Arbetsmarknaden

Befolkning efter verksamhet

  1990 2000 2010 2012 2014 2015
  1 000 personer    
Befolkning, medelfolkmängd 4 986 5 176 5 363 5 414 5 462 5 480
Befolkning i åldern 15–74 år 3 737 3 901 4 043 4 075 4 095 4 102
Arbetskraft 2 586 2 589 2 672 2 690 2 679 2 689
 Sysselsatta 2 504 2 335 2 447 2 483 2 447 2 437
 Arbetslösa 82 253 224 207 232 252
Ej i arbetskraften 1 151 1 312 1 372 1 385 1 416 1 413
Relativt arbetskraftstal, % 69,2 66,4 66,1 66,0 65,4 65,6
Relativt arbetslöshetstal, % 3,2 9,8 8,4 7,7 8,7 9,4
Relativt sysselsättningstal
(15–64-åringar), %
74,1 66,9 67,8 69,0 68,3 68,1
Sysselsatta 2 504 2 335 2 447 2 483 2 447 2 437
Arbetstid            
Deltidsarbete  238 286 358 374 377 378
Heltidsarbete 2 267 2 047 2 087 2 108 2 068 2 057
Okänd - 2 2 1 2 2
Arbetsgivare            
Privat 1 793 1 692 1 774 1 808 1 764 1 759
Kommun 482 486 510 522 534 532
Staten 226 151 153 144 139 136
Okänd 3 6 10 9 10 9
Yrkesställning            
Företagare och företagar-
familjemedlemmar
388 319 328 337 343 346
Löntagare 2 116 2 016 2 120 2 146 2 105 2 090
Okänd 0 0 0 0 0 0
Arbetad tid, mn timmar 4 415 I    4 019 3 998 4 040 3 956 3 947

I   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 4.4.2016

Sysselsatta efter näringsgren

Näringsgren (TOL 2008) 2000 2010 2012 2014 2015
  1 000 personer
Totalt 2 335 2 447 2 483 2 447 2 437
Jordbruk, skogsbruk och fiske; utvinning av mineral  146 115 109 109 109
Tillverkning; el-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering o.d.  473 388 382 359 352
Byggverksamhet  147 172 175 169 168
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar  277 298 300 290 284
Transport och magasinering  152 156 144 140 137
Hotell- och restaurangverksamhet  77 83 86 86 87
Informations- och kommunikationsverksamhet  89 95 101 100 106
Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet  70 71 74 74 73
Företagstjänster 184 250 261 269 278
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring  115 117 113 106 106
Utbildning  165 174 175 180 179
Vård och omsorg; sociala tjänster  326 379 409 402 404
Annan serviceverksamhet  109 139 142 151 145
Näringsgrenen okänd 6 12 11 11 9

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 4.4.2016

Löntagare efter typ av anställningsförhållande

  Alla anställningsförhållanden
  Löntagare, totalt Fortlöpande heltidsarbete Fortlöpande deltidsarbete Visstidsarbete
  1 000 personer
2007 2 178 1 625 205 348
2008 2 207 1 678 196 333
2009 2 123 1 610 201 311
2010 2 120 1 581 209 330
2011 2 143 1 585 222 336
2012 2 146 1 588 222 336
2013 2 127 1 580 217 330
2014 2 105 1 558 218 329
2015 2 090 1 549 219 322

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 29.6.2016

Arbetslösa

  Antalet arbetslösa, 1 000 personer
  Totalt Män Kvinnor
1990 82 49 33
1991 169 106 62
1992 292 178 114
1993 405 235 170
1994 408 235 174
1995 382 204 178
1996 363 186 176
1997 314 160 154
1998 285 143 142
1999 261 130 131
2000 253 122 131
2001 238 117 121
2002 237 123 114
2003 235 124 111
2004 229 118 111
2005 220 111 109
2006 204 101 104
2007 183 90 93
2008 172 85 87
2009 221 122 99
2010 224 126 98
2011 209 117 91
2012 207 115 92
2013 219 122 97
2014 232 129 103
2015 252 137 115

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 8.2.2016

Relativt arbetslöshetstal

  Relativt arbetslöshetstal, % Långtidsarbetslösa 1)
  Totalt Män Kvinnor 15–24-åringar % av arbetslösa
2000 9,8 9,1 10,6 21,4 27,2
2001 9,1 8,6 9,7 19,8 24,0
2002 9,1 9,1 9,1 21,0 23,1
2003 9,0 9,2 8,9 21,8 23,4
2004 8,8 8,7 8,9 20,7 22,3
2005 8,4 8,2 8,6 20,1 23,5
2006 7,7 7,4 8,1 18,7 23,7
2007 6,9 6,5 7,2 16,5 22,7
2008 6,4 6,1 6,7 16,5 18,0
2009 8,2 8,9 7,6 21,5 16,5
2010 8,4 9,1 7,6 21,4 23,4
2011 7,8 8,4 7,1 20,1 22,4
2012 7,7 8,3 7,1 19,0 21,5
2013 8,2 8,8 7,5 19,9 21,0
2014 8,7 9,3 8,0 20,5 22,8
2015 9,4 9,9 8,8 22,4 24,9

1) Arbetslös utan avbrott i 12 månader eller längre

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 11.4.2016

 

Ämnesområde: Arbetsmarknaden

Dela