Utlandet

Den offentliga sektorns underskott/överskott och skuld

Jämförande uppgifter om vissa länder

Den offentliga sektorns underskott/överskott och skuld

EU-land Underskott (-) / överskott (+), % av BNP Skuld, % av BNP
2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Belgien -5,6 -3,8 -3,7 -3,9 95,7 95,5 97,8 99,6
Bulgarien -4,3 -3,1 -2,0 -0,8 14,6 16,2 16,3 18,5
Cypern -6,1 -5,3 -6,3 -6,3 58,5 61,3 71,1 85,8
Danmark -2,7 -2,5 -1,8 -4,0 40,7 42,7 46,4 45,8
Estland -2,0 0,2 1,2 -0,3 7,2 6,7 6,2 10,1
Finland -2,5 -2,5 -0,8 -1,9 43,5 48,6 49,0 53,0
Frankrike -7,5 -7,1 -5,3 -4,8 79,2 82,4 85,8 90,2
Grekland -15,6 -10,7 -9,5 -10,0 129,7 148,3 170,3 156,9
Irland -13,9 -30,8 -13,4 -7,6 64,8 92,1 106,4 117,6
Italien -5,5 -4,5 -3,8 -3,0 116,4 119,3 120,8 127,0
Lettland -9,8 -8,1 -3,6 -1,2 36,9 44,4 41,9 40,7
Litauen -9,4 -7,2 -5,5 -3,2 29,3 37,9 38,5 40,7
Luxemburg -0,8 -0,9 -0,2 -0,8 15,3 19,2 18,3 20,8
Malta -3,7 -3,6 -2,8 -3,3 66,4 67,4 70,3 72,1
Nederländerna -5,6 -5,1 -4,5 -4,1 60,8 63,1 65,5 71,2
Polen -7,4 -7,9 -5,0 -3,9 50,9 54,8 56,2 55,6
Portugal -10,2 -9,8 -4,4 -6,4 83,7 94,0 108,3 123,6
Rumänien -9,0 -6,8 -5,6 -2,9 23,6 30,5 34,7 37,8
Slovakien -8,0 -7,7 -5,1 -4,3 35,6 41,0 43,3 52,1
Slovenien -6,2 -5,9 -6,4 -4,0 35,0 38,6 46,9 54,1
Spanien -11,2 -9,7 -9,4 -10,6 53,9 61,5 69,3 84,2
Storbritannien -11,5 -10,2 -7,8 -6,3 67,8 79,4 85,5 90,0
Sverige -0,7 0,3 0,2 -0,5 42,6 39,4 38,4 38,2
Tjeckien -5,8 -4,8 -3,3 -4,4 34,2 37,8 40,8 45,8
Tyskland -3,1 -4,1 -0,8 0,2 74,5 82,4 80,4 81,9
Ungern -4,6 -4,3 4,3 -1,9 79,8 81,8 81,4 79,2
Österrike -4,1 -4,5 -2,5 -2,5 69,2 72,0 72,5 73,4

Källa: Eurostat

Tabellen i Excelformat suoluk_ulko1.xls

Uppdaterad: 23.4.2013

 

Jämförande uppgifter om vissa länder

  Areal, 000 km2 Folkmängd, milj. Årlig folkökning, % Förväntat antal levnadsår Bruttonationalinkomst/invånare Arbetslöshet Inflation
USD Köpkraftskorrigerad
USD % %
2011 2011 2010–2015 2012 2011 2011 2011 2011
Finland 338 5,4 0,3 79 47 770 37 670 7,8 3,4
Sverige 450 9,4 0,6 81 53 150 42 200 7,5 3,0
Norge 324 5,0 0,7 80 88 890 61 460 3,3 1,3
Danmark 43 5,6 0,3 79 60 120 41 900 7,6 2,8
Island 103 0,3 1,2 81 34 820 31 020 7,0 4,0
Argentina 2 780 40,9 0,9 77 9 740 17 130 7,2 9,8
Australien 7 692 22,6 1,3 82 49 130 38 110 5,1 3,3
Belgien 31 11,0 0,3 80 45 990 39 190 7,2 3,5
Brasilien 8 515 192,4 0,8 73 10 720 11 420 6,0 6,6
Chile 756 17,2 0,9 78 12 280 16 330 7,1 3,3
Egypten 1 002 80,4 1,7 73 2 600 6 120 1) 9,0 11,1
Estland 45 1,3 -0,1 74 15 260 20 850 12,5 5,0
Frankrike 552 63,2 0,5 81 42 420 35 910 9,6 2,1
Förenta Staterna 9 629 311,6 0,9 78 48 620 48 820 8,9 3,2
Grekland 132 11,3 0,2 80 24 480 25 100 17,7 3,3
Indien 3 287 1 192,5 1,3 67 1 410 3 590 . . 8,9
Indonesien 1 911 237,0 1,0 72 2 940 4 500 6,7 5,4
Irland 70 4,6 1,1 80 39 930 34 180 14,4 2,6
Israel 22 7,8 1,7 81 28 930 27 110 5,6 3,5
Italien 301 60,7 0,2 82 35 290 32 400 8,4 2,8
Japan 378 127,8 -0,1 84 44 900 35 330 4,5 -0,3
Kanada 9 985 34,5 0,9 81 45 560 39 660 7,4 2,9
Kina 9 597 1 344,1 0,4 75 4 940 8 390 . . 5,4
Lettland 65 2,1 -0,4 73 12 350 17 700 15,4 4,2
Litauen 65 3,0 -0,4 76 12 280 19 640 15,4 4,1
Luxemburg 3 0,5 1,4 80 77 580 64 260 4,9 3,4
Mexiko 1 964 2) 107,6 1,1 77 9 420 15 390 5,2 3,4
Nederländerna 37 16,7 0,3 81 49 650 43 140 4,4 2,3
Nigeria 924 3) 140,0 2,5 52 1 280 2 290 . . 10,8
Nya Zeeland 270 4,4 1,0 81 1) 29 140 1) 28 930 6,5 4,0
Pakistan 796 2) 165,2 1,8 66 1 120 2 870 . . 13,7
Polen 312 38,5 0,0 76 12 480 20 430 9,7 4,2
Portugal 92 10,6 0,0 79 21 210 24 440 12,9 3,7
Ryssland 17 098 143,0 -0,1 66 10 730 20 560 6,6 8,4
Schweiz 41 7,9 0,4 81 76 400 52 570 4,0 0,2
Spanien 506 46,2 0,6 81 30 890 31 400 21,7 3,2
Storbritannien 242 62,8 0,6 80 37 840 36 010 8,0 4,5
Sydafrika 1 221 50,6 0,5 49 6 960 10 710 24,7 5,0
Tjeckien 79 10,5 0,3 77 18 620 24 370 6,7 1,9
Turkiet 784 74,2 1,1 73 10 410 16 940 9,8 6,5
Tyskland 357 81,8 -0,2 80 44 270 40 230 5,9 2,1
Ukraina 604 45,5 -0,5 69 3 130 7 040 7,9 8,0
Ungern 93 10,0 -0,2 75 12 730 20 310 10,9 3,9
Österrike 84 8,4 0,2 80 48 190 42 050 4,2 3,3
1) 2010
2) 2009
3) 2006

Källor: FN, Demographic Yearbook; EurostatFN, Population and Vital Statistics Report; FN, The State of World Population; CIA, The World Factbook ; World Bank, World Development IndicatorsILO, Yearbook of Labour StatisticsOECD, Economic Outlook; IMF, World Economic Outlook

Tabellen i Excelformat suoluk_ulko2.xls

Uppdaterad: 18.4.2013


Senast uppdaterad 23.4.2013

Olet sivulla:

Förstasidan > Produkter och tjänster > Finland i siffror > Utlandet

Produkter och tjänster

Finland i siffror

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 09 17 341 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter