Energi

Totalförbrukning av energi

Tillförsel och totalförbrukning av el

Elförbrukning efter sektor

Totalförbrukning av energi

  2010 2011 2012 2013 2014 2015* Årsförändring, %
petajoule (PJ)   % 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Träbränslen 324 318 332 338 339 333 25,6 18,9 -1,6 4,3 1,9 0,2 -1,8
Olja 350 335 325 318 310 311 23,9 5,9 -4,3 -3,0 -2,4 -2,4 0,4
Kärnenergi 239 243 241 247 247 244 18,7 -3,1 1,7 -0,9 2,8 -0,1 -1,4
Kol 186 145 122 151 126 104 8,0 24,1 -22,1 -15,6 23,5 -16,6 -17,7
Naturgas 149 130 115 107 95 80 6,1 10,5 -12,5 -11,6 -7,0 -10,8 -16,4
Vattenkraft  46 44 60 46 48 60 4,6 1,4 -3,6 35,7 -24,0 4,5 25,3
Nettoimport av elektricitet 38 50 63 57 65 59 4,5 -13,1 31,9 25,9 -9,9 14,3 -9,1
Torv 96 84 64 56 59 53 4,1 30,8 -12,5 -23,3 -12,8 5,5 -11,0
Vindkraft  1 2 2 3 4 8 0,6 6,4 63,6 2,7 56,5 43,1 110,8
Övriga energikällor 35 36 45 50 53 50 3,8 10,2 2,6 23,2 12,2 5,8 -5,4
Totalt 1 464 1 388 1 369 1 373 1 346 1 301 100 10,1 -5,2 -1,3 0,3 -1,9 -3,3
Förnybara energikällor 1), % 27,2 28,5 31,5 31,2 33,1 34,8              
1) Innehåller bl.a. träbränslen, vatten- och vindkraft och den biologiskt nedbrytbara delen av återvinningsbränslen
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Energi

Tabellen i Excelformat suoluk_ener1.xls

Uppdaterad: 13.4.2015

 

Tillförsel och totalförbrukning av el

  2010 2011 2012 2013 2014 2015* Årsförändring, %
GWh % 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Vattenkraft 12 743 12 278 16 667 12 672 13 240 16 586 20,1 1,4 -3,6 35,7 -24,0 4,5 25,3
Vindkraft 294 481 494 774 1 107 2 334 2,8 6,4 63,6 2,7 56,5 43,1 110,8
Kärnkraft 21 889 22 266 22 063 22 673 22 646 22 323 27,1 -3,1 1,7 -0,9 2,8 -0,1 -1,4
Konventionell kondenskraft 14 179 9 822 5 177 8 883 6 310 4 338 5,3 58,2 -30,7 -47,3 71,6 -29,0 -31,3
Samproduktion, industri 10 359 10 079 8 817 9 066 9 495 8 800 10,7 15,1 -2,7 -12,5 2,8 4,7 -7,3
Samproduktion, fjärrvärme 17 738 15 463 14 469 14 260 12 635 11 784 14,3 12,3 -12,8 -6,4 -1,4 -11,4 -6,7
Produktion totalt 77 203 70 390 67 687 68 329 65 433 66 165 80,2 11,6 -8,8 -3,8 0,9 -4,2 1,1
Nettoimport 10 501 13 851 17 443 15 715 17 966 16 337 19,8 -13,1 31,9 25,9 -9,9 14,3 -9,1
Totalförbrukning 87 703 84 241 85 131 84 044 83 400 82 502 100 7,9 -3,9 1,1 -1,3 -0,8 -1,1
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Energi

Tabellen i Excelformat suoluk_ener2.xls

Uppdaterad: 13.4.2016

 

Elförbrukning efter sektor

  Industrin och 
byggnads-
verksamhet
Hushåll 
och 
jordbruk
Tjänster och 
offentlig 
konsumtion
Transmissions- 
och distributions-
förluster
Totalt
 
 
%
2000 55,3 23,9 17,5 3,3 100
2001 53,4 24,9 18,1 3,6 100
2002 53,4 24,9 18,2 3,5 100
2003 53,1 24,9 17,9 4,0 100
2004 54,0 24,4 18,2 3,4 100
2005 51,9 25,4 19,1 3,6 100
2006 53,5 24,7 18,4 3,4 100
2007 53,1 24,8 18,7 3,4 100
2008 51,1 25,3 19,8 3,8 100
2009 46,3 28,2 22,1 3,4 100
2010 47,7 28,0 21,2 3,2 100
2011 48,3 27,1 21,4 3,2 100
2012 46,6 28,1 21,8 3,4 100
2013 47,8 27,4 21,7 3,1 100
2014 47,6 27,3 21,8 3,3 100
2015* 47,0 27,0 23,0 3,0 100
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Energi

Tabellen i Excelformat suoluk_ener3.xls

Uppdaterad: 13.4.2016


Senast uppdaterad 13.4.2016

Dela