Jord-, och skogsbruk samt fiske

Jordbrukslägenheter

Husdjur

Självförsörjning i livsmedel

Lantbruksproduktion

Skogsstatistik

Jordbrukslägenheter

Efter åkerareal 
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
antal
   –10 ha 18 102 17 137 16 599 15 819 15 325 13 993 14 473 13 888 13 740 13 469 13 105 12 897 12 225
10–30 ha 35 163 33 363 31 812 30 777 29 470 27 989 27 169 25 834 24 980 23 880 23 101 22 327 20 814
30–50 ha 15 621 15 337 15 126 14 825 14 574 14 141 13 741 13 172 12 810 12 341 11 954 11 610 11 094
50–100 ha 9 232 9 651 9 896 10 063 10 269 10 665 10 750 10 909 10 952 10 892 10 809 10 809 10 661
100 ha– 1 665 1 832 2 041 2 230 2 416 2 729 2 938 3 135 3 320 3 593 3 798 3 941 4 248
Totalt 79 783 77 320 75 474 73 714 72 054 69 517 69 071 66 938 65 802 64 175 62 767 61 584 59 042
 
Efter markanvändning 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 000 ha
Åker och trädgård 2 212 2 219 2 228 2 236 2 243 2 282 2 292 2 287 2 289 2 290 2 287 2 290 2 280
– arrendeåker 687 712 729 735 746 764 764 775 780 792 798 761 747
– odlad åker 2 196 2 202 2 215 2 225 2 233 2 254 2 278 2 275 2 275 2 275 2 272 2 275 2 268
Naturäng och betesmark 1) 21 20 20 20 20 21 22 20 20 20 19 19 17
Växande skog 3 581 3 490 3 429 3 366 3 322 3 261 3 258 3 197 3 141 3 110 3 098 3 076 2 992
Övrig mark 1 145 1 118 1 013 985 966 937 931 908 885 868 803 790 835
Totalt 6 959 6 845 6 690 6 607 6 551 6 502 6 502 6 412 6 335 6 288 6 206 6 175 6 125
 
Jordbrukslägenheternas 
medelåkerareal, ha
28,0 28,9 29,9 30,5 31,4 33,0 33,3 34,4 35,0 35,9 36,7 37,4 38,9
1) Bara de naturängar och betesmarker samt hagmarker som är i användning

Källa: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Tabellen i Excelformat suoluk_maat1.xls

Uppdaterad: 16.4.2013

 

Husdjur 1)

  1938 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
antal, 1 000
Nötkreatur 1 940 1 922 1 873 1 738 1 360 1 057 959 949 927 915 918 926 914 913
Svin 531 483 1 047 1 451 1 394 1 296 1 401 1 436 1 448 1 483 1 381 1 367 1 335 1 290
Fjäderfä 2) 2 779 5 778 8 264 8 476 6 477 4 024 4 081 3 947 3 898 4 056 3 785 4 232 4 050 3 916
Får 956 341 189 106 103 100 87 117 119 122    I      118 126 129 130
Hästar 390 251 90 34 44 58 64 66 68 69 72 74 76 . .
Renar 205 181 118 186 239 203 207 198 193 195 193 194 196 192
1) Åren 1938 och 1960 gäller uppgifterna lägenheter på över 0,25 ha, därefter över 1 ha
2) Värphöns och kycklingar
l   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källa: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Tabellen i Excelformat suoluk_maat2.xls

Uppdaterad: 16.4.2013

 

Självförsörjning i livsmedel

Produktionen i procent av konsumtionen
Produktgrupp 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Brödsäd 114 70 175 103 92 94 104 115 102 96 116 114 114 97 123 114
Mjölkprodukter, vätskor  . . 129 122 112 112 115 112 109 109 106 102 102 101 99 96 93
Mjölkprodukter, fetter 126 130 143 132 135 138 135 134 133 132 129 125 124 121 112 108
Nötkött 110 102 109 93 97 98 100 94 89 90 90 85 86 83 83 80
Svinkött 111 119 114 101 105 111 112 112 116 115 115 116 112 109 103 99
Fjäderfäkött 97 106 99 93 100 103 102 104 103 106 102 109 102 99 103 106
Ägg 136 149 136 114 113 110 116 119 119 116 116 117 106 117 116 111
Socker 27 61 91 71 71 82 82 70 92 65 47 33 44 46 57 35

Källa: TNS Gallup Food and Farm Facts

Tabellen i Excelformat suoluk_maat4.xls

Uppdaterad: 17.4.2013

 

Lantbruksproduktion

Skörd  Enhet 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vete mn kg 368 409 357 627 538 801 684 797 788 887 724 975 887
Råg mn kg 186 131 124 244 108 32 51 87 61 42 69 78 64
Korn mn kg 440 933 1 534 1 720 1 985 2 103 1 972 1 984 2 129 2 171 1 340 1 514 1 581
Havre mn kg 1 109 1 330 1 258 1 662 1 413 1 073 1 029 1 222 1 213 1 115 810 1 043 1 073
Potatis mn kg 1 717 1 136 736 881 785 743 576 702 684 755 659 673 490
Sockerbetor mn kg 411 431 900 1 125 1 046 1 181 952 673 468 559 542 676 399
 
Vete kg/ha 2 036 2 330 2 870 3 480 3 610 3 730 3 560 3 930 3 640 4 100 3 430 3 850 3 900
Råg kg/ha 1 681 1 990 2 320 3 010 2 430 2 290 2 330 2 740 2 580 2 550 2 720 2 910 3 090
Korn kg/ha 2 070 2 310 2 880 3 540 3 550 3 540 3 500 3 720 3 640 3 860 3 210 3 510 3 500
Havre kg/ha 2 262 2 540 2 810 3 670 3 540 3 110 2 920 3 520 3 420 3 460 2 910 3 390 3 420
Potatis kg/ha 19 862 18 900 18 000 21 500 24 460 25 700 20 530 25 730 26 120 28 610 26 210 27 580 23 650
Sockerbetor kg/ha 27 490 28 900 26 830 35 600 32 550 37 870 39 950 42 180 34 520 37 710 37 120 48 010 34 790
 
Kreatursprodukter
Mjölk mn l 2 493 2 801 2 949 2 600 2 371 2 293 2 279 2 226 2 188 2 215 2 222 2 190 2 188
Smör mn kg 89 86 74 56 55 50 50 48 47 48 l    46 42 41
Ost mn kg 31 41 73 88 93 91 95 l    94 100 97 101 100 92
Nötkött mn kg 72 106 114 118 91 87 87 89 82 l    82 83 84 81
Svinkött mn kg 54 106 169 187 173 204 208 213 217 206 203 202 193
Fjäderfäkött mn kg 1 4 15 33 64 87 88 95 101 95 96 101 107
Ägg mn kg 43 65 79 76 59    I   58 57 57 58 54 62 63 62
l   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källa: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Tabellen i Excelformat suoluk_maat3.xls

Uppdaterad: 16.4.2013

 

Skogsstatistik

Virkesförrådets årliga tillväxt och avgång  Avverkningar av marknadsvirke
  Tillväxt Avgång   Totalt 1) Stockar Massaved
mn m3/år mn m3
1970–74 58 55 2000 55,9 28,3 27,6
1975–79 67 46 2001 53,3 25,4 27,8
1980–84 73 53 2002 54,2 25,9 28,2
1985–89 78 55 2003 55,0 26,8 28,2
1990–94 82 53 2004 55,1 26,4 28,6
1995–99 87 65 2005 52,6 24,4 28,2
2000–04 96 70 2006 50,8 23,7 27,0
2005–09 103 67 2007 57,7 28,0 29,7
2010–12 104 71 2008 51,7 21,5 30,1
  2009 41,4 16,8 24,2
2010 52,0 21,6 30,0
2011 52,4 21,8 29,9
2012 51,5 21,4 29,3
Åren 2008–2012 uppgick skogsbruksmarken (inkl. naturskyddsområden) till 26 167 000 ha, 
varav privata ägde 53,1 %, bolagen 7,5 %, staten 34,6 % och övriga 4,8 %. 
Virkesförrådets volym var 2 309 mn m3, av vilket 49,7 % tall, 30,1 % gran och 20,2 % lövträd.
m3 = kubikmeter fast mått på bark
1) Innehåller en mindre mängd ved

Källa: Skogsforskningsinstitutet

Tabellen i Excelformat suoluk_mets1.xls

Uppdaterad: 13.12.2013


Senast uppdaterad 13.12.2013

Olet sivulla:

Förstasidan > Produkter och tjänster > Finland i siffror > Jord-, och skogsbruk samt fiske

Produkter och tjänster

Finland i siffror

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 09 17 341 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter