Sosiaaliturva

Sosiaalimenot kohderyhmittäin

Eläkkeensaajat

Sosiaalimenot kohderyhmittäin

 
Nettomenot, milj. €
2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
Sairaus ja terveys 10 528 25,1 11 139 25,4 11 683 25,6 12 654 26,1 13 078 24,9 13 468 24,6 14 156 25,0 14 836 24,7 15 223 24,1
Toiminta-
rajoitteisuus 1)
5 262 12,5 5 369 12,3 5 570 12,2 I    5 947 12,2 6 244 11,9 6 419 11,7 6 558 11,6 6 761 11,3 6 910 10,9
Vanhuus 1) 13 697 32,6 14 531 33,2 15 451 33,9 I  16 301 33,6 17 989 34,3 19 116 35,0 20 384 35,9 22 055 36,7 23 661 37,4
Leski ja muut 
omaiset
1 470 3,5 1 507 3,4 1 549 3,4 1 591 3,3 1 666 3,2 1 724 3,2 1 700 3,0 1 744 2,9 1 802 2,9
Perhe ja lapset 4 705 11,2 4 848 11,1 5 101 11,2 5 414 11,1 5 687 10,8 5 845 10,7 6 095 10,7 6 388 10,6 6 529 10,3
Työttömyys 3 770 9,0 3 622 8,3 3 430 7,5 3 346 6,9 4 147 7,9 4 370 8,0 3 880 6,8 4 062 6,8 4 597 7,3
Asuminen 1) 437 1,0 439 1,0 431 0,9 I      778 1,6 852 1,6 923 1,7 973 1,7 1 048 1,7 1 138 1,8
Muu sosiaaliturva 813 1,9 950 2,2 984 2,2 1 054 2,2 1 234 2,4 1 301 2,4 1 458 2,6 1 612 2,7 1 719 2,7
Hallinto 1 318 3,1 1 397 3,2 1 415 3,1 1 485 3,1 1 530 2,9 1 480 2,7 1 506 2,7 1 536 2,6 1 645 2,6
Sosiaalimenot 
yhteensä
42 001 100 43 802 100 45 615 100 48 572 100 52 427 100 54 645 100 56 710 100 60 041 100 63 223 100
% BKT:sta 25,6   25,4   24,4   25,1   29,0   29,2   28,8   30,1   31,3  
1) 1.1.2008 astui voimaan uusi eläke- ja vammaisetuuslainsäädäntö.
l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Taulukko Excel-muodossa suoluk_sosi1.xls

Päivitetty: 9.4.2015

 

Eläkkeensaajat

Eläkelaji 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vanhuuseläke 940 037 964 382 978 278 1 005 277 1 048 379 1 093 267 1 134 942 1 174 470 1 209 645 1 237 541
Työttömyyseläke 50 933 47 671 50 263 50 770 46 602 33 938 23 017 10 956 5 257 380
Työkyvyttömyys-
eläke
269 428 267 383 271 624 272 878 272 326 267 248 260 453 250 703 241 872 232 475
Osa-aikaeläke 32 502 30 642 29 988 29 140 27 887 28 764 27 521 23 511 20 433 16 057
Maatalouden 
erityiseläkkeet
32 421 30 556 29 316 27 850 26 298 24 330 22 152 20 155 18 304 16 811
Leskeneläke 261 761 262 642 263 400 263 512 263 818 263 176 262 692 261 135 259 932 258 354
Lapseneläke 25 694 25 058 24 489 23 893 23 344 22 503 21 808 21 147 20 407 19 638
Kaikki 1) 1 356 286 1 371 944 1 389 832 1 414 200 1 443 189 1 463 835 1 483 041 1 494 425 1 513 122 1 525 317
Suomessa asuvien omaeläkkeensaajien (pl. osa-aikaeläke) keskimääräinen kokonaiseläke vuonna 2014 oli 1 588 €/kk, miehillä 1 803 € ja naisilla 1 411 €. 
1) Yksi henkilö voi saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä

Lähde: Eläketurvakeskus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_sosi2.xls

Päivitetty: 17.4.2015

 


Päivitetty 17.4.2015

Jaa