Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot

  2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1) 2016
  milj. €
Yritykset 3 136 4 855 5 047 4 695 4 602 4 410 4 047 3 998
Julkinen sektori 2) 497 692 684 662 644 613 543 539
Korkeakoulusektori 3) 789 1 425 1 432 1 475 1 438 1 490 1 481 1 433
Yhteensä 4 423 6 971 7 164 6 832 6 684 6 512 6 071 5 970
% BKT:sta 3,2 3,7 3,6 3,4 3,3 *3,2 *2,9 4) 2,8
  %
Yritykset 70,9 69,6 70,5 68,7 68,9 67,7 66,7 67,0
Julkinen sektori 2) 11,2 9,9 9,6 9,7 9,6 9,4 8,9 9,0
Korkeakoulusektori 3) 17,8 20,4 20,0 21,6 21,5 22,9 24,4 24,0
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100

* ennakkotieto

1) Arvio kyselyvastausten ja muiden laskelmien perusteella
2) Ml. yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
3) Ml. yliopistolliset keskussairaalat ja ammattikorkeakoulut 
4) Valtionvarainministeriön ennuste

Lähde: Tilastokeskus, Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.12.2016

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö

  2013 2014 2015 2016
  % 16–89-vuotiaista
Internetin käyttäjät 85 86 86 88
Internetiä useasti päivässä käyttävät 61 64 67 72
Älypuhelin omassa käytössä 56 63 69 72
Verkkokaupasta viimeisen 3 kuukauden aikana ostaneet 44 48 45 62

Lähde: Tilastokeskus, Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 16.12.2016

Yritysten 1) sähköinen kauppa

  Internet-myynti EDI-myynti 2) Sähköinen kauppa yhteensä
  Mrd. €  % 3)  Mrd. €  % 3)  Mrd. €  % 3) 
2007 17 6,1 29 10,0 46 16,1
2008 18 6,1 33 10,9 51 17,0
2009 15 6,1 29 11,6 44 17,8
2010 17 6,4 36 13,2 53 19,6
2011 19 6,7 34 11,7 53 18,5
2012 12 3,8 38 12,3 50 16,1
2013 15 5,0 44 14,3 59 19,2
2014 15 4,6 52 16,4 67 21,0

1) Pl. alle 10 hengen yritykset
2) Organisaatioiden välinen sähköinen tiedonsiirtotapa EDI (Electronic data interchange)
3) Osuus liikevaihdosta

Lähde: Tilastokeskus, Tietotekniikan käyttö yrityksissä 

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.6.2016

 

Aihealue: Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta

Päivitetty 16.12.2016

Jaa