Inkomst och konsumtion

Inkomsttagare efter inkomstklass, 2013

Hushållens inkomster och låginkomsttagare

Konsumtion

Hushållens utgifter

Innehav av varaktiga konsumtionsvaror

Inkomsttagare 1) efter inkomstklass, 2013

Inkomstklass, € 
 
 
Inkomsttagare Inkomster
 
Skatter
 
Skatter i % av
inkomster
 
Män  Kvinnor Totalt
1 000 % % %
            – 4 999 216 214 9,4 0,6 0,1 3,0
   5 000 – 9 999 205 264 10,2 3,0 0,9 6,9
10 000 – 14 999 224 373 13,0 5,8 2,2 8,3
15 000 – 19 999 210 306 11,2 7,0 4,3 13,9
20 000 – 24 999 200 263 10,1 8,1 6,1 16,8
25 000 – 29 999 202 263 10,1 9,9 8,0 18,0
30 000 – 39 999 375 370 16,2 20,1 18,7 20,8
40 000 – 49 999 240 158 8,7 13,8 15,0 24,4
50 000 – 59 999 137 70 4,5 8,8 10,7 27,2
60 000 – 79 999 124 51 3,8 9,3 12,4 29,9
80 000 – 99 999 45 17 1,3 4,3 6,3 32,9
100 000 –  52 15 1,5 9,3 15,3 36,8
Totalt 2 231 2 363 100 100 100 22,4
År 2013 var de genomsnittliga inkomsterna per inkomsttagare 27 933 €, för män 32 200 €
och för kvinnor 23 905 €.
1) Fysiska personer

Källa: Statistikcentralen, Inkomst och konsumtion

Tabellen i Excelformat suoluk_tulo1.xls

Uppdaterad: 5.1.2015

 

Hushållens inkomster och låginkomsttagare

  Disponibla penninginkomster 
i 2013 års penningvärde
Personer i 
låginkomst-
hushåll
Låginkomsttagare 
av befolkningen
Medeltal Median Låginkomstgräns
€/hushåll €/konsumtionsenhet 1) 1 000 %
2000 30 300 25 280 11 040 534 10,5
2001 31 530 26 230 11 410 596 11,6
2002 32 130 27 270 11 730 582 11,3
2003 33 140 27 840 12 000 573 11,1
2004 34 740 28 380 12 550 612 11,9
2005 35 350 29 870 13 020 656 12,7
2006 35 780 30 020 13 120 679 13,1
2007 36 860 30 340 13 560 721 13,8
2008 37 000 30 650 13 770 728 13,9
2009 37 630 31 590 14 020 697 13,2
2010 38 040 31 550 14 170 728 13,7
2011 38 120 31 840 14 230 704 13,2
2012 38 060 31 800 14 200 635 11,9
2013 37 700 31 530 14 260 690 12,8
1) Konsumtionsenheterna har uträknats så att den första vuxna personen i hushållet får 
vikten 1, de övriga 14 år fyllda personerna vikten 0,5 och 0–13-åriga barn vikten 0,3.

Källa: Statistikcentralen, Inkomst och konsumtion

Tabellen i Excelformat suoluk_tulo2.xls

Uppdaterad: 2.4.2015

 

Konsumtion

Per invånare Enhet 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *2013
Mjölkprodukter  kg 261,0 263,0 222,9 193,9 187,7 187,6 188,2 186,0 183,9 183,3 182,2 182,7 180,2
Smör  kg 14,0 11,7 5,5 3,8 2,6 2,8 2,5 2,8 3,0 3,3 4,0 4,2 4,4
Margarin  kg 7,4 7,9 7,6 7,7 7,4 7,5 7,5 7,5 . . . . . . . . . .
Ost  kg 4,3 6,6 12,7 16,5 17,2 18,0 17,5 18,4 18,7 19,0 21,0 21,9 23,2
Ägg kg 10,0 11,7 11,1 10,1 9,3 9,3 9,3 9,4 9,5 9,8 10,0 10,6 10,7
Vete  kg 49,0 44,7 43,5 45,9 49,3 48,1 48,0 48,0 48,2 46,4 45,7 46,8 46,0
Råg  kg 23,3 20,8 17,4 15,3 15,2 16,3 16,7 15,6 15,5 16,1 16,0 15,4 15,7
Potatis  kg 80,4 59,8 59,5 61,6 62,0 l    58,4 58,4 . . . . . . . . 52,3 . .
Färska 
grönsaker
kg 16,2 21,1 41,5 52,8 55,1 53,3 56,4 56,2 59,1 56,1 62,6 57,4 60,9
Färsk frukt kg 32,9 49,8 51,0 45,2 47,8 46,7 50,0 46,7 46,4 47,0 50,9 51,5 51,3
Kött  kg 42,9 58,9 64,1 68,3 71,6 72,2 73,5 74,0 73,3 75,3 77,0 77,1 76,6
Fisk kg . . . . 18,9 13,2 14,1 14,5 16,7 15,6 16,3 15,2 15,2 16,0 . .
Kaffe 1) kg 9,8 10,3 10,2 8,7 8,9 9,3 9,5 9,7 8,9 8,3 7,9 7,8 7,9
Socker  kg 45,1 36,8 33,5 32,0 32,0 31,1 30,9 31,8 32,6 31,8 30,1 29,8 28,9
Tobak  kg 1,3 1,2 1,0 0,6 0,6 2) 0,7 2) 0,7 2) 1,0 2) 0,7 2) 0,6 2) 0,7 2) 0,6 2) 3) 0,7
Alkoholdrycker,
100 %
l 4,3 6,3 7,7 7,0 8,2 8,4 8,7 8,5 8,3 8,1 8,2 7,7 3) 7,6
1) Försäljning av rostat kaffe – 2) Inkl. skattefri konsumtion – 3) Slutlig uppgift.
l   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara
* preliminär uppgift

Källor: Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral; Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Tabellen i Excelformat suoluk_kulu3.xls

Uppdaterad: 17.12.2014

 

Hushållens utgifter

Uppgifterna baserar sig på Europeiska Nationalräkenskapssystemet (ENS 2010)
  1980 1990 2000 2010 2011 *2012 *2013
%
Bostäderoch energi 18,6 18,2 24,6 26,2 25,7 26,3 27,0
Livsmedel och alkoholfria
drycker
21,3 16,3 12,6 12,1 12,2 12,3 12,8
Transport 14,4 14,5 13,3 12,3 12,9 12,7 12,4
Rekreation och kultur 10,2 11,2 11,3 11,8 11,7 11,5 11,0
Hotell, kaféer och 
restauranger
6,4 7,7 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3
Inventarier, hushålls-
utrustning och rutin-
underhåll av bostaden
6,1 5,4 4,9 5,3 5,3 5,2 5,0
Alkoholdrycker och tobak 6,3 6,6 5,8 5,0 4,8 4,7 4,7
Kläder och skodon 6,1 5,6 4,6 4,7 4,6 4,6 4,5
Hälsovård 2,1 2,9 3,8 4,4 4,3 4,3 4,3
Telekommunikationer 1,1 1,4 3,1 2,5 2,6 2,4 2,3
Utbildning 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Diverse varor och 
tjänster
7,2 9,8 9,2 8,9 9,2 9,3 9,3
Totala 
konsumtionsutgifter
100 100 100 100 100 100 100
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper

Tabellen i Excelformat suoluk_kulu1.xls

Uppdaterad: 17.12.2014

 

Innehav av varaktiga konsumtionsvaror

  1985 1990 1995 1998 2001 2006 2012
% av hushållen
Färg-tv 74 90 94 96 96 95 91
Betal-tv-kanal . . . . . . . . . . . . 24
Spelkonsol . . . . . . . . . . . . 28
Sällskapsdjur . . . . . . . . . . . . 30
Videobandspelare 15 45 61 67 71 67 . .
DVD-spelare . . . . . . . . . . 54 64
CD-spelare . . 11 37 56 69 . . . .
Dator 5 8 20 30 47 64 82
Frys 70 77 83 85 87 89 96
Mikrovågsugn . . 52 72 78 84 90 92
Tvättmaskin 67 78 81 83 87 88 91
Torktumlare/-skåp . . . . . . . . . . 14 18
Diskmaskin 17 33 40 43 50 54 65
Trådtelefon 87 94 91 83 74 47 19
Mobiltelefon . . 7 20 60 82 91 97
Möjlighet att använda internet hemma . . . . 7 16 32 57 81
Bil 1) 59 66 67 65 70 71 74
Moped / mopedskoter 9 7 7 7 8 9 7
Motorcykel / skoter 3 3 3 4 7 9 10
Snöskoter / terränghjuling . . . . . . . . . . 8 8
Motor- eller segelbåt 14 15 13 14 16 15 13
Bastu i lägenheten 39 49 50 50 54 57 62
Fritidsbostad 23 24 25 24 24 22 26
1) Inkl. tjänstebilar

Källa: Statistikcentralen, Inkomst och konsumtion

Tabellen i Excelformat suoluk_kulu2.xls

Uppdaterad: 14.4.2014


Senast uppdaterad 2.4.2015

Dela