Arbetsmarknaden

Befolkning efter verksamhet

Arbetslöshet

Befolkning efter verksamhet

  1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 000 personer
Befolkning, 
medelfolkmängd
4 986 5 176 5 246 5 266 5 289 5 313 5 339 5 363 5 388 5 414 5 439 5 462
Befolkning i 
åldern 15–74 år
3 737 3 901 3 948 3 963 3 981 4 004 4 025 4 043 4 059 4 075 4 087 4 095
Arbetskraft 2 586 2 589 2 621 2 648 2 675 2 703 2 678 2 672 2 682 2 690 2 676 2 679
 Sysselsatta 2 504 2 335 2 401 2 443 2 492 2 531 2 457 2 447 2 474 2 483 2 457 2 447
 Arbetslösa 82 253 220 204 183 172 221 224 209 207 219 232
Ej i arbetskraften 1 151 1 312 1 327 1 315 1 306 1 301 1 347 1 372 1 376 1 385 1 411 1 416
Relativt 
arbetskraftstal, %
69,2 66,4 66,4 66,8 67,2 67,5 66,5 66,1 66,1 66,0 65,5 65,4
Relativt 
arbetslöshetstal, %
3,2 9,8 8,4 7,7 6,9 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 8,2 8,7
Relativt sysselsättningstal
(15–64-åringar), %
74,1 66,9 68,0 68,9 69,9 70,6 68,3 67,8 68,6 69,0 68,5 68,3
Sysselsatta 2 504 2 335 2 401 2 443 2 492 2 531 2 457 2 447 2 474 2 483 2 457 2 447
Arbetstid
Deltidsarbete  238 286 330 343 351 338 343 358 369 374 370 377
Heltidsarbete 2 267 2 047 2 071 2 099 2 140 2 192 2 113 2 087 2 102 2 108 2 086 2 068
Okänd - 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2
Arbetsgivare
Privat 1 793 1 692 1 744 1 786 1 830 1 856 1 794 1 774 1 796 1 808 1 781 1 764
Kommun 482 486 506 507 505 509 502 510 517 522 526 534
Staten 226 151 147 149 152 157 155 153 151 144 142 139
Okänd 3 6 3 2 4 9 6 10 10 9 8 10
Yrkesställning
Företagare och företagar-
familjemedlemmar
388 319 303 314 314 324 334 328 331 337 330 343
Löntagare 2 116 2 016 2 098 2 129 2 178 2 207 2 123 2 120 2 143 2 146 2 127 2 105
Okänd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näringsgren (TOL 2008)
Jordbruk, skogsbruk 
och fiske; utvinning av 
mineral (A, B)
. . 146 121 118 118 119 119 115 110 109 107 109
Tillverkning; el-, värme-
och vattenförsörjning samt 
avfallshantering o.d. (C-E)
. . 473 441 443 446 443 406 388 384 382 377 359
Byggverksamhet (F) . . 147 159 164 174 186 175 172 176 175 176 169
Handel; reparation av 
motorfordon och 
motorcyklar (G)
. . 277 295 298 305 311 296 298 303 300 296 290
Transport och 
magasinering (H)
. . 152 144 154 151 153 153 156 147 144 142 140
Hotell- och restaurang-
verksamhet (I)
. . 77 78 78 84 88 85 83 83 86 86 86
Informations- och 
kommunikations-
verksamhet (J)
. . 89 92 98 95 95 94 95 99 101 100 100
Finans-, försäkrings-
och fastighets-
verksamhet (K, L)
. . 70 68 67 70 71 70 71 75 74 71 74
Företagstjänster 
(M, N)
. . 184 224 235 250 253 244 250 253 261 260 269
Offentlig förvaltning
och försvar; obligatorisk
socialförsäkring (O)
. . 115 126 123 119 117 116 117 116 113 111 106
Utbildning (P) . . 165 166 171 168 165 164 174 179 175 175 180
Vård och omsorg; 
sociala tjänster (Q)
. . 326 355 364 370 382 388 379 396 409 399 402
Annan service-
verksamhet (R-U)
. . 109 127 127 135 136 138 139 141 142 144 151
Näringsgrenen
okänd (X)
. . 6 5 4 6 12 9 12 11 11 13 11
 
Arbetad tid, 
mn timmar
4 415 I   4 019 4 000 4 055 4 112 4 211 3 958 3 998 4 034 4 040 3 964 3 956
I   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källa: Statistikcentralen, Arbetsmarknaden

Tabellen i Excelformat suoluk_tyol1.xls

Uppdaterad: 30.3.2015

 

Arbetslöshet

  Antalet arbetslösa, 1 000 personer Relativt arbetslöshetstal, %
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
1990 82 49 33 3,2 3,6 2,7
1991 169 106 62 6,6 8,0 5,1
1992 292 178 114 11,7 13,6 9,6
1993 405 235 170 16,3 18,1 14,4
1994 408 235 174 16,6 18,1 14,8
1995 382 204 178 15,4 15,7 15,1
1996 363 186 176 14,6 14,3 14,9
1997 314 160 154 12,7 12,3 13,0
1998 285 143 142 11,4 10,9 12,0
1999 261 130 131 10,2 9,8 10,7
2000 253 122 131 9,8 9,1 10,6
2001 238 117 121 9,1 8,6 9,7
2002 237 123 114 9,1 9,1 9,1
2003 235 124 111 9,0 9,2 8,9
2004 229 118 111 8,8 8,7 8,9
2005 220 111 109 8,4 8,2 8,6
2006 204 101 104 7,7 7,4 8,1
2007 183 90 93 6,9 6,5 7,2
2008 172 85 87 6,4 6,1 6,7
2009 221 122 99 8,2 8,9 7,6
2010 224 126 98 8,4 9,1 7,6
2011 209 117 91 7,8 8,4 7,1
2012 207 115 92 7,7 8,3 7,1
2013 219 122 97 8,2 8,8 7,5
2014 232 129 103 8,7 9,3 8,0

Källa: Statistikcentralen, Arbetsmarknaden

Tabellen i Excelformat suoluk_tyol2.xls

Uppdaterad: 20.1.2015

 

 


Senast uppdaterad 30.3.2015

Dela