Utlandet

Den offentliga sektorns underskott/överskott och skuld

Jämförande uppgifter om vissa länder

Den offentliga sektorns underskott/överskott och skuld

EU-land Underskott (-) / överskott (+), % av BNP Skuld, % av BNP
2014 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
Belgien -3,8 -3,8 -4,1 -2,6 96,6 99,2 101,1 101,5
Bulgarien -3,1 -2,0 -0,8 -1,5 16,2 16,3 18,4 18,9
Cypern -5,3 -6,3 -6,4 -5,4 61,3 71,5 86,6 111,7
Danmark -2,5 -1,9 -3,8 -0,8 42,8 46,4 45,4 44,5
Estland 0,2 1,1 -0,2 -0,2 6,7 6,1 9,8 10,0
Finland -2,5 -0,7 -1,8 -2,1 48,8 49,3 53,6 57,0
Frankrike -7,0 -5,2 -4,9 -4,3 82,7 86,2 90,6 93,5
Grekland -10,9 -9,6 -8,9 -12,7 148,3 170,3 157,2 175,1
Irland -30,6 -13,1 -8,2 -7,2 91,2 104,1 117,4 123,7
Italien -4,5 -3,7 -3,0 -3,0 119,3 120,7 127,0 132,6
Kroatien -6,4 -7,8 -5,0 -4,9 45,0 52,0 55,9 67,1
Lettland -8,2 -3,5 -1,3 -1,0 44,5 42,0 40,8 38,1
Litauen -7,2 -5,5 -3,2 -2,2 37,8 38,3 40,5 39,4
Luxemburg -0,8 0,2 0,0 0,1 19,5 18,7 21,7 23,1
Malta -3,5 -2,7 -3,3 -2,8 66,0 68,8 70,8 73,0
Nederländerna -5,1 -4,3 -4,1 -2,5 63,4 65,7 71,3 73,5
Polen -7,8 -5,1 -3,9 -4,3 54,9 56,2 55,6 57,0
Portugal -9,8 -4,3 -6,4 -4,9 94,0 108,2 124,1 129,0
Rumänien -6,8 -5,5 -3,0 -2,3 30,5 34,7 38,0 38,4
Slovakien -7,5 -4,8 -4,5 -2,8 41,0 43,6 52,7 55,4
Slovenien -5,9 -6,4 -4,0 -14,7 38,7 47,1 54,4 71,7
Spanien -9,6 -9,6 -10,6 -7,1 61,7 70,5 86,0 93,9
Storbritannien -10,0 -7,6 -6,1 -5,8 78,4 84,3 89,1 90,6
Sverige 0,3 0,2 -0,6 -1,1 39,4 38,6 38,3 40,6
Tjeckien -4,7 -3,2 -4,2 -1,5 38,4 41,4 46,2 46,0
Tyskland -4,2 -0,8 0,1 0,0 82,5 80,0 81,0 78,4
Ungern -4,3 4,3 -2,1 -2,2 82,2 82,1 79,8 79,2
Österrike -4,5 -2,5 -2,6 -1,5 72,5 73,1 74,4 74,5

Källa: Eurostat

Tabellen i Excelformat suoluk_ulko1.xls

Uppdaterad: 24.4.2014

 

Jämförande uppgifter om vissa länder

 
 
 
 
Areal,
1 000 km2
Folk-
mängd,
mn
Årlig 
folk-
ökning,
%
För-
väntat
antal 
levnads-
år
Bruttonational-
inkomst/
invånare
Arbets-
löshet
 
Inflation
 

USD
Köp-
krafts-
korrig-
erad
USD % %
2012 2012 2010–
2015
2014 2012 2012 2012 2013
Finland 338 5,4 0,3 80 46 490 39 150 7,7 1,5
Sverige 450 9,5 0,7 82 56 120 43 960 8,0 0,0
Norge 324 5,0 1,0 82 98 780 67 450 3,1 2,1
Danmark 43 5,6 0,4 79 59 870 44 070 7,5 0,8
Island 103 0,3 1,1 81 38 270 34 770 6,0 3,9
Argentina 2 780 41,3 0,9 78 . . . . 7,3 10,6
Australien 7 692 22,7 1,3 82 59 260 42 540 5,2 2,4
Belgien 31 11,1 0,4 80 44 720 40 680 7,5 1,1
Brasilien 8 515 193,9 0,8 73 11 630 11 530 6,2 2,6
Chile 756 17,4 0,9 78 14 310 20 450 6,0 1,8
Egypten 1 002 82,5 1,6 73 2 980 6 450 12,7 6,9
Estland 45 1,3 -0,3 74 16 270 23 280 10,2 2,8
Frankrike 552 63,5 0,5 82 41 750 37 420 9,9 0,9
Förenta 
Staterna
9 629 313,9 0,8 80 52 340 52 610 8,1 1,5
Grekland 132 11,1 0,0 80 23 660 26 170 24,2 -0,9
Indien 3 287 1 213,4 1,2 68 1 550 3 820 2,5 7,0
Indonesien 1 911 247,2 1,2 72 3 420 4 730 6,1 6,8
Irland 70 4,6 1,1 81 39 020 35 790 14,7 0,5
Israel 22 7,9 1,3 81 32 030 30 370 6,8 1,6
Italien 301 59,5 0,2 82 34 640 34 700 10,7 1,2
Japan 378 127,6 -0,1 84 47 870 36 750 4,3 0,4
Kanada 9 985 34,9 1,0 82 51 570 42 270 7,2 0,9
Kina 9 597 1 350,7 0,6 75 5 720 9 040 4,1 10,9
Lettland 65 2,0 -0,6 73 14 060 21 820 14,9 0,0
Litauen 65 3,0 -0,5 76 13 820 23 540 13,2 1,2
Luxemburg 3 0,5 1,3 80 71 640 60 950 5,1 1,7
Mexiko 1 964 1) 112,3 1,2 75 9 640 16 140 4,8 3,8
Neder-
länderna
37 16,8 0,3 81 48 000 43 750 5,3 2,5
Nigeria 924 2) 140,0 2,8 53 1 440 2 400 3) 23,9 8,5
Nya 
Zeeland
270 4,4 1,0 81 36 900 32 620 6,9 1,1
Pakistan 796 3) 177,1 1,7 67 1 260 2 880 1) 6,0 7,4
Polen 312 38,5 0,0 77 12 660 21 760 10,1 1,0
Portugal 92 10,5 0,0 79 20 640 25 330 15,7 0,3
Ryssland 17 098 143,2 -0,2 70 12 700 22 800 5,5 5,8
Schweiz 41 8,0 1,0 82 80 970 55 000 4,2 -0,2
Spanien 506 46,8 0,4 81 29 270 31 760 25,0 1,4
Stor-
britannien
242 63,7 0,6 80 38 500 35 620 7,9 2,6
Sydafrika 1 221 52,3 0,8 50 7 460 10 780 25,1 5,8
Tjeckien 79 10,5 0,4 78 18 130 25 480 7,0 1,4
Turkiet 784 75,2 1,2 73 10 830 18 390 8,1 7,5
Tyskland 357 80,4 -0,1 80 45 070 43 720 5,5 1,5
Ukraina 604 45,4 -0,6 69 3 500 7 180 7,5 -0,3
Ungern 93 9,9 -0,2 75 12 410 21 350 10,9 1,7
Österrike 84 8,4 0,4 80 47 850 43 850 4,3 2,0
1) 2010
2) 2006
3) 2011

Källor: FN, Demographic Yearbook; EurostatFN, Population and Vital Statistics Report
FN, The State of World Population; CIA, The World Factbook ;
World Bank, World Development IndicatorsILO, ILOSTAT Database
OECD, Economic Outlook; IMF, World Economic Outlook

Tabellen i Excelformat suoluk_ulko2.xls

Uppdaterad: 24.4.2014


Senast uppdaterad 24.4.2014

Dela