Energia

Energian kokonaiskulutus

  2010 2011 2012 2013 2014 2015*
  petajoule (PJ)   Vuosimuutos, %
Puupolttoaineet 324 318 332 338 339 333 -1,8
Öljy 350 335 325 318 310 311 0,4
Ydinenergia 239 243 241 247 247 244 -1,4
Hiili 186 145 122 151 126 104 -17,7
Maakaasu 149 130 115 107 95 80 -16,4
Vesivoima 46 44 60 46 48 60 25,3
Sähkön nettotuonti 38 50 63 57 65 59 -9,1
Turve 96 84 64 56 59 53 -11,0
Tuulivoima 1 2 2 3 4 8 110,8
Muut energialähteet 35 36 45 50 53 50 -5,4
Yhteensä 1 464 1 388 1 369 1 373 1 346 1 301 -3,3
Uusiutuvat energia-
lähteet 1), % 
27,2 28,5 31,5 31,2 33,1 34,8  

* ennakkotieto

1) Sisältää mm. puupolttoaineet, vesi- ja tuulivoiman ja kierrätyspolttoaineista biohajoavan osuuden

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 12.4.2016

Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus

  2012 2013 2014 2015*
GWh % Vuosimuutos, %
Vesivoima 16 667 12 672 13 240 16 586 20,1 25,3
Tuulivoima 494 774 1 107 2 334 2,8 110,8
Ydinvoima 22 063 22 673 22 646 22 323 27,1 -1,4
Tavallinen lauhdevoima 5 177 8 883 6 310 4 338 5,3 -31,3
Yhteistuotanto, teollisuus 8 817 9 066 9 495 8 800 10,7 -7,3
Yhteistuotanto, kaukolämpö 14 469 14 260 12 635 11 784 14,3 -6,7
Tuotanto yhteensä 67 687 68 329 65 433 66 165 80,2 1,1
Nettotuonti 17 443 15 715 17 966 16 337 19,8 -9,1
Kokonaiskulutus 85 131 84 044 83 400 82 502 100 -1,1

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Sähkön ja lämmön tuotanto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 12.4.2016

Sähkön kulutus sektoreittain

  Teollisuus ja 
rakentaminen
Koti- ja 
maataloudet
Palvelut ja 
julkinen kulutus
Siirto- ja 
jakeluhäviöt
Yhteensä
 
%
2000 55,3 24,0 17,5 3,3 100
2001 53,4 24,9 18,1 3,6 100
2002 53,4 24,9 18,2 3,5 100
2003 53,1 24,9 17,9 4,0 100
2004 54,0 24,4 18,2 3,4 100
2005 51,9 25,4 19,1 3,6 100
2006 53,5 24,7 18,4 3,4 100
2007 53,1 24,8 18,7 3,4 100
2008 51,1 25,3 19,8 3,8 100
2009 46,3 28,2 22,1 3,4 100
2010 47,7 28,0 21,2 3,2 100
2011 48,3 27,1 21,4 3,2 100
2012 46,6 28,1 21,8 3,4 100
2013 47,8 27,4 21,7 3,1 100
2014 47,6 27,3 21,8 3,3 100
2015 47,9 27,2 22,0 3,0 100

Lähde: Tilastokeskus, Sähkön ja lämmön tuotanto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 7.12.2016

 

Aihealue: Energia

Päivitetty 9.2.2017

Jaa