Boende

Byggnader och fritidshus

Bostadshushåll efter hustyp och storlek

Bostadslägenheter

Bostadslägenheter efter upplåtelseform

Bostadspriser

Realprisindex för gamla lägenheter i flervåningshus

Fastighetspriser

Genomsnittliga hyror för hyresbostäder

Byggnader och fritidshus

  1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014
1 000
Bostadsbyggnader 840 1 005 1 111 1 235 1 246 1 258 1 266 1 278
  Fristående småhus 773 908 993 1 102 1 111 1 122 1 128 1 139
  Rad- och kedjehus 23 53 66 76 77 78 79 79
  Flervåningsbostadshus 44 45 52 57 57 58 58 59
Övriga byggnader 92 158 189 211 214 217 218 220
Fritidshus 252 368 451 489 493 496 499 500
Bastur 1) 548 932 1 212 1 502 1 529 1 555 1 581 1 591
1) Bara bastur i lägenheter. Det sammanlagda antalet bastur uppgår totalt till fler än 
2 000 000 i slutet av år 2014.

Källa: Statistikcentralen, Boende

Tabellen i Excelformat suoluk_asum1.xls

Uppdaterad: 17.12.2015

 

Bostadshushåll efter hustyp och storlek

Alla personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet bildar ett bostadshushåll.
Hustyp
 
Bostadshushåll
1980  % 1990 % 2000 % 2010 % 2014 %
Alla byggnader 1 781 771 100 2 036 732 100 2 295 386 100 2 537 197 100 2 617 780 100
Småhus 900 205 50,5 1 118 210 54,9 1 242 399 54,1 1 380 773 54,4 1 410 319 53,9
  fristående 774 215 43,5 862 194 42,3 930 180 40,5 1 029 365 40,6 1 050 423 40,1
  sammanbyggda 125 990 7,1 256 016 12,6 312 219 13,6 351 408 13,9 359 896 13,7
Flervåningsbostadshus 765 585 43,0 853 132 41,9 991 845 43,2 1 105 443 43,6 1 160 447 44,3
Övriga byggnader 
(inkl. okända)
115 981 6,5 65 390 3,2 61 142 2,7 50 981 2,0 47 014 1,8
Bostadshushållets storlek
1 person 482 476 27,1 646 229 31,7 856 746 37,3 1 040 378 41,0 1 098 023 41,9
2 personer 457 667 25,7 597 928 29,4 722 437 31,5 837 234 33,0 869 454 33,2
3 personer 345 769 19,4 332 295 16,3 312 646 13,6 290 767 11,5 286 621 10,9
4 personer 313 626 17,6 300 429 14,8 254 707 11,1 238 135 9,4 235 790 9,0
5 personer 118 678 6,7 112 714 5,5 103 339 4,5 90 845 3,6 88 521 3,4
6+ personer 63 555 3,6 47 137 2,3 45 511 2,0 39 838 1,6 39 371 1,5

Källa: Statistikcentralen, Boende

Tabellen i Excelformat suoluk_asum4.xls

Uppdaterad: 17.12.2015

 

Bostadslägenheter

  Enhet 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014
Bostadslägenheter  1 000 1 211 1 463 1 838 2 210 2 512 2 808 2 836 2 866 2 906 2 918
Golvyta per lägenhet m2 51,0 60,0 69,0 74,4 76,5 79,5 79,8 79,9 79,9 80,0
Golvyta per person m2 14,3 18,9 26,3 31,4 35,3 39,1 39,4 39,6 39,8 39,9
Antal personer per rum   1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Trångbodda 1) i % av 
bostadsbefolkningen
% . .  . . 31,0 30,5 23,7 17,9 17,7 17,5 17,5 17,5
1) Fler än 1 person per rum (exkl. köket).

Källa: Statistikcentralen, Boende

Tabellen i Excelformat suoluk_asum2.xls

Uppdaterad: 17.12.2015

 

Bostadslägenheter efter upplåtelseform, %

  1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014
Ägarbostad 58,5 61,0 66,8 58,1 59,2 59,0 58,7 58,4 58,2
Hyresbostad 27,7 20,9 21,6 1) 30,8 1) 29,3 1) 29,1 1) 29,1 1) 28,9 1) 2)  31,0
Tjänstebostad 9,7 8,3 3,1            
Bostadsrättsbostad . . . . . . 1,0 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4
Annan upplåtelseform 
eller okänd
4,1 9,8 8,4 10,1 10,3 10,6 10,9 11,4 9,4
1) Inkl. också tjänstebostäder.
2) Inkluder fr.o.m. år 2014 också tomma bostäder i byggnader som räknats till hyreshus.

Källa: Statistikcentralen, Boende

Tabellen i Excelformat suoluk_asum3.xls

Uppdaterad: 17.12.2015

 

Bostadspriser 1)

  Gamla flervåningshus Nya flervåningshus
Huvudstad-
sregionen
Det övriga 
Finland
Huvudstads-
regionen
Det övriga 
Finland
Skuldfria genomsnittliga kvadratmeterspriser, €/m2
2010 3 262 1 592 4 346 2 853
2011 3 402 1 616 4 554 2 960
2012 3 511 1 644 5 003 3 140
2013 3 650 1 673 4 974 3 215
2014 3 684 1 689 5 102 3 373
2015 3 721 1 692 5 122 3 403
1) Uppgifterna om gamla bostäder baserar sig på skatteförvaltningens material, uppgifterna 
om nya bostäder på de största fastighetsmäklarnas och byggherrarnas prisuppgifter.

Källa: Statistikcentralen, Boende

Tabellen i Excelformat suoluk_hinn6.xls

Uppdaterad: 29.4.2016

 

Realprisindex för gamla lägenheter i flervåningshus

  Huvudstadsregionen Det övriga Finland
1983 = 100
1992 84,2 104,0
1993 79,6 92,5
1994 87,2 95,2
1995 79,8 92,4
1996 85,2 97,2
1997 104,2 111,4
1998 114,4 119,6
1999 126,6 126,4
2000 133,8 127,3
2001 128,9 122,2
2002 140,7 127,6
2003 147,6 134,5
2004 156,3 145,2
2005 164,1 153,1
2006 176,8 161,3
2007 184,2 164,5
2008 179,1 159,1
2009 180,8 160,0
2010 198,6 169,1
2011 199,8 166,9
2012 199,9 165,0
2013 204,8 165,0
2014 203,7 161,9
2015 204,3 160,4

Källa: Statistikcentralen, Boende

Tabellen i Excelformat suoluk_asum5.xls

Uppdaterad: 29.4.2016

 

Fastighetspriser

  Egnahemshus Tomter för egnahemshus
Medelpris
 
Nominalpris-
index
Realpris-
index
Medelpris
 
Nominalpris-
index
Realpris-
index
€/bostads-m2 2005 = 100 €/m2 2005 = 100
2005 1 214 100,0 100,0 10,6 100,0 100,0
2006 1 309 107,8 106,1 12,1 115,2 113,4
2007 1 384 114,3 109,8 12,8 123,5 118,6
2008 1 379 115,4 106,5 13,3 129,6 119,6
2009 1 385 112,7 104,0 14,1 124,9 115,3
2010 1 474 121,8 111,1 16,7 140,7 128,3
2011 1 508 125,2 110,3 18,0 136,7 120,4
2012 1 526 124,9 107,1 19,6 140,9 120,8
2013 1 519 123,0 103,9 21,5 145,1 122,6
2014 1 505 120,9 101,1 23,3 151,1 126,3
2015 1 554 121,3 101,6 23,2 139,7 117,1

Källa: Statistikcentralen, Boende

Tabellen i Excelformat suoluk_hinn9.xls

Uppdaterad: 14.3.2016

 

Genomsnittliga hyror för hyresbostäder

  Arava-
lägenheter
Fritt finansierade 
bostäder
Alla hyres-
bostäder
€/m2/mån.
1990 3,91 4,33 4,14
2000 6,39 7,67 7,10
2001 6,64 7,99 7,42
2002 6,92 8,21 7,66
2003 7,16 8,50 7,94
2004 7,37 8,60 8,07
2005 7,54 8,81 8,27
2006 7,68 8,93 8,37
2007 7,96 9,35 8,72
2008 8,38 9,73 9,04
2009 8,93 10,07 9,48
2010 9,28 10,40 9,86
2011 9,90 11,54 10,79
2012 10,25 11,98 11,19
2013 10,64 12,43 11,61
2014 10,96 12,84 11,98
2015 11,21 13,30 12,34

Källa: Statistikcentralen, Boende

Tabellen i Excelformat suoluk_hinn7.xls

Uppdaterad: 14.3.2016


Senast uppdaterad 29.4.2016

Dela