Utlandet

Jämförande uppgifter om vissa länder

Den offentliga sektorns underskott/överskott och skuld

Jämförande uppgifter om vissa länder

  Areal
 
Folkmängd
 
Årlig folkökning
 
Förväntat 
antal 
levnadsår 
Bruttonationalinkomst/invånare Arbetslöshet
 
Inflation
 
 
USD
Köpkraftskorrigerad
1 000 km2 mn % USD % %
2014 2014 2010–2015 2015 2014 2014 2015 2015
Finland 338 5,5 0,5 81 48 440 40 630 9,4 -0,2
Sverige 450 9,7 0,8 82 61 570 46 870 7,4 0,0
Norge 324 5,1 1,3 82 103 620 67 100 4,4 2,2
Danmark 43 5,6 0,4 79 61 330 46 850 6,2 0,5
Island 103 0,3 0,7 83 1) 46 350 1) 41 800 4,0 1,6
Argentina 2 780 42,7 1,0 78 13 480 . . 2) 7,0 . .
Australien 7 692 23,5 1,6 82 64 600 44 700 6,1 1,5
Belgien 31 11,2 0,7 81 47 240 44 090 8,5 0,6
Brasilien 8 515 202,8 0,9 74 11 790 15 570 2) 6,9 9,0
Chile 756 17,8 1,1 79 14 910 21 320 6,2 4,3
Egypten 1 002 86,8 2,2 74 3 210 10 280 2) 13,0 11,0
Estland 45 1,3 -0,3 76 19 010 27 490 6,2 -0,5
Frankrike 552 64,1 0,5 82 42 950 40 100 10,4 0,0
Förenta Staterna 9 834 1) 316,1 0,8 80 55 230 55 900 5,3 0,1
Grekland 132 10,9 -0,4 80 1) 22 810 1) 27 050 24,9 -1,7
Indien 3 287 3) 1 213,4 1,3 68 1 570 5 630 2) 4,9 5,9
Indonesien 1 911 252,2 1,3 72 3 630 10 190 6,0 6,4
Irland 70 4,6 0,3 81 46 520 42 830 9,4 -0,3
Israel 22 8,2 1,7 82 35 320 33 300 5,3 -0,6
Italien 302 60,8 0,1 82 34 580 35 450 11,9 0,0
Japan 378 127,1 -0,1 85 42 000 38 120 3,4 0,8
Kanada 9 985 35,5 1,0 82 51 630 44 350 6,9 1,1
Kina 9 597 1 364,3 0,5 75 7 400 13 170 2) 4,1 1,4
Lettland 65 2,0 -1,2 74 15 250 23 360 9,9 0,2
Litauen 65 2,9 -1,6 75 15 410 26 390 9,1 -0,9
Luxemburg 3 0,6 2,2 82 75 960 65 570 6,4 0,5
Mexiko 1 964 119,7 1,4 76 9 870 16 840 4,3 2,7
Nederländerna 37 16,9 0,3 81 51 860 48 860 6,9 0,6
Nigeria 924 . . 2,7 53 2 970 5 710 1) 28,5 9,0
Nya Zeeland 268 4,5 0,7 81 41 070 36 200 5,8 0,3
Pakistan 796 188,0 2,1 67 1 400 5 090 5,9 4,5
Polen 312 38,0 0,0 77 13 680 24 430 7,5 -0,9
Portugal 92 10,4 -0,4 79 21 360 28 370 12,6 0,5
Ryssland 17 098 145,0 0,0 70 13 220 22 160 2) 5,2 15,5
Schweiz 41 8,2 1,2 83 84 720 59 160 4,6 -1,1
Spanien 506 46,5 -0,2 82 29 390 33 490 22,1 -0,5
Storbritannien 242 64,6 0,6 81 43 390 39 500 5,3 0,0
Sydafrika 1 221 54,0 1,1 62 6 800 12 700 2) 24,9 4,5
Tjeckien 79 10,5 0,1 78 18 350 28 740 5,1 0,3
Turkiet 784 77,2 1,7 75 10 830 19 560 10,3 7,7
Tyskland 357 81,0 0,1 81 47 590 47 460 4,6 0,2
Ukraina 604 43,0 -0,4 72 3 560 8 560 2) 9,3 48,7
Ungern 93 9,9 -0,3 76 13 340 23 960 6,8 -0,1
Österrike 84 8,5 0,4 81 49 600 47 380 5,7 0,9
1) 2013
2) 2014
3) 2012

Källor: FN, Demographic Yearbook; EurostatFN, Population and Vital Statistics Report; FN, The State of World Population; CIA, The World Factbook ; World Bank, World Development IndicatorsILO, ILOSTAT DatabaseOECD, Economic Outlook; IMF, World Economic Outlook

Tabellen i Excelformat suoluk_ulko2.xls

Uppdaterad: 27.4.2016

 

Den offentliga sektorns underskott/överskott och skuld

EU-land Underskott (-) / överskott (+), % av BNP Skuld, % av BNP
2016 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Belgien -4,2 -3,0 -3,1 -2,6 104,1 105,2 106,5 106,0
Bulgarien -0,3 -0,4 -5,4 -2,1 16,8 17,1 27,0 26,7
Cypern -5,8 -4,9 -8,9 -1,0 79,3 102,5 108,2 108,9
Danmark -3,5 -1,1 1,5 -2,1 45,2 44,7 44,8 40,2
Estland -0,3 -0,2 0,8 0,4 9,5 9,9 10,4 9,7
Finland -2,2 -2,6 -3,2 -2,7 52,9 55,5 59,3 63,1
Frankrike -4,8 -4,0 -4,0 -3,5 89,6 92,4 95,4 95,8
Grekland -8,8 -13,0 -3,6 -7,2 159,6 177,7 180,1 176,9
Irland -8,0 -5,7 -3,8 -2,3 120,1 120,0 107,5 93,8
Italien -2,9 -2,9 -3,0 -2,6 123,3 129,0 132,5 132,7
Kroatien -5,3 -5,3 -5,5 -3,2 70,7 82,2 86,5 86,7
Lettland -0,8 -0,9 -1,6 -1,3 41,4 39,1 40,8 36,4
Litauen -3,1 -2,6 -0,7 -0,2 39,8 38,8 40,7 42,7
Luxemburg 0,3 0,8 1,7 1,2 22,0 23,3 22,9 21,4
Malta -3,5 -2,6 -2,0 -1,5 67,5 68,6 67,1 63,9
Nederländerna -3,9 -2,4 -2,4 -1,8 66,4 67,9 68,2 65,1
Polen -3,7 -4,0 -3,3 -2,6 54,0 56,0 50,5 51,3
Portugal -5,7 -4,8 -7,2 -4,4 126,2 129,0 130,2 129,0
Rumänien -3,7 -2,1 -0,9 -0,7 37,4 38,0 39,8 38,4
Slovakien -4,3 -2,7 -2,7 -3,0 52,4 55,0 53,9 52,9
Slovenien -4,1 -15,0 -5,0 -2,9 53,9 71,0 81,0 83,2
Spanien -10,4 -6,9 -5,9 -5,1 85,4 93,7 99,3 99,2
Storbritannien -8,3 -5,6 -5,6 -4,4 85,3 86,2 88,2 89,2
Sverige -0,9 -1,4 -1,6 0,0 37,2 39,8 44,8 43,4
Tjeckien -3,9 -1,3 -1,9 -0,4 44,7 45,1 42,7 41,1
Tyskland -0,1 -0,1 0,3 0,7 79,6 77,2 74,7 71,2
Ungern -2,3 -2,6 -2,3 -2,0 78,3 76,8 76,2 75,3
Österrike -2,2 -1,3 -2,7 -1,2 81,6 80,8 84,3 86,2

Källa: Eurostat

Tabellen i Excelformat suoluk_ulko1.xls

Uppdaterad: 27.4.2016


Senast uppdaterad 27.4.2016

Dela