Inkomst och konsumtion

Inkomsttagare efter inkomstklass, 2014

Hushållens inkomster och låginkomsttagare

Konsumtion

Hushållens utgifter

Innehav av varaktiga konsumtionsvaror

Inkomsttagare 1) efter inkomstklass, 2014

Inkomstklass, € 

Inkomsttagare Inkomster
Skatter
Skatter i % 
av inkomster
Män  Kvinnor Totalt
1 000 % % %
            – 4 999 217 217 9,4 0,6 0,1 3,2
   5 000 – 9 999 204 254 9,9 2,8 0,9 7,2
10 000 – 14 999 221 363 12,6 5,6 2,1 8,6
15 000 – 19 999 209 310 11,2 6,9 4,2 13,9
20 000 – 24 999 200 265 10,0 8,0 6,0 17,0
25 000 – 29 999 202 265 10,1 9,8 7,9 18,2
30 000 – 39 999 375 378 16,2 19,8 18,3 20,9
40 000 – 49 999 244 164 8,8 13,8 14,9 24,4
50 000 – 59 999 142 73 4,6 8,9 10,7 27,2
60 000 – 79 999 130 54 4,0 9,5 12,6 29,9
80 000 – 99 999 49 18 1,4 4,5 6,5 32,8
100 000 –  57 17 1,6 9,8 15,9 36,7
Totalt 2 248 2 380 100 100 100 22,7
År 2014 var de genomsnittliga inkomsterna per inkomsttagare 28 400 €, för män 
32 737 € och för kvinnor 24 302 €.
1) Fysiska personer

Källa: Statistikcentralen, Inkomst och konsumtion

Tabellen i Excelformat suoluk_tulo1.xls

Uppdaterad: 18.12.2015

 

Hushållens inkomster och låginkomsttagare

  Disponibla penninginkomster 
i 2014 års penningvärde
Personer i 
låginkomst-
hushåll
Låginkomsttagare 
av befolkningen
Medeltal Median Låginkomstgräns
€/hushåll €/konsumtionsenhet 1) 1 000 %
2000 30 610 25 546 11 160 534 10,5
2001 31 856 26 504 11 530 596 11,6
2002 32 460 27 555 11 850 582 11,3
2003 33 481 28 129 12 130 573 11,1
2004 35 100 28 672 12 680 612 11,9
2005 35 712 30 177 13 160 656 12,7
2006 36 154 30 331 13 260 679 13,1
2007 37 247 30 658 13 700 721 13,8
2008 37 387 30 964 13 910 728 13,9
2009 38 020 31 920 14 170 697 13,2
2010 38 440 31 879 14 320 728 13,7
2011 38 520 32 166 14 380 704 13,2
2012 38 459 32 135 14 350 635 11,9
2013 38 093 31 855 14 410 690 12,8
2014 37 778 31 764 14 300 674 12,5
1) Konsumtionsenheterna har uträknats så att den första vuxna personen i hushållet får 
vikten 1, de övriga 14 år fyllda personerna vikten 0,5 och 0–13-åriga barn vikten 0,3.

Källa: Statistikcentralen, Inkomst och konsumtion

Tabellen i Excelformat suoluk_tulo2.xls

Uppdaterad: 22.3.2016

 

Konsumtion

Per invånare Enhet   1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 *2014
Mjölkprodukter kg 261,0 263,0 222,9 193,9 183,3 182,2 182,7 181,4 178,4
Smör kg 14,0 11,7 5,5 3,8 3,3 4,0 4,2 4,4 3,9
Margarin kg 7,4 7,9 7,6 7,7 . . . . . . . . . .
Vegetabiliska oljor kg . . . . 3,3 4,9 5,2 5,5 5,6 5,2 . .
Ost kg 4,3 6,6 12,7 16,5 19,0 21,0 21,9 23,2 24,9
Ägg kg 10,0 11,7 11,1 10,1 9,8 10,0 10,6 10,7 10,8
Vete kg 49,0 44,7 43,5 45,9 46,4 45,7 46,8 46,0 46,0
Råg kg 23,3 20,8 17,4 15,3 16,1 16,0 15,4 15,7 14,9
Ris kg 3,0 3,6 4,6 5,6 5,2 5,3 5,3 5,3 4,9
Potatis kg 80,4 59,8 60,3 61,6 . . . . l    52,3 . . . .
Färska grönsaker kg 16,2 21,1 41,5 52,8 56,1 62,6 57,4 61,2 65,3
Färsk frukt kg 32,9 49,8 51,0 45,2 47,0 50,9 51,5 51,7 54,2
Kött kg 42,9 58,9 64,1 68,3 75,3 77,0 77,1 76,6 76,4
Fisk kg . . . . 18,9 13,2 15,2 15,2 16,0 . . . .
Kaffe 1) kg 9,8 10,3 10,2 8,7 8,3 7,9 7,8 7,9 7,8
Socker kg 45,1 36,8 34,7 32,0 31,8 30,1 29,8 28,9 29,5
Tobak kg 1,3 1,2 1,0 0,6 2) 0,6 2) 0,7 2) 0,6 2) 0,7 2) 3) 0,6
Läskedrycker och 
mineralvatten
l . . . . . . 67,6 61,3 60,3 57,4 57,8 57,3
Öl l 50,5 57,3 83,3 78,4 82,8 85,4 79,2 79,7 77,7
Vin l . . . . . . . . 12,2 12,6 12,4 12,1 11,8
Alkoholdrycker, 100 % l 4,3 6,3 7,7 7,0 8,1 8,2 7,7 7,6 3) 7,3
1) Försäljning av rostat kaffe – 2) Inkl. skattefri konsumtion – 3) Slutlig uppgift.
l   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara
* preliminär uppgift

Källor: Naturresursinstitutet (Luke); Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Tabellen i Excelformat suoluk_kulu3.xls

Uppdaterad: 30.3.2016

 

Hushållens utgifter

Uppgifterna baserar sig på Europeiska Nationalräkenskapssystemet (ENS 2010)
  1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 *2014
%
Bostäder och energi 18,6 18,2 24,6 26,2 25,7 26,2 27,2 27,6
Livsmedel och alkoholfria drycker 21,3 16,3 12,6 12,1 12,2 12,3 12,7 12,7
Transport 14,4 14,5 13,3 12,3 12,9 12,7 12,2 12,0
Rekreation och kultur 10,2 11,2 11,3 11,8 11,7 11,6 11,1 10,8
Hotell, kaféer och restauranger 6,4 7,7 6,4 6,3 6,3 6,3 6,2 6,2
Inventarier, hushållsutrustning 
och rutinunderhåll av bostaden
6,1 5,4 4,9 5,3 5,3 5,2 5,0 5,0
Alkoholdrycker och tobak 6,3 6,6 5,8 5,0 4,8 4,7 4,7 4,7
Hälsovård 2,1 2,9 3,8 4,4 4,3 4,3 4,4 4,4
Kläder och skodon 6,1 5,6 4,6 4,7 4,6 4,6 4,5 4,3
Telekommunikationer 1,1 1,4 3,1 2,5 2,6 2,4 2,3 2,3
Utbildning 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Diverse varor och tjänster 7,2 9,8 9,2 8,9 9,2 9,3 9,3 9,6
Totala konsumtionsutgifter 100 100 100 100 100 100 100 100
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper

Tabellen i Excelformat suoluk_kulu1.xls

Uppdaterad: 8.4.2016

 

Innehav av varaktiga konsumtionsvaror

  1985 1990 1995 1998 2001 2006 2012
% av hushållen
Färg-tv 74 90 94 96 96 95 91
Betal-tv-kanal . . . . . . . . . . . . 24
Spelkonsol . . . . . . . . . . . . 28
Sällskapsdjur . . . . . . . . . . . . 30
Videobandspelare 15 45 61 67 71 67 . .
DVD-spelare . . . . . . . . . . 54 64
CD-spelare . . 11 37 56 69 . . . .
Dator 5 8 20 30 47 64 82
Frys 70 77 83 85 87 89 96
Mikrovågsugn . . 52 72 78 84 90 92
Tvättmaskin 67 78 81 83 87 88 91
Torktumlare/-skåp . . . . . . . . . . 14 18
Diskmaskin 17 33 40 43 50 54 65
Trådtelefon 87 94 91 83 74 47 19
Mobiltelefon . . 7 20 60 82 91 97
Möjlighet att använda internet hemma . . . . 7 16 32 57 81
Bil 1) 59 66 67 65 70 71 74
Moped / mopedskoter 9 7 7 7 8 9 7
Motorcykel / skoter 3 3 3 4 7 9 10
Snöskoter / terränghjuling . . . . . . . . . . 8 8
Motor- eller segelbåt 14 15 13 14 16 15 13
Bastu i lägenheten 39 49 50 50 54 57 62
Fritidsbostad 23 24 25 24 24 22 26
1) Inkl. tjänstebilar

Källa: Statistikcentralen, Inkomst och konsumtion

Tabellen i Excelformat suoluk_kulu2.xls

Uppdaterad: 14.4.2014


Senast uppdaterad 8.4.2016

Dela