Industri

Innehåll

Industriföretagens arbetsställen 2018

Näringsgren TOL 2008 Företagens arbetsställen   
  Antal Anställda,
årsverken 1)
Produktionens
förädlingsvärde
    Tusen mn € %
Hela industrin 26 998 325 36 046 100
Utvinning av mineral 1 023 6 908 2,5
Tillverkning 22 453 297 29 841 82,8
   Livsmedelsframställning 1 886 30 2 195 6,1
   Framställning av drycker 203 3 396 1,1
   Textilvarutillverkning 654 3 184 0,5
   Tillverkning av kläder 909 2 121 0,3
   Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 178 1 82 0,2
   Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting
   o.d. utom möbler
1 877 19 1 318 3,7
   Pappers- och pappersvarutillverkning 290 17 3 683 10,2
   Grafisk produktion och reproduktion av
   inspelningar
948 6 387 1,1
   Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade
   petroleumprodukter
28 3 659 1,8
   Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 397 12 2 531 7,0
   Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och
   läkemedel
42 4 1 316 3,7
   Tillverkning av gummi- och plastvaror 594 12 993 2,8
   Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska
   produkter
926 12 1 057 2,9
   Stål- och metallframställning 156 13 1 687 4,7
   Tillverkning av metallvaror utom maskiner och
   apparater
4 659 38 2 904 8,1
   Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 624 19 1 828 5,1
   Tillverkning av elapparatur 481 15 1 496 4,1
   Tillverkning av övriga maskiner 1 523 43 3 808 10,6
   Tillverkning av motorfordon, släpfordon och
   påhängsvagnar
250 9 642 1,8
   Tillverkning av andra transportmedel 358 6 390 1,1
   Tillverkning av möbler 848 6 365 1,0
   Annan tillverkning 1 314 4 245 0,7
   Reparation och installation av maskiner och
   apparater
3 308 19 1 554 4,3
Försörjning av el, gas, värme och kyla 1 577 11 3 893 10,8
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering
och sanering
1 945 11 1 404 3,9

1) Löntagare och företagare

Källa: Statistikcentralen, Statistik över regional företagsverksamhet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 16.1.2020

Volymindex för industriproduktionen

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Volymindex för industriproduktionen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 8.5.2020

 

Ämnesområde: Industri

Senast uppdaterad 29.5.2020