Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot

  2000 2010 2013 2014 2015 2016 2017 1) 
  milj. €
Yritykset 3 136 4 855 4 602 4 410 4 047 3 902 3 993
Julkinen sektori 2) 497 692 644 613 543 535 554
Korkeakoulusektori 3) 789 1 425 1 438 1 490 1 481 1 490 1 495
Yhteensä 4 423 6 971 6 684 6 512 6 071 5 926 6 043
% BKT:sta 3,2 3,7 3,3 3,2 *2,9 *2,7 4) 2,7
  %
Yritykset 70,9 69,6 68,9 67,7 66,7 65,8 66,1
Julkinen sektori 2) 11,2 9,9 9,6 9,4 8,9 9,0 9,2
Korkeakoulusektori 3) 17,8 20,4 21,5 22,9 24,4 25,1 24,7
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100

* ennakkotieto

1) Arvio kyselyvastausten ja muiden laskelmien perusteella
2) Ml. yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
3) Ml. yliopistolliset sairaalat ja ammattikorkeakoulut 
4) Valtionvarainministeriön ennuste

Lähde: Tilastokeskus, Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 16.11.2017

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö

  2013 2014 2015 2016
  % 16–89-vuotiaista
Internetin käyttäjät 1) 85 86 86 88
Internetiä useasti päivässä käyttävät 61 64 67 72
Älypuhelin omassa käytössä 56 63 69 72
Verkkokaupasta ostaneet 1) 44 48 45 44

1) Viimeisen 3 kuukauden aikana

Lähde: Tilastokeskus, Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.5.2017

Yritysten 1) sähköinen kauppa

  Internet-myynti EDI-myynti 2) Sähköinen kauppa yhteensä
  Mrd. €  % 3)  Mrd. €  % 3)  Mrd. €  % 3) 
2006 14 5,2 26 9,6 40 14,8
2007 17 6,1 29 10,0 46 16,1
2008 18 6,1 33 10,9 51 17,0
2009 15 6,1 29 11,6 44 17,8
2010 17 6,4 36 13,2 53 19,6
2011 19 6,7 34 11,7 53 18,5
2012 12 3,8 38 12,3 50 16,1
2013 15 5,0 44 14,3 59 19,2
2014 15 4,6 52 16,4 67 21,0
2015 17 5,8 47 16,0 64 21,8
2016 18 6,2 42 14,4 60 20,6

1) Pl. alle 10 hengen yritykset
2) Organisaatioiden välinen sähköinen tiedonsiirtotapa EDI (Electronic data interchange)
3) Osuus liikevaihdosta

Lähde: Tilastokeskus, Tietotekniikan käyttö yrityksissä 

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 5.12.2017

Laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa 1)

  2014 2015 2016
  % kotitalouksista
Taulu-tv 81 85 86
Täysteräväpiirto-tv (Full HD) 49 53 58
Äly-tv 19 24 30
Tv-maksukortti 26 25 22
IPTV-viihdepalvelu 14 17 20
Kotiteatteri 22 22 22
Digikamera 2) 63 60 56
Kamerakopteri . . . . 2
Tietokone 90 90 91
   Kannettava tietokone 78 78 79
   Taulutietokone (tabletti) 39 51 56
Tulostin tai skanneri  60 61 58
Liikkuva laajakaista (mobiililaajakaista) 57 67 68
Langaton lähiverkko (WLAN)  54 62 66
Puettava älylaite 5 13 18
Lankapuhelin (liittymä) 12 9 9
Älypuhelin 69 76 82
GPS-navigaattori autossa 35 32 32

1) Kotitalouden kohdehenkilön ikä 15–74 vuotta
2) Ml. digitaalinen videokamera

Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajabarometri

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.5.2017

 

Aihealue: Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta

Päivitetty 5.12.2017