Utlandet

Den offentliga sektorns underskott/överskott och skuld

Jämförande uppgifter om vissa länder

Den offentliga sektorns underskott/överskott och skuld

EU-land Underskott (-) / överskott (+), % av BNP Skuld, % av BNP
2015 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Belgien -4,1 -4,1 -2,9 -3,2 102,0 103,8 104,4 106,5
Bulgarien -2,0 -0,7 -0,9 -2,8 15,7 18,0 18,3 27,6
Cypern -5,8 -5,8 -4,9 -8,8 66,0 79,5 102,2 107,5
Danmark -2,1 -3,7 -1,1 1,2 46,4 45,6 45,0 45,2
Estland 1,2 -0,2 -0,2 0,6 6,0 9,7 10,1 10,6
Finland -1,0 -2,1 -2,5 -3,2 48,5 52,9 55,8 59,3
Frankrike -5,1 -4,8 -4,1 -4,0 85,2 89,6 92,3 95,0
Grekland -10,2 -8,7 -12,3 -3,5 171,3 156,9 175,0 177,1
Irland -12,7 -8,1 -5,8 -4,1 111,2 121,7 123,2 109,7
Italien -3,5 -3,0 -2,9 -3,0 116,4 123,1 128,5 132,1
Kroatien -7,5 -5,3 -5,4 -5,7 63,7 69,2 80,6 85,0
Lettland -3,3 -0,8 -0,7 -1,4 42,7 40,9 38,2 40,0
Litauen -8,9 -3,1 -2,6 -0,7 37,2 39,8 38,8 40,9
Luxemburg 0,4 0,1 0,9 0,6 19,1 21,9 24,0 23,6
Malta -2,6 -3,6 -2,6 -2,1 69,7 67,4 69,2 68,0
Nederländerna -4,3 -4,0 -2,3 -2,3 61,3 66,5 68,6 68,8
Polen -4,9 -3,7 -4,0 -3,2 54,8 54,4 55,7 50,1
Portugal -7,4 -5,6 -4,8 -4,5 111,1 125,8 129,7 130,2
Rumänien -5,3 -2,9 -2,2 -1,5 34,2 37,3 38,0 39,8
Slovakien -4,1 -4,2 -2,6 -2,9 43,4 52,1 54,6 53,6
Slovenien -6,6 -4,0 -14,9 -4,9 46,5 53,7 70,3 80,9
Spanien -9,4 -10,3 -6,8 -5,8 69,2 84,4 92,1 97,7
Storbritannien -7,6 -8,3 -5,7 -5,7 81,8 85,8 87,3 89,4
Sverige -0,1 -0,9 -1,4 -1,9 36,2 36,6 38,7 43,9
Tjeckien -2,7 -3,9 -1,2 -2,0 39,9 44,6 45,0 42,6
Tyskland -0,9 0,1 0,1 0,7 77,9 79,3 77,1 74,7
Ungern -5,5 -2,3 -2,5 -2,6 81,0 78,5 77,3 76,9
Österrike -2,6 -2,2 -1,3 -2,4 82,1 81,5 80,9 84,5

Källa: Eurostat

Tabellen i Excelformat suoluk_ulko1.xls

Uppdaterad: 24.4.2015

 

Jämförande uppgifter om vissa länder

  Areal


Folk-
mängd

Årlig folk-
ökning

Förväntat 
antal 
levnadsår


Bruttonationalinkomst/invånare Arbets-
löshet

Inflation


USD Köpkrafts-
korrigerad
1 000 km2 mn % USD % %
2013 2013 2010–2015 2014 2013 2013 2014 2014
Finland 338 5,4 0,3 80 48 820 39 860 8,7 1,0
Sverige 450 9,6 0,7 82 61 710 46 170 8,0 -0,2
Norge 324 5,1 1,0 82 102 700 65 450 3,5 2,0
Danmark 43 5,6 0,4 79 61 670 45 300 6,6 0,6
Island 103 0,3 1,1 81 46 290 41 090 4,9 2,0
Argentina 2 780 41,7 0,9 78 . . . . 1) 7,1 . .
Australien 7 692 23,1 1,3 82 65 400 42 110 6,1 2,5
Belgien 31 11,2 0,4 80 46 340 41 160 8,5 0,3
Brasilien 8 515 201,0 0,8 73 11 690 14 750 1) 6,5 6,3
Chile 756 17,6 0,9 78 15 230 21 060 1) 6,0 4,7
Egypten 1 002 84,6 1,6 73 3 140 10 790 1) 13,2 10,1
Estland 45 1,3 -0,3 74 17 780 24 920 7,4 -0,1
Frankrike 552 63,8 0,5 82 43 520 38 180 9,9 0,5
Förenta Staterna 9 834 2) 313,9 0,8 80 53 470 53 750 6,2 1,6
Grekland 132 10,9 0,0 80 22 690 25 660 26,5 -1,3
Indien 3 287 2) 1 213,4 1,2 68 1 570 5 350 1) 4,5 6,4
Indonesien 1 911 248,8 1,2 72 3 580 9 270 5,8 6,4
Irland 70 4,6 1,1 81 43 090 38 870 11,3 0,2
Israel 22 8,1 1,3 81 33 930 31 780 5,9 0,5
Italien 301 60,2 0,2 82 35 620 35 220 12,7 0,2
Japan 378 127,3 -0,1 84 46 330 37 550 1) 4,0 2,7
Kanada 9 985 35,2 1,0 82 52 210 42 120 6,9 1,9
Kina 9 597 1 357,4 0,6 75 6 560 11 850 1) 4,0 2,0
Lettland 65 2,0 -0,6 73 15 290 22 510 10,8 0,6
Litauen 65 3,0 -0,5 76 14 900 24 530 10,7 0,2
Luxemburg 3 0,5 1,3 80 69 880 57 830 5,9 0,6
Mexiko 1 964 118,4 1,2 75 9 940 16 020 1) 4,9 4,0
Nederländerna 37 16,8 0,3 81 51 060 46 260 6,8 1,0
Nigeria 924 . . 2,8 53 2 710 5 360 1) 28,5 8,1
Nya Zeeland 275 4,5 1,0 81 2) 35 760 2) 30 970 1) 6,2 1,2
Pakistan 796 184,4 1,7 67 1 360 4 840 1) 6,2 8,6
Polen 312 38,0 0,0 77 13 240 22 830 9,0 0,1
Portugal 92 10,5 0,0 79 21 270 27 190 13,9 -0,3
Ryssland 17 098 143,5 -0,2 70 13 850 24 280 1) 5,5 7,8
Schweiz 41 8,1 1,0 82 90 680 59 610 4,5 0,0
Spanien 506 46,6 0,4 81 29 940 32 870 24,4 -0,2
Storbritannien 242 64,1 0,6 80 41 680 37 970 6,1 1,5
Sydafrika 1 221 53,0 0,8 50 7 410 12 530 1) 24,9 6,1
Tjeckien 79 10,5 0,4 78 18 970 26 970 6,1 0,4
Turkiet 784 76,1 1,2 73 10 970 18 570 9,9 8,9
Tyskland 357 80,6 -0,1 80 47 250 45 010 5,0 0,9
Ukraina 604 45,3 -0,6 69 3 960 8 970 1) 7,2 12,1
Ungern 93 9,9 -0,2 75 13 260 22 660 7,7 -0,2
Österrike 84 8,5 0,4 80 50 390 45 040 5,6 1,6
1) 2013
2) 2012

Källor: FN, Demographic Yearbook; EurostatFN, Population and Vital Statistics Report
FN, The State of World Population; CIA, The World Factbook ;
World Bank, World Development IndicatorsILO, ILOSTAT Database
OECD, Economic Outlook; IMF, World Economic Outlook

Tabellen i Excelformat suoluk_ulko2.xls

Uppdaterad: 24.4.2015


Senast uppdaterad 29.4.2015

Dela