Arbetsmarknaden

Befolkning efter verksamhet

Arbetslöshet

Befolkning efter verksamhet

 
1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 000 personer
Befolkning, medelfolkmängd 4 986 5 176 5 246 5 266 5 289 5 313 5 339 5 363 5 388 5 414 5 439
 
Befolkning i åldern 15–74 år 3 737 3 901 3 948 3 963 3 981 4 004 4 025 4 043 4 059 4 075 4 087
Arbetskraft 2 586 2 589 2 621 2 648 2 675 2 703 2 678 2 672 2 682 2 690 2 676
 Sysselsatta 2 504 2 335 2 401 2 443 2 492 2 531 2 457 2 447 2 474 2 483 2 457
 Arbetslösa 82 253 220 204 183 172 221 224 209 207 219
Ej i arbetskraften 1 151 1 312 1 327 1 315 1 306 1 301 1 347 1 372 1 376 1 385 1 411
Relativt arbetskraftstal, % 69,2 66,4 66,4 66,8 67,2 67,5 66,5 66,1 66,1 66,0 65,5
Relativt arbetslöshetstal, % 3,2 9,8 8,4 7,7 6,9 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 8,2
 
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 74,1 66,9 68,0 68,9 69,9 70,6 68,3 67,8 68,6 69,0 68,5
 
Sysselsatta 2 504 2 335 2 401 2 443 2 492 2 531 2 457 2 447 2 474 2 483 2 457
 
Arbetstid
Deltidsarbete  238 286 330 343 351 338 343 358 369 374 370
Heltidsarbete 2 267 2 047 2 071 2 099 2 140 2 192 2 113 2 087 2 102 2 108 2 086
Okänd - 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Arbetsgivare
Privat 1 793 1 692 1 744 1 786 1 830 1 856 1 794 1 774 1 796 1 808 1 781
Kommun 482 486 506 507 505 509 502 510 517 522 526
Staten 226 151 147 149 152 157 155 153 151 144 142
Okänd 3 6 3 2 4 9 6 10 10 9 8
Yrkesställning
Företagare och företagarfamiljemedlemmar 388 319 303 314 314 324 334 328 331 337 330
Löntagare 2 116 2 016 2 098 2 129 2 178 2 207 2 123 2 120 2 143 2 146 2 127
Okänd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näringsgren (TOL 2008)
Jordbruk, skogsbruk och fiske; utvinning av mineral (A, B) . . 146 121 118 118 119 119 115 110 109 107
Tillverkning; el-, värme- och vattenförsörjning samt 
avfallshantering o.d. (C-E)
. . 473 441 443 446 443 406 388 384 382 377
Byggverksamhet (F) . . 147 159 164 174 186 175 172 176 175 176
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (G) . . 277 295 298 305 311 296 298 303 300 296
Transport och magasinering (H) . . 152 144 154 151 153 153 156 147 144 142
Hotell- och restaurangverksamhet (I) . . 77 78 78 84 88 85 83 83 86 86
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) . . 89 92 98 95 95 94 95 99 101 100
Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet (K, L) . . 70 68 67 70 71 70 71 75 74 71
Företagstjänster (M, N) . . 184 224 235 250 253 244 250 253 261 260
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk 
socialförsäkring (O)
. . 115 126 123 119 117 116 117 116 113 111
Utbildning (P) . . 165 166 171 168 165 164 174 179 175 175
Vård och omsorg; sociala tjänster (Q) . . 326 355 364 370 382 388 379 396 409 399
Annan serviceverksamhet (R-U) . . 109 127 127 135 136 138 139 141 142 144
Näringsgrenen okänd (X) . . 6 5 4 6 12 9 12 11 11 13
 
Arbetad tid, mn timmar 4 415 I       4 019 4 000 4 055 4 112 4 211 3 958 3 998 4 034 4 040 3 964
I  uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källa: Statistikcentralen, Arbetsmarknaden

Tabellen i Excelformat suoluk_tyol1.xls

Uppdaterad: 24.3.2014

 

Arbetslöshet

 
Antalet arbetslösa, 1 000 personer Relativt arbetslöshetstal, %
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
1990 82 49 33 3,2 3,6 2,7
1991 169 106 62 6,6 8,0 5,1
1992 292 178 114 11,7 13,6 9,6
1993 405 235 170 16,3 18,1 14,4
1994 408 235 174 16,6 18,1 14,8
1995 382 204 178 15,4 15,7 15,1
1996 363 186 176 14,6 14,3 14,9
1997 314 160 154 12,7 12,3 13,0
1998 285 143 142 11,4 10,9 12,0
1999 261 130 131 10,2 9,8 10,7
2000 253 122 131 9,8 9,1 10,6
2001 238 117 121 9,1 8,6 9,7
2002 237 123 114 9,1 9,1 9,1
2003 235 124 111 9,0 9,2 8,9
2004 229 118 111 8,8 8,7 8,9
2005 220 111 109 8,4 8,2 8,6
2006 204 101 104 7,7 7,4 8,1
2007 183 90 93 6,9 6,5 7,2
2008 172 85 87 6,4 6,1 6,7
2009 221 122 99 8,2 8,9 7,6
2010 224 126 98 8,4 9,1 7,6
2011 209 117 91 7,8 8,4 7,1
2012 207 115 92 7,7 8,3 7,1
2013 219 122 97 8,2 8,8 7,5

Källa: Statistikcentralen, Arbetsmarknaden

Tabellen i Excelformat suoluk_tyol2.xls

Uppdaterad: 28.1.2014

 

 


Senast uppdaterad 24.3.2014

Olet sivulla:

Förstasidan > Produkter och tjänster > Finland i siffror > Arbetsmarknaden

Produkter och tjänster

Finland i siffror

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter