Industri

Industristatistik 2015

Näringsgren (TOL 2008) Arbetsställen Personal Produktionens förädlingsvärde
    1 000 mn € %
Hela industrin 27 560 321 31 317 100
Utvinning av mineral 1 007 6 521 1,7
Tillverkning 23 322 295 26 346 84,1
   Livsmedelsframställning 1 998 31 2 147 6,9
   Framställning av drycker 155 3 330 1,1
   Textilvarutillverkning 739 3 180 0,6
   Tillverkning av kläder 937 2 111 0,4
   Tillverkning av läder, läder- och
   skinnvaror m.m.
195 1 71 0,2
   Tillverkning av trä och varor av trä,
   kork, rotting o.d. utom möbler
2 037 18 1 137 3,6
   Pappers- och pappersvarutillverkning 270 18 3 068 9,8
   Grafisk produktion och reproduktion
   av inspelningar
1 093 7 460 1,5
   Tillverkning av stenkolsprodukter och
   raffinerade petroleumprodukter
33 3 427 1,4
   Tillverkning av kemikalier och kemiska
   produkter
401 12 1 829 5,8
   Tillverkning av farmaceutiska
   basprodukter och läkemedel
42 4 1 070 3,4
   Tillverkning av gummi- och plastvaror 627 12 947 3,0
   Tillverkning av andra icke-metalliska
   mineraliska produkter
984 12 914 2,9
   Stål- och metallframställning 189 13 1 317 4,2
   Tillverkning av metallvaror utom
   maskiner och apparater
4 789 37 2 413 7,7
   Tillverkning av datorer, elektronikvaror
   och optik
632 21 2 476 7,9
   Tillverkning av elapparatur 502 15 1 450 4,6
   Tillverkning av övriga maskiner 1 589 41 3 414 10,9
   Tillverkning av motorfordon, släpfordon
   och påhängsvagnar
261 7 446 1,4
   Tillverkning av andra transportmedel 394 7 383 1,2
   Tillverkning av möbler 955 6 303 1,0
   Annan tillverkning 1 350 4 238 0,8
   Reparation och installation av maskiner
   och apparater
3 150 19 1 215 3,9
Försörjning av el, gas, värme och kyla 1 398 11 3 331 10,6
Vattenförsörjning; avloppsrening,
avfallshantering och sanering
1 833 9 1 119 3,6

Källa: Statistikcentralen, Statistik över regional företagsverksamhet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 10.2.2017

Volymindex för industriproduktionen 2010 = 100

  Näringsgren (TOL 2008)
  Hela industrin
(BCDE)
Skogsindustri
(16–17)
Kemisk industri
(19–22)
Metallindustri
(24–30)
Elektronik-
och elindustri (26–27)
2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 101,7 97,0 105,9 104,4 97,8
2012 99,6 94,6 106,2 102,3 90,4
2013 96,5 94,5 105,8 96,3 80,3
2014 94,7 93,1 107,2 95,0 76,3
2015 93,8 92,6 108,9 93,5 70,8
2016* 96,1 93,1 112,3 96,7 70,4

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Volymindex för industriproduktionen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.12.2017

 

Ämnesområde: Industri

Senast uppdaterad 5.12.2017