Inkomst och konsumtion

Inkomsttagare efter inkomstklass, 2013

Hushållens inkomster och låginkomsttagare

Konsumtion

Hushållens utgifter

Innehav av varaktiga konsumtionsvaror

Inkomsttagare 1) efter inkomstklass, 2013

Inkomstklass, € 
 
 
Inkomsttagare Inkomster
 
Skatter
 
Skatter i % av
inkomster
 
Män  Kvinnor Totalt
1 000 % % %
            – 4 999 216 214 9,4 0,6 0,1 3,0
   5 000 – 9 999 205 264 10,2 3,0 0,9 6,9
10 000 – 14 999 224 373 13,0 5,8 2,2 8,3
15 000 – 19 999 210 306 11,2 7,0 4,3 13,9
20 000 – 24 999 200 263 10,1 8,1 6,1 16,8
25 000 – 29 999 202 263 10,1 9,9 8,0 18,0
30 000 – 39 999 375 370 16,2 20,1 18,7 20,8
40 000 – 49 999 240 158 8,7 13,8 15,0 24,4
50 000 – 59 999 137 70 4,5 8,8 10,7 27,2
60 000 – 79 999 124 51 3,8 9,3 12,4 29,9
80 000 – 99 999 45 17 1,3 4,3 6,3 32,9
100 000 –  52 15 1,5 9,3 15,3 36,8
Totalt 2 231 2 363 100 100 100 22,4
År 2013 var de genomsnittliga inkomsterna per inkomsttagare 27 933 €, för män 32 200 €
och för kvinnor 23 905 €.
1) Fysiska personer

Källa: Statistikcentralen, Inkomst och konsumtion

Tabellen i Excelformat suoluk_tulo1.xls

Uppdaterad: 5.1.2015

 

Hushållens inkomster och låginkomsttagare

  Disponibla penninginkomster
i 2012 års penningvärde
Personer i 
låginkomst-
hushåll
Låginkomsttagare
av befolkningen
Medeltal Median Låginkomst-
gräns
€/hushåll €/konsumtions-
enhet 1)
1 000 %
2000 29 900 24 900 10 900 534 10,5
2001 31 100 25 800 11 300 596 11,6
2002 31 700 26 900 11 600 582 11,3
2003 32 700 27 400 11 800 573 11,1
2004 34 200 28 000 12 400 612 11,9
2005 34 800 29 400 12 800 656 12,7
2006 35 300 29 600 12 900 679 13,1
2007 36 300 29 900 13 400 721 13,8
2008 36 500 30 200 13 600 728 13,9
2009 37 100 31 100 13 800 697 13,2
2010 37 500 31 100 14 000 728 13,7
2011 37 600 31 400 14 000 704 13,2
2012 37 500 31 300 14 000 635 11,9
1) Konsumtionsenheterna har uträknats så att den första vuxna personen i hushållet
får vikten 1,de övriga 14 år fyllda personerna 
vikten 0,5 och 0–13-åriga barn vikten 0,3.

Källa: Statistikcentralen, Inkomst och konsumtion

Tabellen i Excelformat suoluk_tulo2.xls

Uppdaterad: 14.4.2014

 

Konsumtion

Per invånare Enhet 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *2013
Mjölkprodukter  kg 261,0 263,0 222,9 193,9 187,7 187,6 188,2 186,0 183,9 183,3 182,2 182,7 180,2
Smör  kg 14,0 11,7 5,5 3,8 2,6 2,8 2,5 2,8 3,0 3,3 4,0 4,2 4,4
Margarin  kg 7,4 7,9 7,6 7,7 7,4 7,5 7,5 7,5 . . . . . . . . . .
Ost  kg 4,3 6,6 12,7 16,5 17,2 18,0 17,5 18,4 18,7 19,0 21,0 21,9 23,2
Ägg kg 10,0 11,7 11,1 10,1 9,3 9,3 9,3 9,4 9,5 9,8 10,0 10,6 10,7
Vete  kg 49,0 44,7 43,5 45,9 49,3 48,1 48,0 48,0 48,2 46,4 45,7 46,8 46,0
Råg  kg 23,3 20,8 17,4 15,3 15,2 16,3 16,7 15,6 15,5 16,1 16,0 15,4 15,7
Potatis  kg 80,4 59,8 59,5 61,6 62,0 l    58,4 58,4 . . . . . . . . 52,3 . .
Färska 
grönsaker
kg 16,2 21,1 41,5 52,8 55,1 53,3 56,4 56,2 59,1 56,1 62,6 57,4 60,9
Färsk frukt kg 32,9 49,8 51,0 45,2 47,8 46,7 50,0 46,7 46,4 47,0 50,9 51,5 51,3
Kött  kg 42,9 58,9 64,1 68,3 71,6 72,2 73,5 74,0 73,3 75,3 77,0 77,1 76,6
Fisk kg . . . . 18,9 13,2 14,1 14,5 16,7 15,6 16,3 15,2 15,2 16,0 . .
Kaffe 1) kg 9,8 10,3 10,2 8,7 8,9 9,3 9,5 9,7 8,9 8,3 7,9 7,8 7,9
Socker  kg 45,1 36,8 33,5 32,0 32,0 31,1 30,9 31,8 32,6 31,8 30,1 29,8 28,9
Tobak  kg 1,3 1,2 1,0 0,6 0,6 2) 0,7 2) 0,7 2) 1,0 2) 0,7 2) 0,6 2) 0,7 2) 0,6 2) 3) 0,7
Alkoholdrycker,
100 %
l 4,3 6,3 7,7 7,0 8,2 8,4 8,7 8,5 8,3 8,1 8,2 7,7 3) 7,6
1) Försäljning av rostat kaffe – 2) Inkl. skattefri konsumtion – 3) Slutlig uppgift.
l   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara
* preliminär uppgift

Källor: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral; Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Tabellen i Excelformat suoluk_kulu3.xls

Uppdaterad: 17.12.2014

 

Hushållens utgifter

Uppgifterna baserar sig på Europeiska Nationalräkenskapssystemet (ENS 2010)
  1980 1990 2000 2010 2011 *2012 *2013
%
Bostäderoch energi 18,6 18,2 24,6 26,2 25,7 26,3 27,0
Livsmedel och alkoholfria
drycker
21,3 16,3 12,6 12,1 12,2 12,3 12,8
Transport 14,4 14,5 13,3 12,3 12,9 12,7 12,4
Rekreation och kultur 10,2 11,2 11,3 11,8 11,7 11,5 11,0
Hotell, kaféer och 
restauranger
6,4 7,7 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3
Inventarier, hushålls-
utrustning och rutin-
underhåll av bostaden
6,1 5,4 4,9 5,3 5,3 5,2 5,0
Alkoholdrycker och tobak 6,3 6,6 5,8 5,0 4,8 4,7 4,7
Kläder och skodon 6,1 5,6 4,6 4,7 4,6 4,6 4,5
Hälsovård 2,1 2,9 3,8 4,4 4,3 4,3 4,3
Telekommunikationer 1,1 1,4 3,1 2,5 2,6 2,4 2,3
Utbildning 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Diverse varor och 
tjänster
7,2 9,8 9,2 8,9 9,2 9,3 9,3
Totala 
konsumtionsutgifter
100 100 100 100 100 100 100
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper

Tabellen i Excelformat suoluk_kulu1.xls

Uppdaterad: 17.12.2014

 

Innehav av varaktiga konsumtionsvaror

  1985 1990 1995 1998 2001 2006 2012
% av hushållen
Färg-tv 74 90 94 96 96 95 91
Betal-tv-kanal . . . . . . . . . . . . 24
Spelkonsol . . . . . . . . . . . . 28
Sällskapsdjur . . . . . . . . . . . . 30
Videobandspelare 15 45 61 67 71 67 . .
DVD-spelare . . . . . . . . . . 54 64
CD-spelare . . 11 37 56 69 . . . .
Dator 5 8 20 30 47 64 82
Frys 70 77 83 85 87 89 96
Mikrovågsugn . . 52 72 78 84 90 92
Tvättmaskin 67 78 81 83 87 88 91
Torktumlare/-skåp . . . . . . . . . . 14 18
Diskmaskin 17 33 40 43 50 54 65
Trådtelefon 87 94 91 83 74 47 19
Mobiltelefon . . 7 20 60 82 91 97
Möjlighet att använda internet hemma . . . . 7 16 32 57 81
Bil 1) 59 66 67 65 70 71 74
Moped / mopedskoter 9 7 7 7 8 9 7
Motorcykel / skoter 3 3 3 4 7 9 10
Snöskoter / terränghjuling . . . . . . . . . . 8 8
Motor- eller segelbåt 14 15 13 14 16 15 13
Bastu i lägenheten 39 49 50 50 54 57 62
Fritidsbostad 23 24 25 24 24 22 26
1) Inkl. tjänstebilar

Källa: Statistikcentralen, Inkomst och konsumtion

Tabellen i Excelformat suoluk_kulu2.xls

Uppdaterad: 14.4.2014


Senast uppdaterad 5.1.2015

Dela