Rakentaminen

Rakentaminen

Rakentaminen

Valmistuneet rakennukset 1) Yksikkö  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kaikki rakennukset milj. m3 50,64 41,10 33,89 37,86 42,63 33,03 . .
Asuinrakennukset milj. m3 13,86 10,15 10,53 13,44 13,33 11,87 . .
Liike- ja toimistorakennukset milj. m3 11,12 8,99 5,90 6,06 7,61 4,46 . .
Teollisuus- ja varastorakennukset milj. m3 14,13 11,49 6,94 7,24 11,60 7,14 . .
Muut rakennukset milj. m3 11,53 10,47 10,52 11,12 10,09 9,57 . .
Valmistuneet asunnot 1)
Kaikki asunnot kpl 31 017 22 063 25 145 33 046 33 450 29 532 . .
Erilliset pientalot kpl 14 435 10 697 10 517 11 871 11 052 9 559 . .
Rivi- ja ketjutalot kpl 4 010 2 367 2 799 3 862 3 968 3 705 . .
Asuinkerrostalot kpl 11 885 8 265 11 064 16 493 17 279 15 242 . .
Muut kuin asuinrakennukset kpl 687 734 765 820 1 151 1 026 . .
 
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005 = 100 113,4 85,7 96,9 104,0 94,1 86,2 . .
 
Rakennuskustannusindeksi 2010 = 100 . . . . 100,0 103,3 105,8 106,9 107,9
Rakennuskustannusindeksi 2000 = 100 127,5 126,1 127,5 131,7 134,9 136,3 137,7
Rakennuskustannusindeksi 1964 = 100 1 157,8 1 145,2 1 157,6 1 196,0 1 225,0 1 237,4 1 249,8
Rakennuskustannusindeksi Vuosimuutos, % 3,9 -1,1 1,1 3,3 2,4 1,0 1,0
1) Muutos tilastointikäytännössä

Lähde: Tilastokeskus, Rakentaminen; ks. Muutos tilastointikäytännössä

Taulukko Excel-muodossa suoluk_rake1.xls

Päivitetty: 25.3.2015


Päivitetty 25.3.2015

Jaa