013-2017 suoritetut korkeakoulututkinnot koulutusaloittain ja tutkinnoittain

 

14.1.2019 Ammattikorkeakoulut 2017 tutkintotiedot verkossa

Ammattikorkeakoulut -tilastotietokantaan on päivitetty vuoden 2017 tutkintotiedot:

 • AMK1A17. Vuosina 2013-2017 suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot koulutusaloittain ja tutkinnoittain

 

2.1.2019 Ammatillinen toinen aste 2016 tietoja verkossa

Ammatillinen toinen aste 2015 -tilastotietokantaan on päivitetty seuraavat taulukot:

 • AMO1D16. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2013-2016 suorittaneiden työllisten toimiala vuonna 2016
 • AMO2D16. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2013-2016 suorittaneiden työllisten työnantajasektori vuonna 2016
 • AMO3D16. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2013-2016 suorittaneiden työllistyminen työnantajan henkilöstömäärän, toimialan ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2016
 • AMO1E16. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2013-2015 suorittaneiden mediaaniansiot (palkat + yrittäjätulot) 2016.
 • AMO2E16. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2013-2015 suorittaneiden mediaaniansiot (palkat + yrittäjätulot) työnantajasektorin mukaan 2016.
 • AMO3E16. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2013-2015 suorittaneiden mediaaniansiot (palkat + yrittäjätulot) maakunnittain 2016.
 • AMO1F16. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2013-2016 suorittaneiden työllistymismaakunta vuonna 2016

 

19.12.2018 Ammattikorkeakoulut 2016 tietoja verkossa

Ammattikorkeakoulut 2016 -tilastotietokantaan on päivitetty seuraavat taulukot:

 • AMK1D16. Ammattikorkeakoulututkinnon 2012-2016 suorittaneiden työllisten toimiala 2016
 • AMK2D16. Ammattikorkeakoulututkinnon 2012-2016 suorittaneiden työllisten työnantajasektori 2016
 • AMK3D16. Ammattikorkeakoulututkinnon 2012-2016 suorittaneiden työllistyminen työnantajan henkilöstömäärän, toimialan ja työnantajasektorin mukaan 2016
 • AMK1E16. Ammattikorkeakoulututkinnon 2012-2015 suorittaneiden mediaaniansiot (palkka + yrittäjätulot) 2016.
 • AMK2E16. Ammattikorkeakouluissa tutkinnon 2012-2015 suorittaneiden mediaaniansiot (palkka + yrittäjätulot) 2016.
 • AMK1F16. Ammattikorkeakoulututkinnon 2012-2016 suorittaneiden työllistymismaakunta vuonna 2016
 • AMK2F16. Ammattikorkeakoulututkinnon 2012-2016 suorittaneiden työllistymisseutukunta vuonna 2016

 

11.12.2018 Yliopistot 2016 tietoja verkossa

Yliopistot 2016 -tilastotietokantaan on päivitetty seuraavat taulukot:

 • YLI1D16. Yliopistotutkinnon 2012-2016 suorittaneiden työllisten toimiala vuonna 2016
 • YLI2D16. Yliopistotutkinnon 2012-2016 suorittaneiden työllisten työnantajasektori vuonna 2016
 • YLI3D16. Yliopistotutkinnon 2012-2016 suorittaneiden työllistyminen työnantajan henkilöstömäärän, toimialan ja työnantajasektorin mukaan 2016
 • YLI1E16. Yliopistotutkinnon 2012 - 2015 suorittaneiden mediaaniansiot (palkat + yrittäjätulot) tutkinnoittain 2016.
 • YLI2E16. Yliopistoissa tutkinnon 2012 - 2015 suorittaneiden mediaaniansiot (palkat + yrittäjätulot) tutkinnoittain 2016.
 • YLI3E16. Yliopistoissa tutkinnon 2012 - 2015 suorittaneiden mediaaniansiot (palkat + yrittäjätulot) työnantajasektorin mukaan 2016.
 • YLI1F16.Yliopistotutkinnon 2012 - 2016 suorittaneiden työllistymisalue vuonna 2016

 

6.9.2018 Peruskoulut ja lukiot -tilastotietokannan peruskoulujen vuoden 2016 tietoja verkossa.

Peruskoulut -tilastotietokantaan on päivitetty seuraavat taulukot:

 1. Peruskoulun päättäneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2016
 2. Peruskoulun päättäneiden jatko-opinnot oppilaitoksittain vuonna 2016
 3. Peruskoulun päättäneiden jatko-opinnot koulutusasteittain ja opintoaloittain vuonna 2016
 4. Peruskoulun päättäneiden jatko-opinnot koulutusasteittain ja kunnittain vuonna 2016
 5. Peruskoulun päättäneiden suorittamat tutkinnot vuonna 2016

 

20.8.2018 Peruskoulut ja lukiot -tilastotietokannan lukioiden vuoden 2016 tietoja verkossa.

Lukiot -tilastotietokantaan on päivitetty seuraavat taulukot:

 1. Ylioppilaiden pääasiallinen toiminta vuonna 2016
 2. Ylioppilaiden jatko-opinnot oppilaitoksittain vuonna 2016
 3. Ylioppilaiden jatko-opinnot koulutusasteittain ja opintoaloittain vuonna 2016
 4. Ylioppilaiden jatko-opinnot koulutusasteittain ja kunnittain vuonna 2016
 5. Ylioppilaiden suorittamat tutkinnot vuonna 2016

 

29.6.2018 Ammatillinen toinen aste 2016 tietoja verkossa

Ammatillinen toinen aste 2016 -tilastotietokantaan on päivitetty seuraavat taulukot:

 • AMO1B16e. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2013–31.7.2016 suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2016 tutkinnoittain
 • AMO2B16e. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2013 - 31.7.2016 suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2016 koulutus- ja opintoalan mukaan
 • AMO1C16e. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2013-31.7.2016 suorittaneiden jatko-opinnot vuonna 2016 opiskelumaakunnan mukaan
 • AMO2C16e. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2013-31.7.2016 suorittaneiden jatko-opintojen tavoitetutkinto vuonna 2016
 • AMO2F16e. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2013–31.7.2016 suorittaneiden asuinmaakunta vuonna 2016
 • AMO3F16e. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 2013–31.7.2016 suorittaneiden asuinseutukunta vuonna 2016

 

28.6.2018 Koulutettu työvoima 2016 -tilastotietokantaan on päivitetty kaksi taulukkoa

Koulutettu työvoima 2015 -tilastotietokantaan on päivitetty seuraavat taulukot:

 • KTY1B16e. Työikäisen väestön (18-74v.) pääasiallinen toiminta koulutuksen mukaan 2016.
 • KTY2B16e. Työikäisen väestön (18-74v.) pääasiallinen toiminta koulutusasteen ja -alan mukaan 2016

 

28.6.2018 Yliopistot 2016 tietoja verkossa

Yliopistot 2016 -tilastotietokantaan on päivitetty seuraavat taulukot:

 • YLI1B16e. Yliopistotutkinnon 2012 - 2016 suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2016
 • YLI1C16e. Yliopistotutkinnon 2012 - 2016 suorittaneiden jatko-opinnot tavoitetutkinnon ja koulutusalan mukaan vuonna 2016
 • YLI2F16e. Yliopistotutkinnon 2012 - 2016 suorittaneiden asuinmaakunta vuonna 2016
 • YLI3F16e. Yliopistotutkinnon 2012 - 2016 suorittaneiden asuinseutukunta vuonna 2016

 

28.6.2018 Ammattikorkeakoulut 2016 tietoja verkossa

Ammattikorkeakoulut 2016 -tilastotietokantaan on päivitetty seuraavat taulukot:

 • AMK1B16e. Ammattikorkeakoulututkinnon 2012-2016 suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2016
 • AMK1C16e. Ammattikorkeakoulututkinnon 2012-2016 suorittaneiden tutkintoon johtavat jatko-opinnot vuonna 2016
 • AMK3F16e. Ammattikorkeakoulututkinnon 2012-2016 suorittaneiden asuinmaakunta vuonna 2016
 • AMK4F16e. Ammattikorkeakoulututkinnon 2012-2016 suorittaneiden asuinseutukunta vuonna 2016

 

14.3.2018 Ammatillisen toisen asteen 2016 tutkintotietoja verkossa

Ammatillinen toinen aste 2016 -tilastotietokantaan on päivitetty taulukko:

 • AMO1A16. Vuosina 2013-2016 suoritetut ammatilliset tutkinnot.

 

1.3.2018 Kansallinen koulutusluokitus 2016

Tilastovuodesta 2016 alkaen on siirrytty käyttämään uutta Kansallinen koulutusluokitus 2016 -luokitusta tutkintojen luokittelussa.

Lisätietoja: Kansallinen koulutusluokitus 2016: Luokituksen kuvaus

 

1.3.2018 Yliopistot 2016 tutkintotiedot verkossa

Yliopistot -tilastotietokantaan on päivitetty vuoden 2016 tutkintotiedot:

 • YLI1A16. Vuosina 2012-2016 suoritetut korkeakoulututkinnot koulutusaloittain ja tutkinnoittain

 

22.2.2018 Ammattikorkeakoulut 2016 tutkintotiedot verkossa

Ammattikorkeakoulut -tilastotietokantaan on päivitetty vuoden 2016 tutkintotiedot:

 • AMK1A16. Vuosina 2012-2016 suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot koulutusaloittain ja tutkinnoittain

 

Päivitetty 6.11.2019