Energi

Totalförbrukning av energi

Tillförsel och totalförbrukning av el

Elförbrukning efter sektor

Totalförbrukning av energi

 
 
2010 2011 2012 2013 2014* Årsförändring, % 
petajoule (PJ)    % 2010 2011 2012 2013 2014*
Träbränslen 324 319 332 339 333 24,9 18,9 -1,6 4,3 1,9 -1,6
Olja 350 336 327 317 309 23,0 5,9 -4,0 -2,7 -3,2 -2,5
Kärnenergi 239 243 241 247 247 18,4 -3,1 1,7 -0,9 2,8 -0,1
Kol 186 145 123 151 135 10,1 24,1 -22,1 -15,5 23,2 -10,8
Naturgas 149 130 115 107 92 6,8 10,5 -12,5 -11,6 -7,0 -14,3
Nettoimport av elektricitet 38 50 63 57 65 4,8 -13,1 31,9 25,9 -9,9 14,3
Torv 95 85 65 57 62 4,6 31,4 -10,2 -23,5 -12,5 9,4
Vattenkraft  46 44 60 46 48 3,5 1,4 -3,6 35,7 -24,0 4,2
Vindkraft  1 2 2 3 4 0,3 6,4 63,6 2,7 56,5 43,9
Övriga energikällor 36 37 45 51 46 3,4 10,2 2,3 23,0 12,0 -8,9
Totalt 1 463 1 390 1 372 1 373 1 340 100 10,1 -5,0 -1,3 0,1 -2,4
Förnybara energikällor 1), % 27,3 28,6 31,5 31,2 31,7            
1) Innehåller bl.a. träbränslen, vatten- och vindkraft och den biologiskt nedbrytbara delen av återvinningsbränslen
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Energi

Tabellen i Excelformat suoluk_ener1.xls

Uppdaterad: 9.4.2015

 

Tillförsel och totalförbrukning av el

  2010 2011 2012 2013 2014* Årsförändring, %
GWh  % 2010 2011 2012 2013 2014*
Vattenkraft 12 743 12 278 16 667 12 672 13 198 15,8 1,4 -3,6 35,7 -24,0 4,1
Vindkraft 294 481 494 774 1 113 1,3 6,4 63,6 2,7 56,5 43,9
Kärnkraft 21 889 22 266 22 063 22 673 22 654 27,2 -3,1 1,7 -0,9 2,8 -0,1
Konventionell kondenskraft 14 179 9 822 5 177 8 883 6 664 8,0 58,2 -30,7 -47,3 71,6 -25,0
Samproduktion, industri 10 359 10 079 8 817 9 066 9 180 11,0 15,1 -2,7 -12,5 2,8 1,3
Samproduktion, fjärrvärme 17 738 15 463 14 469 14 260 12 572 15,1 12,3 -12,8 -6,4 -1,4 -11,8
Produktion totalt 77 203 70 390 67 687 68 329 65 381 78,4 11,6 -8,8 -3,8 0,9 -4,3
Nettoimport 10 501 13 851 17 443 15 715 17 966 21,6 -13,1 31,9 25,9 -9,9 14,3
Totalförbrukning 87 703 84 241 85 131 84 044 83 347 100 7,9 -3,9 1,1 -1,3 -0,8
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Energi

Tabellen i Excelformat suoluk_ener2.xls

Uppdaterad: 9.4.2015

 

Elförbrukning efter sektor

  Industrin och 
byggnadsverksamhet
Hushåll och 
jordbruk
Tjänster och 
offentlig konsumtion
Transmissions- och 
distributionsförluster
Totalt
%
2000 55,3 24,0 17,5 3,3 100
2001 53,4 24,9 18,1 3,6 100
2002 53,4 24,9 18,2 3,5 100
2003 53,1 24,9 17,9 4,0 100
2004 54,1 24,4 18,1 3,4 100
2005 51,9 25,4 19,1 3,6 100
2006 53,5 24,7 18,4 3,4 100
2007 53,1 24,8 18,7 3,4 100
2008 51,1 25,3 19,8 3,8 100
2009 46,3 28,2 22,1 3,4 100
2010 47,7 28,0 21,2 3,2 100
2011 48,3 27,1 21,3 3,2 100
2012 46,6 28,1 21,8 3,4 100
2013 47,8 27,4 21,7 3,1 100
2014* 47,0 27,0 23,0 3,0 100
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Energi

Tabellen i Excelformat suoluk_ener3.xls

Uppdaterad: 9.4.2015

 


Senast uppdaterad 9.4.2015

Dela