Jord-, och skogsbruk samt fiske

Lantgårdar

  Lantgårdar Medelåkerareal Ekologiska gårdar Den ekologiska gårdens medelåkerareal
  st. ha st.  % av alla gårdar ha
2005 69 517 33 4 296 5,8 34,4
2006 69 071 33 3 966 5,7 36,5
2007 66 938 34 3 896 5,6 38,2
2008 65 802 35 3 811 5,5 39,4
2009 64 175 36 3 967 5,9 41,2
2010 1) 59 483 39 3 939 6,1 43,4
2011 58 283 40 4 036 6,6 45,8
2012 55 816 41 4 260 7,2 46,4
2013 54 398 42 4 215 7,4 48,9
2014 52 775 43 4 180 7,9 50,9
2015 50 999 45 4 251 8,3 52,8
2016 50 388 45 4 415 8,8 54,5

l   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

1) Fr.o.m. år 2010 jordbruks- och trädgårdsföretag

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 31.5.2017

Lantgårdarnas produktionsinriktningar

Produktion 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  %
Övriga produktionsinriktningar 10,6 10,5 10,5 10,2 9,4 9,4
Svin- och fjäderfähushållning 2,7 2,6 2,6 2,6 2,4 2,1
Nötköttproduktion 1) 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 7,1
Mjölkproduktion 16,4 16,1 15,6 15,3 15,2 14,5
Växtproduktion 62,9 63,5 64,1 64,7 65,9 66,8
Totalt 100 100 100 100 100 100

1) Inkl. annan nötboskapshushållning

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 31.5.2017

Husdjur 1)

  Nötkreatur Svin Fjäderfä 2) Får Hästar Renar
  1 000
1938 1 940 531 2 779 956 390 205
1960 1 922 483 5 778 341 251 181
1970 1 873 1 047 8 264 189 90 118
1980 1 738 1 451 8 476 106 34 186
1990 1 360 1 394 6 477 103 44 239
2000 1 057 1 296 4 024 100 58 203
2010 926 1 367 4 232 126 74 194
2011 914 1 335 4 050 129 76 196
2012 913 1 290 3 916 130 75 192
2013 912 1 308 4 290 136 75 192
2014 914 1 245 4 359 138 75 187
2015 915 1 235 4 163 155 . . 191

l   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

1) Åren 1938 och 1960 gäller uppgifterna lägenheter på över 0,25 ha, därefter över 1 ha
2) Värphöns och kycklingar

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 13.4.2016

Skogsstatistik

  Avverkningar av industrivirke Virkesförrådets årliga tillväxt och avgång 
  Totalt  Stockar Massaved Period Tillväxt Avgång
  mn m3       mn m3/år  
2000 55,9 28,3 27,6 1970–74 58 55
2001 53,3 25,4 27,8 1975–79 67 46
2002 54,2 25,9 28,2 1980–84 73 53
2003 55,0 26,8 28,2 1985–89 78 55
2004 55,1 26,4 28,6 1990–94 82 53
2005 52,6 24,4 28,2 1995–99 87 65
2006 50,8 23,7 27,0 2000–04 96 69
2007 57,7 28,0 29,7 2005–09 103 67
2008 51,7 21,5 30,1 2010–14 105 76
2009 41,4 16,8 24,2      
2010 52,0 21,6 30,0      
2011 52,4 21,8 29,9      
2012 51,5 21,4 29,3      
2013 56,1 23,8 32,3      
2014 55,9 24,1 31,9      
2015* 54,1 23,7 30,4      

Åren 2009–2013 uppgick skogsbruksmarken (inkl. naturskyddsområden) till 26,2 mn ha, varav privata ägde 53 %, staten 35, bolagen 7 % och övriga 5 %.

Virkesförrådets volym var 2 356 mn m3, av vilket 50 % tall, 30 % gran och 20 % lövträd.

m3 = kubikmeter fast mått på bark

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.8.2016

Fiskfångst och fiskodling

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
  Mn kg
Yrkesfiske 126,6 124,2 137,7 143,2 154,3 154,2
Fritidsfiske 29,2 1) 29,2 24,5 2) 24,5 28,6 3) 28,6 
Matfiskproduktion 4) 11,8 11,3 12,7 13,6 13,5 14,9
Totalt 167,6 164,7 174,9 181,3 196,3 197,6

1) 2010
2) 2012
3) 2014
4) Orensad fisk

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 11.4.2017

 

Ämnesområde: Jord-, och skogsbruk samt fiske

Senast uppdaterad 9.8.2017