Internationella jämförelseuppgifter

Areal och befolkning

  Areal Folkmängd Årlig folkökning Förväntat antal levnadsår
  1 000 km2 mn %  
  2015 2015 2010–2015 2016
Finland 338 5,5 0,5 81
Sverige 439 9,8 0,8 82
Norge 324 5,2 1,1 82
Danmark 43 5,7 0,5 79
Island 103 0,3 0,7 83
Argentina 2 780 43,1 1,1 77
Australien 7 692 23,8 1,5 82
Belgien 31 11,3 0,7 81
Brasilien 8 516 204,5 0,9 74
Chile 756 18,0 1,0 79
Egypten 1 002 89,0 2,5 73
Estland 45 1,3 -0,3 77
Frankrike 552 64,4 0,5 82
Förenta Staterna 9 834 321,4 0,8 80
Grekland 132 10,8 -0,5 81
Indien 3 287 1) 1 213,4 . . 69
Indonesien 1 911 255,5 1,4 73
Irland 70 4,7 . . 81
Israel 22 2) 8,2 . . 82
Italien 302 60,7 0,5 82
Japan 378 127,0 -0,2 85
Kanada 9 985 35,8 1,1 82
Kina 9 600 1 371,2 0,5 76
Lettland 65 2,0 -1,1 75
Litauen 65 2,9 . . 75
Luxemburg 3 0,6 2,1 82
Mexiko 1 964 121,0 1,1 76
Nederländerna 42 16,9 0,4 81
Nigeria 924 . . . . 53
Nya Zeeland 268 4,6 1,1 81
Pakistan 796 191,7 2,0 68
Polen 313 38,0 -0,3 78
Portugal 92 10,4 -0,4 79
Ryssland 17 098 3) 143,5 . . 71
Schweiz 41 8,3 1,0 83
Spanien 506 46,4 0,0 82
Storbritannien 242 65,1 0,7 81
Sydafrika 1 221 2) 54,0 . . 63
Tjeckien 79 10,5 0,1 79
Turkiet 784 78,2 . . 75
Tyskland 357 81,7 -0,1 81
Ukraina 604 42,8 -1,4 72
Ungern 93 9,8 -0,3 76
Österrike 84 8,6 0,5 82

1) 2012
2) 2014
3) 2013

Källor: FN: Demographic Yearbook

Eurostat

FN: Population and Vital Statistics Report

CIA: The World Factbook

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 26.4.2017

Bruttonationalinkomst, arbetslöshet och inflation

  Bruttonationalinkomst/invånare Arbetslöshet Inflation
  USD Köpkraftskorrigerad, USD % %
  2015 2015 2016 2016
Finland 46 560 42 600 8,8 0,4
Sverige 57 900 48 700 6,9 1,0
Norge 93 530 65 210 4,7 3,6
Danmark 60 270 50 660 6,2 0,3
Island 50 110 47 160 3,0 1,7
Argentina 12 450 19 980 1) 7,0 . .
Australien 60 050 45 320 5,7 1,3
Belgien 44 510 45 770 7,8 2,0
Brasilien 9 990 15 140 1) 6,9 8,7
Chile 14 100 22 760 6,7 3,8
Egypten 3 340 10 710 2) 12,8 10,2
Estland 18 320 28 390 6,8 0,2
Frankrike 40 710 41 680 10,1 0,2
Förenta Staterna 55 980 57 540 4,9 1,3
Grekland 20 270 26 470 23,6 -0,8
Indien 1 590 6 030 1) 4,9 4,9
Indonesien 3 440 10 690 5,6 3,5
Irland 52 550 54 610 7,9 0,0
Israel 35 770 36 040 4,8 -0,5
Italien 32 830 37 010 11,7 -0,1
Japan 38 840 42 310 3,1 -0,1
Kanada 47 250 43 580 7,0 1,4
Kina 7 900 14 320 1) 4,1 2,0
Lettland 14 990 24 840 9,6 0,1
Litauen 15 080 27 770 7,9 0,9
Luxemburg 77 480 72 080 6,3 0,3
Mexiko 9 710 16 860 3,9 2,8
Nederländerna 48 850 49 410 6,0 0,3
Nigeria 2 790 5 810 3) 28,5 15,7
Nya Zeeland 40 020 36 150 5,1 0,6
Pakistan 1 440 5 320 2) 5,9 2,9
Polen 13 310 25 870 6,2 -0,7
Portugal 20 470 29 010 11,2 0,6
Ryssland 11 450 23 770 5,5 7,0
Schweiz 84 550 63 990 4,6 -0,4
Spanien 28 380 34 700 19,6 -0,2
Storbritannien 43 700 41 230 4,8 0,7
Sydafrika 6 080 12 870 2) 25,2 6,6
Tjeckien 18 150 31 550 4,0 0,7
Turkiet 9 950 19 740 10,9 7,8
Tyskland 45 790 49 090 4,1 0,5
Ukraina 2 640 7 840 2) 9,1 13,9
Ungern 12 970 25 220 5,1 0,4
Österrike 47 260 49 160 6,0 0,9

1) 2014
2) 2015
3) 2013

Källor: World Bank: World Development Indicators

Eurostat

ILO: ILOSTAT Database

OECD: Economic Outlook

IMF: World Economic Outlook

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 26.4.2017

Den offentliga sektorns underskott/överskott och skuld

EU-land Underskott (-) / överskott (+), % av BNP Skuld, % av BNP
2017 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Belgien -3,1 -2,5 -2,6 106,7 106,0 105,9
Bulgarien -5,5 -1,6 0,0 27,0 26,0 29,5
Cypern -8,8 -1,2 0,4 107,1 107,5 107,8
Danmark 1,4 -1,3 -0,9 44,0 39,6 37,8
Estland 0,7 0,1 0,3 10,7 10,1 9,5
Finland -3,2 -2,7 -1,9 60,2 63,7 63,6
Frankrike -3,9 -3,6 -3,4 94,9 95,6 96,0
Grekland -3,7 -5,9 0,7 179,7 177,4 179,0
Irland -3,7 -2,0 -0,6 105,3 78,7 75,4
Italien -3,0 -2,7 -2,4 131,8 132,1 132,6
Kroatien -5,4 -3,4 -0,8 86,6 86,7 84,2
Lettland -1,6 -1,3 0,0 40,9 36,5 40,1
Litauen -0,7 -0,2 0,3 40,5 42,7 40,2
Luxemburg 1,4 1,4 1,6 22,4 21,6 20,0
Malta -2,0 -1,3 1,0 64,3 60,6 58,3
Nederländerna -2,3 -2,1 0,4 67,9 65,2 62,3
Polen -3,5 -2,6 -2,4 50,2 51,1 54,4
Portugal -7,2 -4,4 -2,0 130,6 129,0 130,4
Rumänien -1,4 -0,8 -3,0 39,4 38,0 37,6
Slovakien -2,7 -2,7 -1,7 53,6 52,5 51,9
Slovenien -5,4 -2,9 -1,8 80,9 83,1 79,7
Spanien -6,0 -5,1 -4,5 100,4 99,8 99,4
Storbritannien -5,7 -4,3 -3,0 88,1 89,0 89,3
Sverige -1,5 0,3 0,9 45,2 43,9 41,6
Tjeckien -1,9 -0,6 0,6 42,2 40,3 37,2
Tyskland 0,3 0,7 0,8 74,9 71,2 68,3
Ungern -2,1 -1,6 -1,8 75,7 74,7 74,1
Österrike -2,7 -1,1 -1,6 84,4 85,5 84,6

Källa: Eurostat

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 26.4.2017

Skattegraden

Skatteinkomsternas andel av bruttonationalprodukten, %
Land 2011 2012 2013 2014 2015*
Irland 27,1 27,5 28,2 28,7 23,6
Förenta Staterna 23,9 24,1 25,7 25,9 26,4
Turkiet 27,8 27,6 29,3 28,8 30,0
Kanada 30,5 31,0 31,0 31,2 31,9
Storbritannien 33,4 32,7 32,5 32,1 32,5
Tjeckien 33,3 33,7 34,1 33,1 33,5
Estland 31,5 31,5 31,5 32,4 33,6
Spanien 31,4 32,4 33,3 33,8 33,8
Portugal 32,3 31,8 34,1 34,2 34,5
Grekland 33,7 35,5 35,6 35,8 36,8
Tyskland 35,7 36,3 36,4 36,6 36,9
Norge 42,1 41,5 39,9 38,7 38,1
Ungern 36,5 38,6 38,2 38,2 39,4
Italien 41,9 43,9 44,0 43,7 43,3
Sverige 42,5 42,6 42,9 42,8 43,3
Österrike 41,0 41,7 42,5 42,8 43,5
Finland 42,0 42,7 43,6 43,8 44,0
Belgien 43,1 44,2 45,0 45,0 44,8
Frankrike 43,2 44,3 45,2 45,5 45,5
Danmark 45,1 45,8 46,8 49,6 46,6
Australien 26,3 27,4 27,6 27,8 . .
Japan 28,6 29,4 30,3 32,0 . .

* preliminär uppgift

Källa: OECD

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 26.4.2017