Boende

Byggnader och fritidshus

  1980 1990 2000 2010 2014 2015 2016
  1 000
Bostadsbyggnader 840 1 005 1 111 1 235 1 278 1 283 1 290
  Fristående småhus 773 908 993 1 102 1 139 1 144 1 150
  Rad- och kedjehus 23 53 66 76 79 80 81
  Flervåningsbostadshus 44 45 52 57 59 59 60
Övriga byggnader 92 158 189 211 220 222 222
Fritidshus 252 368 451 489 500 502 503
Bastur 1) 548 932 1 212 1 502 1 591 1 607 1 631

1) Bara bastur i lägenheter. Det sammanlagda antalet bastur uppgår totalt till fler än två miljoner i slutet av år 2016.

Källa: Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 16.11.2017

Bostadshushåll efter hustyp och storlek

Alla personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet bildar ett bostadshushåll

  Bostadshushåll
  1990 % 2000 % 2010 % 2016 %
Alla hustyp 2 036 732 100 2 295 386 100 2 537 197 100 2 654 657 100
Fristående småhus 862 194 42,3 930 180 40,5 1 029 365 40,6 1 053 548 39,7
Rad- och kedjehus 256 016 12,6 312 219 13,6 351 408 13,9 363 578 13,7
Flervånings-
bostadshus
853 132 41,9 991 845 43,2 1 105 443 43,6 1 192 001 44,9
Övriga, okända 65 390 3,2 61 142 2,7 50 981 2,0 45 530 1,7
Bostadshushållets storlek
1 person 646 229 31,7 856 746 37,3 1 040 378 41,0 1 131 424 42,6
2 personer 597 928 29,4 722 437 31,5 837 234 33,0 880 188 33,2
3 personer 332 295 16,3 312 646 13,6 290 767 11,5 284 108 10,7
4 personer 300 429 14,8 254 707 11,1 238 135 9,4 233 352 8,8
5 personer 112 714 5,5 103 339 4,5 90 845 3,6 86 489 3,3
6+ personer 47 137 2,3 45 511 2,0 39 838 1,6 39 096 1,5

Källa: Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 16.11.2017

Bostäder efter upplåtelseform, %

  1990 2000 2010 2014 2015 2016
Ägarbostad 66,8 58,1 59,2 58,2 57,9 57,3
Hyresbostad 1) 24,7 30,8 29,3 2) 31,0 2) 30,8  2) 31,2
Bostadsrättsbostad . . 1,0 1,3 1,4 1,4 1,5
Annan upplåtelseform
eller okänd
8,4 10,1 10,3 9,4 9,9 10,0

1) Inkl. tjänstebostäder
2) Inkl. tomma bostäder i byggnader som räknats till hyreshus

Källa: Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 16.11.2017

Bostäder

  Enhet 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2016
Bostäder 1 000 1 211 1 463 1 838 2 210 2 512 2 808 2 968
Golvyta per bostad m2 51,0 60,0 69,0 74,4 76,5 79,5 79,9
Golvyta per person m2 14,3 18,9 26,3 31,4 35,3 39,1 40,3
Trångbodda 1) i % av
bostadsbefolkningen
% . .  . . 31,0 30,4 23,7 17,9 17,4

1) Fler än 1 person per rum, exkl. köket

Källa: Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 16.11.2017

Bostadspriser 1)

  Gamla flervåningshus Nya flervåningshus
  Huvudstads-
regionen
Det övriga
Finland
Huvudstads-
regionen
Det övriga
Finland
  Skuldfria genomsnittliga kvadratmeterspriser, €/m2
2010 3 262 1 592 4 346 2 853
2011 3 402 1 616 4 554 2 960
2012 3 511 1 644 5 003 3 140
2013 3 650 1 673 4 974 3 215
2014 3 684 1 689 5 102 3 373
2015 3 721 1 692 5 122 3 403
2016 3 825 1 699 4 980 3 520
2017* 3 992 1 718 5 071 3 536

1) Uppgifterna om gamla bostäder baserar sig på skatteförvaltningens material, uppgifterna om nya bostäder på de största fastighetsmäklarnas och byggherrarnas prisuppgifter.

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Aktiebostadspriser

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 7.2.2018

Realprisindex för gamla lägenheter i flervåningshus

  Huvudstadsregionen Det övriga Finland
  1983 = 100
1993 79,6 92,5
1994 87,2 95,2
1995 79,8 92,4
1996 85,2 97,2
1997 104,2 111,4
1998 114,4 119,6
1999 126,6 126,4
2000 133,8 127,3
2001 128,9 122,2
2002 140,7 127,6
2003 147,6 134,5
2004 156,3 145,2
2005 164,1 153,1
2006 176,8 161,3
2007 184,2 164,5
2008 179,1 159,1
2009 180,8 160,0
2010 198,6 169,1
2011 199,8 166,9
2012 199,9 165,0
2013 204,8 165,0
2014 203,7 161,9
2015 204,3 160,4
2016 208,9 160,1
2017* 214,2 159,4

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Aktiebostadspriser

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 7.2.2018

Fastighetspriser

  Egnahemshus Tomter för egnahemshus
  Medelpris Nominalpris-
index
Realpris-
index
Medelpris Nominalpris-
index
Realpris-
index
  €/bostads-m2 2015 = 100 €/m2 2015 = 100
2015 1 541 100,0 100,0 18,6 100,0 100,0
2016 1 549 100,1 99,8 21,2 98,1 97,8
2017 1 560 98,8 97,7 22,7 97,9 96,9

Källa: Statistikcentralen, Fastighetspriser

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 13.3.2018

Genomsnittliga hyror för hyresbostäder

  Aravalägenheter Fritt finansierade bostäder Alla hyresbostäder
  €/m2/mån.
1990 3,91 4,33 4,14
2000 6,39 7,67 7,10
2001 6,64 7,99 7,42
2002 6,92 8,21 7,66
2003 7,16 8,50 7,94
2004 7,37 8,60 8,07
2005 7,54 8,81 8,27
2006 7,68 8,93 8,37
2007 7,96 9,35 8,72
2008 8,38 9,73 9,04
2009 8,93 10,07 9,48
2010 9,28 10,40 9,86
2011 9,90 11,54 10,79
2012 10,25 11,98 11,19
2013 10,64 12,43 11,61
2014 10,96 12,84 11,98
2015 11,21 13,30 12,34
2016 11,38 13,65 12,61
2017 11,53 13,88 12,80

Källa: Statistikcentralen, Bostadshyror

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 13.3.2018

 

Ämnesområde: Boende

Senast uppdaterad 13.3.2018