Arbetsmarknaden

Befolkning i åldern 15–74 år efter verksamhet

  2000 2010 2016 2017
Befolkning i åldern 15–74 år, tusen 3 901 4 043 4 109 4 114
Arbetskraft 2 589 2 672 2 685 2 707
 Sysselsatta 2 335 2 447 2 448 2 473
 Arbetslösa 253 224 237 234
Ej i arbetskraften 1 312 1 372 1 424 1 407
Relativt arbetskraftstal, % 66,4 66,1 65,3 65,8
Relativt arbetslöshetstal, % 9,8 8,4 8,8 8,6
Sysselsatta 1), tusen 2 335 2 447 2 448 2 473
Anställningsförhållande, tusen
Deltidsarbete  286 358 399 408
Heltidsarbete 2 047 2 087 2 048 2 063
Arbetsgivarsektor, tusen
Privat 1 692 1 774 1 783 1 794
Kommun 486 510 528 533
Staten 151 153 129 141
Yrkesställning, tusen
Företagare och företagarfamiljemedlemmar 319 328 344 326
Löntagare 2 016 2 120 2 105 2 147
Utförd årsarbetstid per löntagare, timmar/år
Totalt 1 638 1 584 1 602 1 601
Privat sektor 1 673 1 614 1 626 1 625
Offentlig sektor 1 563 1 520 1 552 1 547

1) Inkl. okänt

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 30.5.2018

Sysselsatta i åldern 15–74 år efter näringsgren

Näringsgren TOL 2008 2000 2010 2016 2017
  1 000 personer
Jordbruk, skogsbruk och fiske; utvinning av mineral  146 115 101 99
Tillverkning; el-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering o.d.  473 388 356 355
Byggverksamhet  147 172 178 187
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar  277 298 290 282
Transport och magasinering  152 156 141 139
Hotell- och restaurangverksamhet  77 83 85 85
Informations- och kommunikationsverksamhet  89 95 101 106
Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet  70 71 75 81
Företagstjänster 184 250 271 283
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring  115 117 111 115
Utbildning  165 174 173 181
Vård och omsorg; sociala tjänster  326 379 409 404
Annan serviceverksamhet  109 139 148 152
Näringsgrenen okänd 6 12 8 5
Totalt 2 335 2 447 2 448 2 473

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.2.2018

Löntagare i åldern 15–74 år efter typ av anställningsförhållande

  Löntagare
totalt
Fortlöpande
heltidsarbete
Fortlöpande
deltidsarbete
Visstidsarbete
    Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
  1 000 personer
2010 2 120 851 730 58 151 129 201
2011 2 143 851 734 67 155 135 202
2012 2 146 847 741 66 156 134 202
2013 2 127 846 734 61 155 129 201
2014 2 105 827 730 67 151 129 200
2015 2 090 817 733 71 149 127 194
2016 2 105 830 715 69 159 136 197
2017 2 147 855 716 68 164 141 204

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.2.2018

Arbetslösa, 15–74-åringar

  Antalet arbetslösa, 1 000 personer
  Totalt Män Kvinnor
1990 82 49 33
2000 253 122 131
2010 224 126 98
2011 209 117 91
2012 207 115 92
2013 219 122 97
2014 232 129 103
2015 252 137 115
2016 237 126 111
2017 234 125 109

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.2.2018

Relativt arbetslöshetstal

  Totalt Män Kvinnor 15–24-åringar Långtidsarbetslösa 1)
  15–74-åringar    
  % % % % % av arbetslösa
2000 9,8 9,1 10,6 21,4 27,2
2001 9,1 8,6 9,7 19,8 24,0
2002 9,1 9,1 9,1 21,0 23,1
2003 9,0 9,2 8,9 21,8 23,4
2004 8,8 8,7 8,9 20,7 22,3
2005 8,4 8,2 8,6 20,1 23,5
2006 7,7 7,4 8,1 18,7 23,7
2007 6,9 6,5 7,2 16,5 22,7
2008 6,4 6,1 6,7 16,5 18,0
2009 8,2 8,9 7,6 21,5 16,5
2010 8,4 9,1 7,6 21,4 23,4
2011 7,8 8,4 7,1 20,1 22,4
2012 7,7 8,3 7,1 19,0 21,5
2013 8,2 8,8 7,5 19,9 21,0
2014 8,7 9,3 8,0 20,5 22,8
2015 9,4 9,9 8,8 22,4 24,9
2016 8,8 9,0 8,6 20,1 26,3
2017 8,6 8,9 8,4 20,1 24,7

1) Arbetslös utan avbrott i 12 månader eller längre

Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 13.2.2018

 

Ämnesområde: Arbetsmarknaden

Senast uppdaterad 30.5.2018