Rakentaminen

Rakentaminen

Valmistuneet rakennukset Yksikkö  2013 2014 2015 2016
Kaikki rakennukset milj. m3 34,26 33,77 30,89 31,76
Asuinrakennukset milj. m3 12,13 11,64 10,59 10,59
Liike- ja toimistorakennukset milj. m3 4,60 4,80 5,11 5,70
Teollisuus- ja varastorakennukset milj. m3 7,55 6,90 6,70 7,58
Muut rakennukset milj. m3 9,98 10,44 8,49 7,89
Valmistuneet asunnot          
Kaikki asunnot kpl 29 750 29 295 28 088 30 255
Erilliset pientalot kpl 9 793 8 365 7 610 7 090
Rivi- ja ketjutalot kpl 3 751 3 470 3 285 3 576
Asuinkerrostalot kpl 15 356 17 184 16 972 18 946
Muut kuin asuinrakennukset kpl 850 276 221 643

Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.12.2017

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010 = 100 1)

  Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Muut kuin asuinrakennukset
1996 52,6 49,3 55,6
1997 64,3 67,3 61,6
1998 74,9 76,7 73,2
1999 83,7 86,3 81,4
2000 91,2 93,3 89,2
2001 90,1 80,0 99,2
2002 89,7 82,0 96,7
2003 93,3 94,4 92,3
2004 98,5 106,1 91,6
2005 103,5 111,5 96,2
2006 108,8 115,3 102,8
2007 115,6 112,3 118,6
2008 113,4 92,1 132,7
2009 92,8 68,1 115,3
2010 100,0 100,0 100,0
2011 104,3 105,7 103,0
2012 98,8 97,0 100,4
2013 89,0 86,5 91,3
2014 80,3 74,1 85,9
2015 78,5 73,4 83,1
2016 90,8 87,1 94,1

1) Sisältää rakentamistoimenpiteet uudet rakennukset, rakennuksien laajennukset ja uudestaan rakentamiseen verrattavat muutokset

Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)


Päivitetty: 8.12.2017

Rakentamisen liikevaihto 2010 = 100, vuosimuutos

  Toimiala (TOL 2008)
  Rakentaminen Talonrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen
  %
1996 8,9 9,8 0,4
1997 14,9 21,6 0,6
1998 19,3 18,2 39,2
1999 9,8 13,5 3,9
2000 13,9 17,8 5,8
2001 5,9 2,9 -0,4
2002 0,7 0,7 3,7
2003 3,9 6,8 0,4
2004 7,5 9,9 5,5
2005 9,1 7,8 12,0
2006 11,3 12,8 10,1
2007 17,5 19,0 15,9
2008 10,6 9,2 11,4
2009 -14,2 -17,1 -8,4
2010 3,4 6,4 -7,5
2011 11,7 15,0 4,7
2012 4,2 2,3 9,7
2013 -1,8 -3,5 -0,3
2014 1,5 1,7 1,9
2015 6,8 8,1 8,3
2016 8,5 10,8 4,4

Lähde: Tilastokeskus, Rakentamisen liikevaihtokuvaaja

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)


Päivitetty: 8.12.2017

 

Aihealue: Rakentaminen

Päivitetty 8.12.2017