Työmarkkinat

Väestö toiminnan mukaan

Työttömyys

Väestö toiminnan mukaan

  1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 000 henkeä
Väestö, keskiväkiluku 4 986 5 176 5 363 5 388 5 414 5 439 5 462 5 480
15–74 -vuotias väestö 3 737 3 901 4 043 4 059 4 075 4 087 4 095 4 102
Työvoima 2 586 2 589 2 672 2 682 2 690 2 676 2 679 2 689
 Työlliset 2 504 2 335 2 447 2 474 2 483 2 457 2 447 2 437
 Työttömät 82 253 224 209 207 219 232 252
Työvoiman ulkopuolella
olevat
1 151 1 312 1 372 1 376 1 385 1 411 1 416 1 413
Työvoimaosuus, % 69,2 66,4 66,1 66,1 66,0 65,5 65,4 65,6
Työttömyysaste, % 3,2 9,8 8,4 7,8 7,7 8,2 8,7 9,4
Työllisyysaste 
(15–64-vuotiaat), %
74,1 66,9 67,8 68,6 69,0 68,5 68,3 68,1
Työlliset 2 504 2 335 2 447 2 474 2 483 2 457 2 447 2 437
Työaika
Osa-aikatyö  238 286 358 369 374 370 377 378
Kokoaikatyö 2 267 2 047 2 087 2 102 2 108 2 086 2 068 2 057
Tuntematon - 2 2 2 1 1 2 2
Työnantaja
Yksityinen  1 793 1 692 1 774 1 796 1 808 1 781 1 764 1 759
Kunta 482 486 510 517 522 526 534 532
Valtio 226 151 153 151 144 142 139 136
Tuntematon 3 6 10 10 9 8 10 9
Ammattiasema
Yrittäjät ja yrittäjä-
perheenjäsenet
388 319 328 331 337 330 343 346
Palkansaajat 2 116 2 016 2 120 2 143 2 146 2 127 2 105 2 090
Tuntematon 0 0 0 0 0 0 0 0
Toimiala (TOL 2008)
Maa-, metsä- ja kalatalous;
kaivostoiminta (A, B)
. . 146 115 110 109 107 109 109
Teollisuus; sähkö-, lämpö-,
vesi- ja jätehuolto yms. (C-E)
. . 473 388 384 382 377 359 352
Rakentaminen (F) . . 147 172 176 175 176 169 168
Tukku- ja vähittäiskauppa; 
moottoriajoneuvojen ja 
moottoripyörien korjaus (G)
. . 277 298 303 300 296 290 284
Kuljetus ja varastointi (H) . . 152 156 147 144 142 140 137
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) . . 77 83 83 86 86 86 87
Informaatio ja viestintä (J) . . 89 95 99 101 100 100 106
Rahoitus- ja vakuutustoiminta; 
kiinteistöala (K, L)
. . 70 71 75 74 71 74 73
Liike-elämän palvelut (M, N) . . 184 250 253 261 260 269 278
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus (O)
. . 115 117 116 113 111 106 106
Koulutus (P) . . 165 174 179 175 175 180 179
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) . . 326 379 396 409 399 402 404
Muu palvelutoiminta (R-U) . . 109 139 141 142 144 151 145
Toimiala tuntematon (X) . . 6 12 11 11 13 11 9
 
Tehty työ, milj. tuntia 4 415 I    4 019 3 998 4 034 4 040 3 964 3 956 3 947
I  viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lähde: Tilastokeskus, Työmarkkinat

Taulukko Excel-muodossa suoluk_tyol1.xls

Päivitetty: 4.4.2016

 

Työttömyys

 
Työttömät, 1 000 henkilöä Työttömyysaste, %
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
1990 82 49 33 3,2 3,6 2,7
1991 169 106 62 6,6 8,0 5,1
1992 292 178 114 11,7 13,6 9,6
1993 405 235 170 16,3 18,1 14,4
1994 408 235 174 16,6 18,1 14,8
1995 382 204 178 15,4 15,7 15,1
1996 363 186 176 14,6 14,3 14,9
1997 314 160 154 12,7 12,3 13,0
1998 285 143 142 11,4 10,9 12,0
1999 261 130 131 10,2 9,8 10,7
2000 253 122 131 9,8 9,1 10,6
2001 238 117 121 9,1 8,6 9,7
2002 237 123 114 9,1 9,1 9,1
2003 235 124 111 9,0 9,2 8,9
2004 229 118 111 8,8 8,7 8,9
2005 220 111 109 8,4 8,2 8,6
2006 204 101 104 7,7 7,4 8,1
2007 183 90 93 6,9 6,5 7,2
2008 172 85 87 6,4 6,1 6,7
2009 221 122 99 8,2 8,9 7,6
2010 224 126 98 8,4 9,1 7,6
2011 209 117 91 7,8 8,4 7,1
2012 207 115 92 7,7 8,3 7,1
2013 219 122 97 8,2 8,8 7,5
2014 232 129 103 8,7 9,3 8,0
2015 252 137 115 9,4 9,9 8,8

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_tyol2.xls

Päivitetty: 8.2.2016

 


Päivitetty 4.4.2016

Jaa