Teollisuus

Teollisuustilastoa 2015

Toimiala (TOL 2008) Toimipaikat Henkilöstö Tuotannon jalostusarvo
    1 000 milj. € %
Koko teollisuus 27 560 321 31 317 100
Kaivostoiminta ja louhinta 1 007 6 521 1,7
Teollisuus 23 322 295 26 346 84,1
   Elintarvikkeiden valmistus 1 998 31 2 147 6,9
   Juomien valmistus 155 3 330 1,1
   Tekstiilien valmistus 739 3 180 0,6
   Vaatteiden valmistus 937 2 111 0,4
   Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 195 1 71 0,2
   Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden
   valmistus (pl. huonekalut); olki- ja
   punontatuotteiden valmistus
2 037 18 1 137 3,6
   Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden
   valmistus
270 18 3 068 9,8
   Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 093 7 460 1,5
   Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden
   valmistus
33 3 427 1,4
   Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden
   valmistus
401 12 1 829 5,8
   Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 42 4 1 070 3,4
   Kumi- ja muovituotteiden valmistus 627 12 947 3,0
   Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden
   valmistus
984 12 914 2,9
   Metallien jalostus 189 13 1 317 4,2
   Metallituotteiden valm.
   (pl. koneet ja laitteet)
4 789 37 2 413 7,7
   Tietokoneiden sekä elektronisten
   ja optisten tuotteiden valmistus
632 21 2 476 7,9
   Sähkölaitteiden valmistus 502 15 1 450 4,6
   Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 1 589 41 3 414 10,9
   Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja
   puoliperävaunujen valmistus
261 7 446 1,4
   Muiden kulkuneuvojen valmistus 394 7 383 1,2
   Huonekalujen valmistus 955 6 303 1,0
   Muu valmistus 1 350 4 238 0,8
   Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja
   asennus
3 150 19 1 215 3,9
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto,
jäähdytysliiketoiminta
1 398 11 3 331 10,6
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto,
jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
1 833 9 1 119 3,6

Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 10.2.2017

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2010 = 100

  Toimiala (TOL 2008)
  Koko
teollisuus (BCDE)
Metsä-
teollisuus (16–17)
Kemian-
teollisuus (19–22)
Metalli-
teollisuus (24–30)
Elektroniikka- ja
sähköteollisuus (26–27)
2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 101,7 97,0 105,9 104,4 97,8
2012 99,6 94,6 106,2 102,3 90,4
2013 96,5 94,5 105,8 96,3 80,3
2014 94,7 93,1 107,2 95,0 76,3
2015 93,8 92,6 108,9 93,5 70,8
2016* 95,8 93,0 112,3 95,8 70,4

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 10.4.2017

 

Aihealue: Teollisuus

Päivitetty 16.5.2017