Inkomst och konsumtion

Inkomsttagare 1) efter inkomstklass 2015

Inkomstklass, €  Inkomsttagare Inkomster Skatter Skatter i % av inkomster
  Män  Kvinnor Totalt      
  1 000 % %  
            – 4 999 220 221 9,5 0,6 0,1 3,0
   5 000 – 9 999 206 251 9,8 2,8 0,9 7,2
10 000 – 14 999 220 359 12,4 5,4 1,9 8,1
15 000 – 19 999 208 312 11,2 6,8 4,0 13,4
20 000 – 24 999 201 267 10,1 7,9 5,8 16,8
25 000 – 29 999 200 263 9,9 9,5 7,6 18,1
30 000 – 39 999 373 382 16,2 19,5 17,9 20,8
40 000 – 49 999 247 168 8,9 13,8 14,7 24,2
50 000 – 59 999 144 75 4,7 8,9 10,6 27,1
60 000 – 79 999 134 56 4,1 9,7 12,7 29,8
80 000 – 99 999 50 19 1,5 4,6 6,6 32,7
100 000 –  60 18 1,7 10,6 17,3 36,9
Totalt 2 263 2 392 100 100 100 22,7

År 2015 var de genomsnittliga inkomsterna per inkomsttagare 28 750 €, för män 33 193 € och för kvinnor 24 545 €.

1) Fysiska personer

Källa: Statistikcentralen, Skattepliktiga inkomster

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 20.12.2016

Hushållens inkomster och låginkomsttagare

  Disponibla penninginkomster i 2014 års penningvärde Personer i låginkomsthushåll Låginkomsttagare av befolkningen
  Medeltal Median Låginkomstgräns    
  €/hushåll   €/konsumtions-
enhet 1)
1 000 %
2000 30 610 25 546 11 160 534 10,5
2001 31 856 26 504 11 530 596 11,6
2002 32 460 27 555 11 850 582 11,3
2003 33 481 28 129 12 130 573 11,1
2004 35 100 28 672 12 680 612 11,9
2005 35 712 30 177 13 160 656 12,7
2006 36 154 30 331 13 260 679 13,1
2007 37 247 30 658 13 700 721 13,8
2008 37 387 30 964 13 910 728 13,9
2009 38 020 31 920 14 170 697 13,2
2010 38 440 31 879 14 320 728 13,7
2011 38 520 32 166 14 380 704 13,2
2012 38 459 32 135 14 350 635 11,9
2013 38 093 31 855 14 410 690 12,8
2014 37778 31 764 14 300 674 12,5

1) Konsumtionsenheterna har uträknats så att den första vuxna personen i hushållet får vikten 1, de övriga 14 år fyllda personerna vikten 0,5 och 0–13-åriga barn vikten 0,3

Källa: Statistikcentralen, Inkomstfördelningsstatistik 

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 23.3.2016

Hushållens utgifter

  1980 1990 2000 2010 *2015
  %
Bostäder och energi 18,6 18,2 24,6 26,2 28,2
Livsmedel och alkoholfria drycker 21,3 16,3 12,6 12,1 12,4
Transport 14,4 14,5 13,3 12,3 11,8
Rekreation och kultur 10,2 11,2 11,3 11,8 10,5
Hotell, kaféer och restauranger 6,4 7,7 6,4 6,3 6,3
Inventarier, hushållsutrustning och
rutinunderhåll av bostaden
6,1 5,4 4,9 5,3 5,0
Hälsovård 2,1 2,9 3,8 4,4 4,6
Alkoholdrycker och tobak 6,3 6,6 5,8 5,0 4,5
Kläder och skodon 6,1 5,6 4,6 4,7 4,3
Telekommunikationer 1,1 1,4 3,1 2,5 2,3
Utbildning 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4
Diverse varor och tjänster 7,2 9,8 9,2 8,9 9,7
Totala konsumtionsutgifter 100 100 100 100 100

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 16.12.2016

Konsumtion per invånare

  Enhet   1980 1990 2000 2010 *2015
Mjölkprodukter  kg 263,0 222,9 193,9 183,3 173,7
Smör  kg 11,7 5,5 3,8 3,3 3,4
Margarin  kg 7,9 7,6 7,7 . . . .
Vegetabiliska oljor kg . . 3,3 4,9 5,2 . .
Ost  kg 6,6 12,7 16,5 19,0 26,6
Ägg kg 11,7 11,1 10,1 9,8 11,5
Vete  kg 44,7 43,5 45,9 46,4 44,2
Råg  kg 20,8 17,4 15,3 16,1 15,6
Ris kg 3,6 4,6 5,6 5,2 5,2
Potatis  kg 59,8 60,3 61,6 . . . .
Färska grönsaker kg 21,1 41,5 52,8 56,1 62,4
Färsk frukt kg 49,8 51,0 45,2 47,0 58,2
Kött  kg 58,9 64,1 68,3 75,3 78,9
Fisk kg . . 18,9 13,2 15,2 . .
Kaffe 1) kg 10,3 10,2 8,7 8,3 8,6
Socker  kg 36,8 34,7 32,0 31,8 29,3
Tobak  kg 1,2 1,0 0,6 2) 0,6 2) 3) 0,6
Läskedrycker och mineralvatten l . . . . 67,6 61,3 55,7
Öl l 57,3 83,3 78,4 82,8 76,8
Vin l . . . . . . 12,2 11,5
Alkoholdrycker, 100 % l 6,3 7,7 7,0 8,1 3) 7,1

* preliminär uppgift

1) Försäljning av rostat kaffe
2) Inkl. skattefri konsumtion
3) Slutlig uppgift

Källor: Naturresursinstitutet (Luke)

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 16.12.2016

 

Ämnesområde: Inkomst och konsumtion

Senast uppdaterad 20.12.2016

Dela