Rakentaminen

Rakentaminen

Rakentaminen

Valmistuneet rakennukset 1) Yksikkö 2010 2011 2012 2013 2014
Kaikki rakennukset milj. m3 34,43 38,22 43,18 33,58 32,89
Asuinrakennukset milj. m3 10,63 13,52 13,44 11,99 11,54
Liike- ja toimistorakennukset milj. m3 5,81 6,07 7,69 4,56 4,76
Teollisuus- ja varastorakennukset milj. m3 7,22 7,28 11,79 7,20 6,51
Muut rakennukset milj. m3 10,76 11,35 10,27 9,83 10,07
Valmistuneet asunnot 1)
Kaikki asunnot kpl 25 061 33 010 33 405 29 608 29 201
Erilliset pientalot kpl 10 517 11 893 11 084 9 676 8 256
Rivi- ja ketjutalot kpl 2 783 3 844 4 011 3 713 3 520
Asuinkerrostalot kpl 11 063 16 479 17 161 15 189 17 137
Muut kuin asuinrakennukset kpl 698 794 1 149 1 030 288
 
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010 = 100 100,0 104,1 98,6 89,3 81,3
 
Rakennuskustannusindeksi 2010 = 100 100,0 103,3 105,8 106,9 107,9
Rakennuskustannusindeksi 2000 = 100 127,5 131,7 134,9 136,3 137,7
Rakennuskustannusindeksi 1964 = 100 1 157,6 1 196,0 1 225,0 1 237,4 1 249,8
Rakennuskustannusindeksi Vuosimuutos, % 1,1 3,3 2,4 1,0 1,0
1) Muutos tilastointikäytännössä

Lähde: Tilastokeskus, Rakentaminen; ks. Muutos tilastointikäytännössä

Taulukko Excel-muodossa suoluk_rake1.xls

Päivitetty: 18.9.2015


Päivitetty 18.9.2015

Jaa