Energia

Sisällysluettelo

Energian kokonaiskulutus

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 22.4.2020

Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus 2019*

Hankinta GWh %
Ydinvoima 22 926 26,6
Vesivoima 12 286 14,3
Tuulivoima 5 985 7,0
Aurinkovoima 178 0,2
Nettotuonti 20 042 23,3
Muu lämpövoima 24 691 28,7
Yhteensä 86 108 100
Kokonaiskulutus GWh %
Teollisuus ja rakentaminen 39 665 46,1
Kotitaloudet ja maatalous 24 107 28,0
Palvelut ja julkinen kulutus 19 743 22,9
Siirto- ja jakeluhäviöt 2 583 3,0
Yhteensä 86 098 100

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Sähkön ja lämmön tuotanto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 28.4.2020

Asumisen energiankulutus 2019

Käyttökohteittain GWh %
Tilojen lämmitys 43 370 66,7
Käyttöveden lämmitys 10 022 15,4
Muut sähkölaitteet 6 281 9,7
Saunojen lämmitys 3 069 4,7
Valaistus 1 558 2,4
Ruoan valmistus 680 1,0
Yhteensä 64 980 100
Energialähteittäin GWh %
Sähkö 22 545 34,7
Kaukolämpö 18 517 28,5
Puu 14 304 22,0
Lämpöpumppu 6 231 9,6
Muut 1) 3 383 5,2
Yhteensä 64 980 100

1) Turve, hiili, maakaasu, kevyt- ja raskas polttoöljy

Lähde: Tilastokeskus, Asumisen energiankulutus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 2.3.2021

 

Aihealue: Energia

Päivitetty 2.3.2021