Industri

Industristatistik 2016

Näringsgren (TOL 2008) Arbetsställen Personal Produktionens
förädlingsvärde
    1 000 mn € %
Hela industrin 27 164 315 32 908 100
Utvinning av mineral 970 6 592 1,8
Tillverkning 22 851 288 27 319 83,0
   Livsmedelsframställning 1 882 30 2 179 6,6
   Framställning av drycker 177 3 366 1,1
   Textilvarutillverkning 683 3 185 0,6
   Tillverkning av kläder 927 2 156 0,5
   Tillverkning av läder, läder-
   och skinnvaror m.m.
180 1 72 0,2
   Tillverkning av trä och varor av trä,
   kork, rotting o.d. utom möbler
1 956 18 1 133 3,4
   Pappers- och pappersvarutillverkning 293 18 2 905 8,8
   Grafisk produktion och reproduktion
   av inspelningar
1 057 7 406 1,2
   Tillverkning av stenkolsprodukter och
   raffinerade petroleumprodukter
31 3 772 2,3
   Tillverkning av kemikalier och
   kemiska produkter
398 12 1 889 5,7
   Tillverkning av farmaceutiska
   basprodukter och läkemedel
40 4 1 294 3,9
   Tillverkning av gummi- och plastvaror 626 11 1 016 3,1
   Tillverkning av andra icke-metalliska
   mineraliska produkter
970 12 1 026 3,1
   Stål- och metallframställning 180 12 1 361 4,1
   Tillverkning av metallvaror utom
   maskiner och apparater
4 718 36 2 406 7,3
   Tillverkning av datorer, elektronikvaror
   och optik
630 20 2 559 7,8
   Tillverkning av elapparatur 484 15 1 389 4,2
   Tillverkning av övriga maskiner 1 538 40 3 423 10,4
   Tillverkning av motorfordon, släpfordon
   och påhängsvagnar
249 7 456 1,4
   Tillverkning av andra transportmedel 375 7 524 1,6
   Tillverkning av möbler 915 6 321 1,0
   Annan tillverkning 1 358 4 219 0,7
   Reparation och installation av maskiner
   och apparater
3 184 18 1 262 3,8
Försörjning av el, gas, värme och kyla 1 481 11 3 585 10,9
Vattenförsörjning; avloppsrening,
avfallshantering och sanering
1 862 10 1 411 4,3

Källa: Statistikcentralen, Statistik över regional företagsverksamhet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 21.12.2017

Volymindex för industriproduktionen 2015 = 100

  Näringsgren (TOL 2008)
  Hela
industrin
(BCD)
Skogsindustri
(16–17)
Kemisk
industri
(19–22)
Metall-
industri
(24–30)
Elektronik-
och elindustri
(26–27)
2010 106,6 108,0 91,8 107,0 141,2
2011 108,4 104,7 97,2 111,7 138,1
2012 106,1 102,1 97,5 109,4 127,7
2013 102,8 102,0 97,2 103,0 113,5
2014 100,9 100,5 98,4 101,6 107,8
2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2016 104,2 100,4 105,6 107,2 104,9
2017* 107,6 104,0 108,0 112,9 108,4

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Volymindex för industriproduktionen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 12.3.2018

 

Ämnesområde: Industri

Senast uppdaterad 12.3.2018