Rakentaminen

Sisällysluettelo

Valmistuneet rakennukset ja asunnot

Valmistuneet rakennukset   2000 2010 2018 2019
Kaikki rakennukset milj. m3 38,55 34,75 40,43 35,05
Asuinrakennukset milj. m3 13,50 10,95 13,37 13,20
Liike- ja toimistorakennukset milj. m3 6,18 5,52 5,87 6,09
Teollisuus- ja varastorakennukset milj. m3 7,88 7,28 11,25 7,26
Muut rakennukset milj. m3 10,99 11,00 9,94 8,50
Valmistuneet asunnot          
Kaikki asunnot kpl 35 243 25 194 42 536 42 892
Pientalot kpl 18 078 13 399 11 102 10 818
Kerrostalot kpl 16 748 11 140 30 881 31 567
Asuntolarakennukset kpl 18 213 0 . .
Erityisryhmien asuinrakennukset kpl 0 85 284 208
Muut kuin asuinrakennukset kpl 399 357 269 299

Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 7.5.2020

Valmistuneet asunnot

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 7.5.2020

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2015 = 100

Uudet rakennukset, rakennuksien laajennukset ja uudelleen rakentamiseen verrattavat muutokset

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 7.5.2020

 

Aihealue: Rakentaminen

Päivitetty 7.5.2020