Rakentaminen

Rakentaminen

Rakentaminen

Valmistuneet 
rakennukset
Yksikkö  2000 2005 1) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kaikki rakennukset milj. m3 34,67 38,59 39,00 45,30 48,69 38,64 33,00 35,93 40,22 32,85
Asuinrakennukset milj. m3 12,21 14,41 14,70 15,47 13,61 9,95 10,58 12,78 12,51 12,23
Liike- ja toimisto-
rakennukset
milj. m3 5,66 6,04 5,61 8,44 10,87 8,55 5,80 5,95 7,25 4,17
Teollisuus- ja varasto-
rakennukset
milj. m3 7,50 9,12 8,15 11,76 13,59 10,66 6,97 6,80 10,92 6,99
Muut rakennukset milj. m3 9,30 9,02 10,54 9,62 10,62 9,48 9,66 10,40 9,54 9,46
Valmistuneet asunnot
Kaikki asunnot kpl 32 740 34 177 33 885 35 543 30 542 22 201 25 894 31 674 31 393 30 283
Erilliset pientalot kpl 10 935 15 393 16 153 16 210 14 471 10 620 10 484 11 254 9 961 9 971
Rivi- ja ketjutalot kpl 5 593 5 453 5 459 5 366 4 094 2 325 2 867 3 724 3 718 3 820
Asuinkerrostalot kpl 15 762 12 908 11 945 13 407 11 430 8 493 11 762 16 139 17 078 15 775
Muut kuin asuin-
rakennukset
kpl 450 423 328 560 547 763 781 557 636 717
 
Uudisrakentamisen 
volyymi-indeksi
2005 = 100 89,9 100,0 103,9 115,7 113,4 85,7 96,9 104,0 94,1 86,2
 
Rakennuskustannus-
indeksi
2010 = 100 . . . . . . . . . . . . 100,0 103,3 105,8 106,9
Rakennuskustannus-
indeksi
2005 = 100 . . 100,0 103,8 109,9 114,2 113,0 114,2 118,0 120,8 122,1
Rakennuskustannus-
indeksi
2000 = 100 100,0 111,7 115,9 122,8 127,5 126,1 127,5 131,7 134,9 136,3
Rakennuskustannus-
indeksi
1995 = 100 108,2 121,4 125,9 133,4 138,6 137,1 138,6 143,2 146,7 148,1
1) Muutos tilastointikäytännössä vuoden 2005 alusta alkaen.

Lähde: Tilastokeskus, Rakentaminen

Taulukko Excel-muodossa suoluk_rake1.xls

Päivitetty: 9.6.2014


Päivitetty 10.12.2014

Jaa