Energi

Totalförbrukning av energi

Tillförsel och totalförbrukning av el

Totalförbrukning av energi

 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013* Årsförändring, %
petajoule (PJ)   % 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Träbränslen 306 270 322 317 332 324 24,2 1,2 -11,7 19,0 -1,5 4,6 -2,3
Olja 348 335 353 336 325 314 23,4 -3,7 -3,6 5,3 -5,0 -3,3 -3,2
Kärnenergi 241 247 239 243 241 248 18,5 -2,0 2,5 -3,1 1,7 -0,9 2,9
Kol 142 152 189 148 125 147 10,9 -25,8 7,0 24,4 -21,5 -15,6 17,3
Naturgas 151 135 149 130 115 107 8,0 2,2 -10,7 10,5 -12,5 -11,6 -6,9
Nettoimport av 
elektricitet
46 44 38 50 63 57 4,2 1,7 -5,4 -13,1 31,9 25,9 -9,9
Torv 82 72 95 85 65 49 3,6 -20,4 -11,8 31,4 -10,2 -23,5 -25,2
Vattenkraft  61 45 46 44 60 46 3,4 20,9 -25,6 1,4 -3,6 35,7 -23,7
Vindkraft  1 1 1 2 2 3 0,2 38,3 6,2 6,4 63,6 2,7 57,2
Övriga energikällor 30 32 36 36 45 48 3,6 19,3 6,9 10,4 1,3 23,6 6,6
Totalt 1 407 1 333 1 467 1 391 1 372 1 341 100 -4,4 -5,3 10,0 -5,2 -1,4 -2,2
Förnybara energi-
källor 1), %
27,5 25,7 27,1 28,4 31,6 31,0              
1) Innehåller bl.a. träbränslen, vatten- och vindkraft och den biologiskt nedbrytbara delen av återvinningsbränslen
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Energi

Tabellen i Excelformat suoluk_ener1.xls

Uppdaterad: 28.3.2014

 

Tillförsel och totalförbrukning av el

 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013* Årsförändring, %
GWh % 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Vattenkraft 16 909 12 573 12 743 12 278 16 667 12 716 15,2 20,9 -25,6 1,4 -3,6 35,7 -23,7
Vindkraft 261 277 294 481 494 777 0,9 38,3 6,2 6,4 63,6 2,7 57,2
Kärnkraft 22 050 22 601 21 889 22 266 22 063 22 698 27,1 -2,0 2,5 -3,1 1,7 -0,9 2,9
Kondenskraft o.d. 8 779 8 963 14 179 9 822 5 177 8 162 9,7 -39,0 2,1 58,2 -30,7 -47,3 57,7
Samproduktion, 
industri
11 203 9 000 10 359 10 079 8 781 10 034 12,0 -3,8 -19,7 15,1 -2,7 -12,9 14,3
Samproduktion, 
fjärrvärme
15 273 15 793 17 738 15 463 14 505 13 795 16,4 1,0 3,4 12,3 -12,8 -6,2 -4,9
Produktion totalt 74 475 69 207 77 203 70 390 67 687 68 182 81,3 -4,3 -7,1 11,6 -8,8 -3,8 0,7
Nettoimport 12 772 12 085 10 501 13 851 17 443 15 715 18,7 1,7 -5,4 -13,1 31,9 25,9 -9,9
Totalförbrukning 87 247 81 292 87 703 84 241 85 131 83 897 100 -3,5 -6,8 7,9 -3,9 1,1 -1,4
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Energi

Tabellen i Excelformat suoluk_ener3.xls

Uppdaterad: 28.3.2014


Senast uppdaterad 28.3.2014

Dela