Teollisuus

Teollisuustoiminta toimialoittain 2017

Toimiala TOL 2008 Toimi-
paikat
Henkilöstö Tuotannon
jalostusarvo
    Tuhatta milj. € %
Koko teollisuus 27 339 320 35 854 100
Kaivostoiminta ja louhinta 1 069 6 908 2,5
Teollisuus 22 796 292 29 844 83,2
   Elintarvikkeiden valmistus 1 879 30 2 132 5,9
   Juomien valmistus 190 3 364 1,0
   Tekstiilien valmistus 668 3 191 0,5
   Vaatteiden valmistus 925 2 124 0,3
   Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 189 1 73 0,2
   Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus
   (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus
1 925 18 1 222 3,4
   Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 290 17 3 341 9,3
   Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 003 7 408 1,1
   Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 28 3 945 2,6
   Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 404 12 2 174 6,1
   Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 44 4 1 294 3,6
   Kumi- ja muovituotteiden valmistus 608 12 999 2,8
   Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 933 12 1 066 3,0
   Metallien jalostus 177 12 1 816 5,1
   Metallituotteiden valm. (pl. koneet ja laitteet) 4 704 38 2 810 7,8
   Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten
   tuotteiden valmistus
646 19 3 020 8,4
   Sähkölaitteiden valmistus 489 15 1 477 4,1
   Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 1 543 41 3 565 9,9
   Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperä-
   vaunujen valmistus
258 8 553 1,5
   Muiden kulkuneuvojen valmistus 370 7 413 1,2
   Huonekalujen valmistus 886 6 334 0,9
   Muu valmistus 1 366 4 238 0,7
   Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 3 271 18 1 286 3,6
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 1 566 11 3 746 10,4
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja
  muu ympäristön puhtaanapito
1 908 10 1 356 3,8

Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 30.1.2019

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.9.2019

 

Aihealue: Teollisuus

Päivitetty 4.9.2019