Finansiering och försäkring

Innehåll

Hushållens finansiella tillgångar

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Finansräkenskaper

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 5.5.2020

Hushållens nya utbetalda bostadslån

Nya utbetalda bostadslån av monetära finansinstitut i Finland

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Finlands Bank

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 23.4.2020

Lån beviljade till hushåll 31.12

Lån beviljade av monetära finansinstitut i Finland

  Bostadslån Konsumtionskrediter och övriga lån Totalt
  md €    
2013 88,3 28,3 116,6
2014 89,8 29,0 118,8
2015 92,0 30,0 122,0
2016 94,1 30,9 124,9
2017 96,1 32,0 128,1
2018 97,8 33,0 130,7
2019 100,4 34,1 134,4

Källa: Finlands Bank

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 23.4.2020

 

Ämnesområde: Finansiering och försäkring

Senast uppdaterad 5.5.2020