Boende

Byggnader och fritidshus

Bostadshushåll efter hustyp och storlek

Bostadslägenheter

Bostadslägenheter efter upplåtelseform

Bostadspriser

Realprisindex för gamla lägenheter i flervåningshus

Fastighetspriser

Genomsnittliga hyror för hyresbostäder

Byggnader och fritidshus

  
1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 000
Bostadsbyggnader 840 1 005 1 111 1 184 1 194 1 204 1 214 1 224 1 235 1 246 1 258 1 266
  Fristående småhus 773 908 993 1 058 1 065 1 074 1 083 1 092 1 102 1 111 1 122 1 128
  Rad- och kedjehus 23 53 66 72 73 74 75 76 76 77 78 79
  Flervåningsbostadshus 44 45 52 54 55 55 56 56 57 57 58 58
Övriga byggnader 92 158 189 196 199 202 208 210 211 214 217 218
Fritidshus 252 368 451 474 475 478 482 485 489 493 496 499
Bastur 1) 548 932 1 212 1 366 1 396 1 431 1 463 1 479 1 502 1 529 1 555 1 581
1) Bara bastur i lägenheter. Det sammanlagda antalet bastur uppgår totalt till fler än 2 000 000 i slutet av år 2013.

Källa: Statistikcentralen, Boende

Tabellen i Excelformat suoluk_asum1.xls

Uppdaterad: 10.12.2014

 

Bostadshushåll efter hustyp och storlek

Alla personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet bildar ett bostadshushåll.
Hustyp Bostadshushåll
  1980  % 1990 % 2000 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
Alla byggnader 1 781 771 100 2 036 732 100 2 295 386 100 2 537 197 100 2 556 068 100 2 579 781 100 2 599 613 100
Småhus 900 205 50,5 1 118 210 54,9 1 242 399 54,1 1 380 773 54,4 1 389 616 54,4 1 398 446 54,2 1 404 672 54,0
  fristående 774 215 43,5 862 194 42,3 930 180 40,5 1 029 365 40,6 1 035 524 40,5 1 041 782 40,4 1 046 214 40,2
  sammanbyggda 125 990 7,1 256 016 12,6 312 219 13,6 351 408 13,9 354 092 13,9 356 664 13,8 358 458 13,8
Flervåningsbostadshus 765 585 43,0 853 132 41,9 991 845 43,2 1 105 443 43,6 1 119 154 43,8 1 133 793 43,9 1 147 643 44,1
Övriga byggnader 
(inkl. okända)
115 981 6,5 65 390 3,2 61 142 2,7 50 981 2,0 47 298 1,9 47 542 1,8 47 298 1,8
Bostadshushållets storlek
1 person 482 476 27,1 646 229 31,7 856 746 37,3 1 040 378 41,0 1 053 070 41,2 1 069 933 41,5 1 082 996 41,7
2 personer 457 667 25,7 597 928 29,4 722 437 31,5 837 234 33,0 846 679 33,1 855 816 33,2 864 594 33,3
3 personer 345 769 19,4 332 295 16,3 312 646 13,6 290 767 11,5 289 600 11,3 289 058 11,2 287 960 11,1
4 personer 313 626 17,6 300 429 14,8 254 707 11,1 238 135 9,4 237 202 9,3 236 321 9,2 236 116 9,1
5 personer 118 678 6,7 112 714 5,5 103 339 4,5 90 845 3,6 90 044 3,5 89 227 3,5 88 529 3,4
6+ personer 63 555 3,6 47 137 2,3 45 511 2,0 39 838 1,6 39 473 1,5 39 426 1,5 39 418 1,5

Källa: Statistikcentralen, Boende

Tabellen i Excelformat suoluk_asum4.xls

Uppdaterad: 10.12.2014

 

Bostadslägenheter

  Enhet 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bostadslägenheter 1 000 1 211 1 463 1 838 2 210 2 512 2 667 2 700 2 732 2 768 2 784 2 808 2 836 2 866 2 906
Golvyta per lägenhet m2 51 60 69 74 77 78 78 79 79 79 80 80 80 80
Golvyta per person m2 14,3 18,9 26,3 31,4 35,3 37,5 38,0 38,3 38,6 38,9 39,1 39,4 39,6 39,8
Antal personer per rum   1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
Trångbodda1) i % av
bostadsbefolkningen
% . . . . 31,0 30,5 23,7 19,5 18,9 18,4 18,1 18,0 17,9 17,7 17,5 17,5
1) Fler än 1 person per rum (exkl. köket).

Källa: Statistikcentralen, Boende

Tabellen i Excelformat suoluk_asum2.xls

Uppdaterad: 10.12.2014

 

Bostadslägenheter efter upplåtelseform, %

  1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ägarbostad 58,5 61,0 66,8 58,1 58,3 59,2 59,2 59,2 59,4 59,2 59,0 58,7 58,4
Hyresbostad 27,7 20,9 21,6 1) 30,8 1) 31,0 1) 30,4 1) 30,2 1) 29,8 1) 29,3 1) 29,3 1) 29,1 1) 29,1 1) 28,9
Tjänstebostad 9,7 8,3 3,1                    
Bostadsrättsbostad . . . . . . 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4
Annan upplåtelseform 
eller okänd
4,1 9,8 8,4 10,1 9,5 9,2 9,4 9,9 10,2 10,3 10,6 10,9 11,4
1) Inkl. också tjänstebostäder.

Källa: Statistikcentralen, Boende

Tabellen i Excelformat suoluk_asum3.xls

Uppdaterad: 10.12.2014

 

Bostadspriser

   Gamla flervåningshus Nya flervåningshus
Huvudstads-
regionen
Det övriga 
Finland
Huvudstads-
regionen
Det övriga 
Finland
Skuldfria genomsnittliga kvadratmeterspriser, €/m2
2005 2 410 1 247 3 296 2 253
2006 2 650 1 348 3 568 2 422
2007 2 840 1 417 3 748 2 540
2008 2 893 1 445 3 846 2 670
2009 2 932 1 469 3 780 2 723
2010 3 279 1 593 4 349 2 873
2011 3 429 1 617 4 553 3 001
2012 3 541 1 647 4 999 3 181
2013 3 688 1 684 4 973 3 248
2014* 3 739 1 700 5 109 3 395
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Boende

Tabellen i Excelformat suoluk_hinn6.xls

Uppdaterad: 30.1.2015

 

Realprisindex för gamla lägenheter i flervåningshus

  Huvudstadsregionen Det övriga Finland
1983 = 100
1992 84,2 104,0
1993 79,6 92,5
1994 87,2 95,2
1995 79,8 92,4
1996 85,2 97,2
1997 104,2 111,4
1998 114,4 119,6
1999 126,6 126,4
2000 133,8 127,3
2001 128,9 122,2
2002 140,7 127,6
2003 147,6 134,5
2004 156,3 145,2
2005 164,1 153,1
2006 176,8 161,3
2007 184,2 164,5
2008 179,1 159,1
2009 180,8 160,0
2010 198,6 169,1
2011 199,8 166,9
2012 199,9 165,0
2013 204,8 165,0
2014* 204,2 162,3
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Boende

Tabellen i Excelformat suoluk_asum5.xls

Uppdaterad: 30.1.2015

 

Fastighetspriser

  Egnahemshus Tomter för egnahemshus
Medel-
pris
Nominalpris-
index
Realpris-
index
Medel-
pris
Nominalpris-
index
Realpris-
index
€/bostads-m2 2005 = 100 €/m2 2005 = 100
2005 1 214 100,0 100,0 10,6 100,0 100,0
2006 1 309 107,8 106,1 12,1 115,2 113,4
2007 1 384 114,3 109,8 12,8 123,5 118,6
2008 1 379 115,4 106,5 13,3 129,6 119,6
2009 1 385 112,7 104,0 14,1 124,9 115,3
2010 1 474 121,8 111,1 16,7 140,7 128,3
2011 1 508 125,2 110,3 18,0 136,7 120,4
2012 1 526 124,9 107,1 19,6 140,9 120,8
2013 1 519 123,0 103,9 21,5 145,1 122,6
2014 1 505 120,9 101,1 23,3 151,1 126,3

Källa: Statistikcentralen, Boende

Tabellen i Excelformat suoluk_hinn9.xls

Uppdaterad: 17.3.2015

 

Genomsnittliga hyror för hyresbostäder

  1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
€/m2/mån.
Aravalägenheter 3,91 6,39 7,54 7,68 7,96 8,38 8,93 9,28 9,90 10,25 10,64 10,96
Fritt finansierade bostäder 4,33 7,67 8,81 8,93 9,35 9,73 10,07 10,40 11,54 11,98 12,43 12,84
Alla hyresbostäder 4,14 7,10 8,27 8,37 8,72 9,04 9,48 9,86 10,79 11,19 11,61 11,98

Källa: Statistikcentralen, Boende

Tabellen i Excelformat suoluk_hinn7.xls

Uppdaterad: 10.3.2015


Senast uppdaterad 17.3.2015

Dela