Oikeus

Rikokset 1)

  2012 2013 2014 2015 2016
Kaikki rikokset  2) 425 421 424 786 417 898 413 233 411 725
   Tappo, murha, surma 89 95 101 96 78
   Tapon, murhan tai surman yritys 350 264 327 299 311
   Pahoinpitely 38 231 35 515 32 928 33 874 33 769
   Lapsen seksuaalinen
   hyväksikäyttö
1 567 1 657 1 416 1 230 1 242
   Raiskaus 1 009 975 1 009 1 052 1 160
   Varkaus 138 750 141 395 143 141 138 295 131 432
   Ryöstö 1 616 1 524 1 689 1 550 1 673
   Vahingonteko 44 417 43 375 42 516 37 619 35 170
   Petos, kavallus 24 218 26 409 26 590 29 003 27 989
   Rattijuopumus 19 134 17 994 17 608 17 638 17 308
   Huumausainerikokset 20 102 22 656 21 781 23 400 25 082
   Alkoholirikokset ja -rikkomukset 4 601 4 474 3 686 3 195 2 876
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennerikkomus 435 271 444 616 410 398 405 779 411 724

1) Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset
2) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennerikkomus

Lähde: Tilastokeskus, Rikos- ja pakkokeinotilasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty 23.3.2017

Vireille pannut konkurssit

  Konkurssit Henkilökunnan määrä
1990 3 634 21 101
2000 2 908 10 849
2010 2 864 13 759
2011 2 947 13 270
2012 2 961 14 206
2013 3 131 15 637
2014 2 986 13 951
2015 2 574 10 902
2016 2 408 12 580
2017* 2 160 11 935

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Konkurssit

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty 1.2.2018

 

Aihealue: Oikeus

Päivitetty 1.2.2018