Rakentaminen

Rakentaminen

Rakentaminen 1)

Valmistuneet rakennukset Yksikkö  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kaikki rakennukset milj. m3 34,50 38,33 43,25 33,93 33,42 29,28
Asuinrakennukset milj. m3 10,64 13,55 13,46 12,02 11,58 10,64
Liike- ja toimistorakennukset milj. m3 5,81 6,09 7,69 4,57 4,78 4,66
Teollisuus- ja varastorakennukset milj. m3 7,23 7,29 11,81 7,48 6,85 6,15
Muut rakennukset milj. m3 10,82 11,40 10,29 9,87 10,20 7,83
Valmistuneet asunnot
Kaikki asunnot kpl 25 072 33 106 33 399 29 659 29 232 28 429
Erilliset pientalot kpl 10 528 11 919 11 111 9 707 8 325 7 577
Rivi- ja ketjutalot kpl 2 783 3 898 4 014 3 731 3 510 3 441
Asuinkerrostalot kpl 11 063 16 479 17 161 15 189 17 125 17 204
Muut kuin asuinrakennukset kpl 698 810 1 113 1 032 272 207
 
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010 = 100 100,0 103,9 98,1 88,0 80,9 77,5
1) Muutos tilastointikäytännössä

Lähde: Tilastokeskus, Rakentaminen; ks. Muutos tilastointikäytännössä

Taulukko Excel-muodossa suoluk_rake1.xls

Päivitetty: 11.3.2016


Päivitetty 11.3.2016

Jaa