Jord-, och skogsbruk samt fiske

Lantgårdar

Lantgårdarnas produktionsinriktningar

Husdjur

Självförsörjning i livsmedel

Skogsstatistik

Lantgårdar

   Lantgårdar
 
Medel-
åkerareal
Ekologiska gårdar
 
Den ekologiska gårdens 
medelåkerareal
st. ha st. % av alla gårdar ha
2000 79 783 28,0 5 225 6,5 28,2
2001 77 320 28,9 4 983 6,4 29,7
2002 75 474 29,9 5 071 6,8 30,9
2003 73 714 30,5 4 983 6,7 32,1
2004 72 054 31,4 4 887 6,6 33,2
2005 69 517 33,0 4 296 5,8 34,4
2006 69 071 33,3 3 966 5,7 36,5
2007 66 938 34,4 3 896 5,6 38,2
2008 65 802 35,0 3 811 5,5 39,4
2009 64 175 35,9 3 967 5,9 41,2
2010 1) 59 483 39,0 3 939 6,1 43,4
2011 58 283 40,0 4 036 6,6 45,8
2012 55 816 41,0 4 260 7,2 46,4
2013 54 398 41,5 4 215 7,4 48,9
2014 52 775 43,0 4 180 7,9 50,9
2015 50 999 45,0 4 251 8,3 52,8
1) Fr.o.m. år 2010 jordbruks- och trädgårdsföretag

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat suoluk_maat1.xls

Uppdaterad: 13.4.2016

 

Lantgårdarnas produktionsinriktningar

Produktion
 
2011 2012 2013 2014 2015
%
Växtproduktion 62,9 63,5 64,1 64,7 65,9
Mjölkproduktion 16,4 16,1 15,6 15,3 15,2
Annan nötboskapshushållning 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2
Svin- och fjäderfähushållning 2,7 2,6 2,6 2,6 2,4
Övriga produktionsinriktningar 10,6 10,5 10,5 10,2 9,4
Totalt 100 100 100 100 100

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat suoluk_maat3.xls

Uppdaterad: 13.4.2016

 

Husdjur 1)

  1938 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 000
Nötkreatur 1 940 1 922 1 873 1 738 1 360 1 057 926 914 913 912 914 915
Svin 531 483 1 047 1 451 1 394 1 296 1 367 1 335 1 290 1 308 1 245 1 235
Fjäderfä 2) 2 779 5 778 8 264 8 476 6 477 4 024 4 232 4 050 3 916 4 290 4 359 4 163
Får 956 341 189 106 103 100   I    126 129 130 136 138 155
Hästar 390 251 90 34 44 58 74 76 75 75 75 . .
Renar 205 181 118 186 239 203 194 196 192 192 187 191
1) Åren 1938 och 1960 gäller uppgifterna lägenheter på över 0,25 ha, därefter över 1 ha
2) Värphöns och kycklingar
l   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat suoluk_maat2.xls

Uppdaterad: 13.4.2016

 

Självförsörjning i livsmedel

Produktionen i procent av konsumtionen
Produktgrupp 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brödsäd 114 70 175 103 97 123 114 115 154 115
Mjölkprodukter, vätskor  . . 129 122 112 100 129 121 128 165 116
Mjölkprodukter, fetter 126 130 143 132 70 74,7 65 26 80 107
Nötkött 110 102 109 93 83 83 79 81 81 82
Svinkött 111 119 114 101 109 103 99 100 99 100
Fjäderfäkött 97 106 99 93 99 103 106 105 103 99
Ägg 136 149 136 114 117 116 111 115 113 114
Socker 27 61 91 71 46 57 36 39 49 33

Källa: TNS Gallup Food and Farm Facts

Tabellen i Excelformat suoluk_maat4.xls

Uppdaterad: 26.4.2016

 

Skogsstatistik

Avverkningar av industrivirke Virkesförrådets årliga tillväxt och avgång
  Totalt  Stockar Massaved   Tillväxt Avgång
mn m3 mn m3/år
2000 55,9 28,3 27,6 1970–74 58 55
2001 53,3 25,4 27,8 1975–79 67 46
2002 54,2 25,9 28,2 1980–84 73 53
2003 55,0 26,8 28,2 1985–89 78 55
2004 55,1 26,4 28,6 1990–94 82 53
2005 52,6 24,4 28,2 1995–99 87 65
2006 50,8 23,7 27,0 2000–04 96 69
2007 57,7 28,0 29,7 2005–09 103 67
2008 51,7 21,5 30,1 2010–14 105 76
2009 41,4 16,8 24,2  
2010 52,0 21,6 30,0
2011 52,4 21,8 29,9
2012 51,5 21,4 29,3
2013 56,1 23,8 32,3
2014 55,9 24,1 31,9
2015* 54,1 23,7 30,4
Åren 2009–2013 uppgick skogsbruksmarken (inkl. naturskyddsområden) till 26,2 mn ha, 
varav privata ägde 53 %, staten 35, bolagen 7 % och övriga 5 %. 
Virkesförrådets volym var 2 356 mn m3, av vilket 50 % tall, 30 % gran och 20 % lövträd.
m3 = kubikmeter fast mått på bark

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat suoluk_mets1.xls

Uppdaterad: 23.6.2016


Senast uppdaterad 23.6.2016

Dela