Internationella jämförelseuppgifter

Jämförande uppgifter om vissa länder, befolkningsuppgifter

  Areal Folkmängd Årlig folkökning Förväntat antal levnadsår
  1 000 km2 mn %  
  2014 2014 2010–2015 2015
Finland 338 5,5 0,5 81
Sverige 450 9,7 0,8 82
Norge 324 5,1 1,3 82
Danmark 43 5,6 0,4 79
Island 103 0,3 0,7 83
Argentina 2 780 42,7 1,0 78
Australien 7 692 23,5 1,6 82
Belgien 31 11,2 0,7 81
Brasilien 8 515 202,8 0,9 74
Chile 756 17,8 1,1 79
Egypten 1 002 86,8 2,2 74
Estland 45 1,3 -0,3 76
Frankrike 552 64,1 0,5 82
Förenta Staterna 9 834 2) 316,1 0,8 80
Grekland 132 10,9 -0,4 80
Indien 3 287 1) 1 213,4 1,3 68
Indonesien 1 911 252,2 1,3 72
Irland 70 4,6 0,3 81
Israel 22 8,2 1,7 82
Italien 302 60,8 0,1 82
Japan 378 127,1 -0,1 85
Kanada 9 985 35,5 1,0 82
Kina 9 597 1 364,3 0,5 75
Lettland 65 2,0 -1,2 74
Litauen 65 2,9 -1,6 75
Luxemburg 3 0,6 2,2 82
Mexiko 1 964 119,7 1,4 76
Nederländerna 37 16,9 0,3 81
Nigeria 924 . . 2,7 53
Nya Zeeland 268 4,5 0,7 81
Pakistan 796 188,0 2,1 67
Polen 312 38,0 0,0 77
Portugal 92 10,4 -0,4 79
Ryssland 17 098 145,0 0,0 70
Schweiz 41 8,2 1,2 83
Spanien 506 46,5 -0,2 82
Storbritannien 242 64,6 0,6 81
Sydafrika 1 221 54,0 1,1 62
Tjeckien 79 10,5 0,1 78
Turkiet 784 77,2 1,7 75
Tyskland 357 81,0 0,1 81
Ukraina 604 43,0 -0,4 72
Ungern 93 9,9 -0,3 76
Österrike 84 8,5 0,4 81

1) 2012
2) 2013

Källor: YK, Demographic Yearbook

Eurostat

YK, Population and Vital Statistics Report

YK, The State of World Population

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 27.4.2016

Jämförande uppgifter om vissa länder, BNP

  Bruttonationalinkomst/invånare Arbetslöshet Inflation
    Köpkraftskorrigerad    
  USD USD % %
  2014 2014 2015 2015
Finland 48 440 40 630 9,4 -0,2
Sverige 61 570 46 870 7,4 0,0
Norge 103 620 67 100 4,4 2,2
Danmark 61 330 46 850 6,2 0,5
Island 1) 46 350 1) 41 800 4,0 1,6
Argentina 13 480 . . 2) 7,0 . .
Australien 64 600 44 700 6,1 1,5
Belgien 47 240 44 090 8,5 0,6
Brasilien 11 790 15 570 2) 6,9 9,0
Chile 14 910 21 320 6,2 4,3
Egypten 3 210 10 280 2) 13,0 11,0
Estland 19 010 27 490 6,2 -0,5
Frankrike 42 950 40 100 10,4 0,0
Förenta Staterna 55 230 55 900 5,3 0,1
Grekland 1) 22 810 1) 27 050 24,9 -1,7
Indien 1 570 5 630 2) 4,9 5,9
Indonesien 3 630 10 190 6,0 6,4
Irland 46 520 42 830 9,4 -0,3
Israel 35 320 33 300 5,3 -0,6
Italien 34 580 35 450 11,9 0,0
Japan 42 000 38 120 3,4 0,8
Kanada 51 630 44 350 6,9 1,1
Kina 7 400 13 170 2) 4,1 1,4
Lettland 15 250 23 360 9,9 0,2
Litauen 15 410 26 390 9,1 -0,9
Luxemburg 75 960 65 570 6,4 0,5
Mexiko 9 870 16 840 4,3 2,7
Nederländerna 51 860 48 860 6,9 0,6
Nigeria 2 970 5 710 1) 28,5 9,0
Nya Zeeland 41 070 36 200 5,8 0,3
Pakistan 1 400 5 090 5,9 4,5
Polen 13 680 24 430 7,5 -0,9
Portugal 21 360 28 370 12,6 0,5
Ryssland 13 220 22 160 2) 5,2 15,5
Schweiz 84 720 59 160 4,6 -1,1
Spanien 29 390 33 490 22,1 -0,5
Storbritannien 43 390 39 500 5,3 0,0
Sydafrika 6 800 12 700 2) 24,9 4,5
Tjeckien 18 350 28 740 5,1 0,3
Turkiet 10 830 19 560 10,3 7,7
Tyskland 47 590 47 460 4,6 0,2
Ukraina 3 560 8 560 2) 9,3 48,7
Ungern 13 340 23 960 6,8 -0,1
Österrike 49 600 47 380 5,7 0,9

1) 2013
2) 2014

Källor: CIA, The World Factbook

World Bank, World Development Indicators

ILO, ILOSTAT Database

OECD, Economic Outlook

IMF, World Economic Outlook

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 27.4.2016

Den offentliga sektorns underskott/överskott och skuld

EU-land Underskott (-) / överskott (+), % av BNP Skuld, % av BNP
2016 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Belgien -3,0 -3,1 -2,6 105,2 106,5 106,0
Bulgarien -0,4 -5,4 -2,1 17,1 27,0 26,7
Cypern -4,9 -8,9 -1,0 102,5 108,2 108,9
Danmark -1,1 1,5 -2,1 44,7 44,8 40,2
Estland -0,2 0,8 0,4 9,9 10,4 9,7
Finland -2,6 -3,2 -2,7 55,5 59,3 63,1
Frankrike -4,0 -4,0 -3,5 92,4 95,4 95,8
Grekland -13,0 -3,6 -7,2 177,7 180,1 176,9
Irland -5,7 -3,8 -2,3 120,0 107,5 93,8
Italien -2,9 -3,0 -2,6 129,0 132,5 132,7
Kroatien -5,3 -5,5 -3,2 82,2 86,5 86,7
Lettland -0,9 -1,6 -1,3 39,1 40,8 36,4
Litauen -2,6 -0,7 -0,2 38,8 40,7 42,7
Luxemburg 0,8 1,7 1,2 23,3 22,9 21,4
Malta -2,6 -2,0 -1,5 68,6 67,1 63,9
Nederländerna -2,4 -2,4 -1,8 67,9 68,2 65,1
Polen -4,0 -3,3 -2,6 56,0 50,5 51,3
Portugal -4,8 -7,2 -4,4 129,0 130,2 129,0
Rumänien -2,1 -0,9 -0,7 38,0 39,8 38,4
Slovakien -2,7 -2,7 -3,0 55,0 53,9 52,9
Slovenien -15,0 -5,0 -2,9 71,0 81,0 83,2
Spanien -6,9 -5,9 -5,1 93,7 99,3 99,2
Storbritannien -5,6 -5,6 -4,4 86,2 88,2 89,2
Sverige -1,4 -1,6 0,0 39,8 44,8 43,4
Tjeckien -1,3 -1,9 -0,4 45,1 42,7 41,1
Tyskland -0,1 0,3 0,7 77,2 74,7 71,2
Ungern -2,6 -2,3 -2,0 76,8 76,2 75,3
Österrike -1,3 -2,7 -1,2 80,8 84,3 86,2

Källa: Eurostat

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 27.4.2016

Skattegraden i vissa länder

Skatteinkomsternas andel av bruttonationalprodukten, %
Land 2010 2011 2012 *2013 *2014
Danmark 45,3 45,4 46,4 47,6 50,9
Frankrike 41,6 42,9 44,1 45,0 45,2
Belgien 42,4 43,0 44,0 44,7 44,7
Finland 40,8 42,0 42,7 43,7 43,9
Italien 41,8 41,9 43,9 43,9 43,6
Österrike 40,8 41,0 41,7 42,5 43,0
Sverige 43,2 42,5 42,6 42,8 42,7
Norge 41,9 42,0 41,5 40,5 39,1
Ungern 37,3 36,5 38,6 38,4 38,5
Tyskland 35,0 35,7 36,4 36,5 36,1
Grekland 32,0 33,5 34,5 34,4 35,9
Portugal 30,6 32,5 32,0 34,5 34,4
Tjeckien 32,5 33,4 33,8 34,3 33,5
Spanien 31,5 31,3 32,1 32,7 33,2
Estland 33,2 31,9 32,1 31,8 32,9
Storbritannien 32,8 33,6 33,0 32,9 32,6
Kanada 30,4 30,2 30,7 30,5 30,8
Japan 27,6 28,6 29,4 30,3 . .
Irland 27,5 27,4 27,9 29,0 29,9
Turkiet 26,2 27,8 27,6 29,3 28,7
Australien 25,6 26,3 27,3 27,5 . .
Förenta Staterna 23,2 23,6 24,5 25,4 26,0

* preliminär uppgift

Källa: OECD

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.4.2016

Dela