Sosiaaliturva

Sosiaalimenot kohderyhmittäin

  Sosiaalimenot, milj. €
2011 % 2012 % 2013 % 2014 %
Sairaus ja terveys 14 156 24,9 14 836 24,7 15 223 24,0 15 421 23,5
Toimintarajoitteisuus 6 559 11,5 6 761 11,2 6 927 10,9 6 971 10,6
Vanhuus 20 384 35,9 22 055 36,7 23 631 37,3 24 837 37,9
Leski ja muut omaiset 1 700 3,0 1 744 2,9 1 802 2,8 1 803 2,8
Perhe ja lapset 6 095 10,7 6 385 10,6 6 541 10,3 6 550 10,0
Työttömyys 3 880 6,8 4 062 6,8 4 597 7,3 5 249 8,0
Asuminen 973 1,7 1 048 1,7 1 138 1,8 1 240 1,9
Muu sosiaaliturva 1 589 2,8 1 730 2,9 1 814 2,9 1 845 2,8
Hallinto 1 506 2,6 1 536 2,6 1 645 2,6 1 637 2,5
Sosiaalimenot
yhteensä
56 841 100 60 156 100 63 317 100 65 553 100
% BKT:sta 28,9   30,1   31,1   31,9

 

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 23.3.2016

Eläkkeensaajat

Eläkelaji 2011 2012 2013 2014 2015
Vanhuuseläke 1 134 942 1 174 470 1 209 645 1 237 541 1 270 408
Työttömyyseläke 23 017 10 956 5 257 380  -
Työkyvyttömyyseläke 260 453 250 703 241 872 232 475 221 952
Osa-aikaeläke 27 521 23 511 20 433 16 057 12 066
Maatalouden erityiseläkkeet 22 152 20 155 18 304 16 811 15 322
Leskeneläke 262 692 261 135 259 932 258 354 256 330
Lapseneläke 21 808 21 147 20 407 19 638 18 885
Kaikki 1) 1 483 041 1 494 425 1 513 122 1 525 317 1 540 972

1) Yksi henkilö voi saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä

Lähde: Eläketurvakeskus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 11.4.2016

Eläkkeensaajien 1) kokonaiseläkejakauma 31.12.2015

Kokonaiseläke Kaikki eläkkeensaajat Miehet Naiset
€/kk  Määrä % Määrä % Määrä %
       0 –    799 166 609 11,7 64 173 9,9 102 436 13,1
   800 – 1 099 261 705 18,3 90 809 14,1 170 896 21,9
1 100 – 1 399 297 236 20,8 109 591 17,0 187 645 24,0
1 400 – 1 699 208 312 14,6 91 321 14,2 116 991 15,0
1 700 – 1 999 162 241 11,4 81 252 12,6 80 989 10,4
2 000 – 2 299 109 766 7,7 61 268 9,5 48 498 6,2
2 300 – 2 599 71 040 5,0 42 345 6,6 28 695 3,7
2 600 –  149 851 10,5 104 237 16,2 45 614 5,8
Kaikki 1 426 760 100 644 996 100 781 764 100
Keskieläke, €/kk 1 613   1 829   1 434  

1) Suomessa asuvat vanhuus-, työkyvyttömyys- ja maatalouden erityiseläkettä saavat

 

Lähde: Eläketurvakeskus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 29.6.2016

 

Aihealue: Sosiaaliturva

 

Jaa