Företag

Företag, 2014

Nya och nedlagda företag, 2014

Företag, 2014

Näringsgren (TOL 2008)
 
Företag Anställda Omsättning
  % 1 000 % mn € %
Jordbruk, skogsbruk och fiske 80 629 22,2 57 4,0 2 167 0,6
Tillverkning 21 042 5,8 303 21,1 130 284 33,8
Byggverksamhet 41 827 11,5 154 10,7 28 998 7,5
Handel, reparation av motorfordon 
och motorcyklar
44 342 12,2 246 17,2 116 846 30,3
Transport och magasinering 21 580 5,9 125 8,7 23 109 6,0
Hotell- och restaurangverksamhet 11 687 3,2 58 4,0 6 049 1,6
Informations- och kommunikations-
verksamhet
9 718 2,7 78 5,5 17 862 4,6
Finans- och försäkringsverksamhet 7 267 2,0 42 2,9 - -
Fastighetsverksamhet 24 871 6,8 19 1,3 8 005 2,1
Verksamhet inom juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik
35 333 9,7 98 6,9 13 254 3,4
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster 
och andra stödtjänster
13 970 3,8 118 8,2 10 076 2,6
Vård och omsorg, sociala tjänster 18 653 5,1 64 4,5 5 582 1,4
Övriga näringsgrenar 32 668 9,0 72 5,0 23 665 6,1
Alla näringsgrenar 363 587 100 1 434 100 385 897 100
Antal anställda
0–4 325 057 89,4 269 18,7 43 172 11,2
5–9 19 414 5,3 125 8,7 20 627 5,3
10–19 10 209 2,8 136 9,5 27 634 7,2
20–49 5 770 1,6 172 12,0 41 737 10,8
50–99 1 657 0,5 113 7,9 34 353 8,9
100–249 897 0,2 136 9,5 51 455 13,3
250–499 305 0,1 105 7,3 30 631 7,9
500–999 159 0,0 105 7,4 37 374 9,7
1 000– 119 0,0 273 19,0 98 913 25,6
Totalt 363 587 100 1 434 100 385 897 100

Källa: Statistikcentralen, Företag

Tabellen i Excelformat suoluk_yrit1.xls

Uppdaterad: 18.12.2015

 

Nya och nedlagda företag, 2014

Näringsgren (TOL 2008)


Nya företag Nedlagda företag Företags-
beståndet

  i % av 
företags-
beståndet
  i % av 
företags-
beståndet
Handel, reparation av motorfordon 
och motorcyklar
4 602 7,8 5 810 9,8 59 137
Verksamhet inom juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik
4 561 8,8 4 845 9,3 51 927
Byggverksamhet 3 640 7,1 4 700 9,1 51 470
Tillverkning 1 396 5,3 1 838 6,9 26 587
Fastighetsverksamhet 1 333 5,3 1 123 4,5 25 210
Transport och magasinering 951 4,0 1 528 6,5 23 639
Övriga näringsgrenar 12 323 10,4 11 005 9,3 118 320
Alla näringsgrenar 28 806 8,1 30 849 8,7 356 290

Källa: Statistikcentralen, Företag

Tabellen i Excelformat suoluk_yrit2.xls

Uppdaterad: 18.12.2015


Senast uppdaterad 18.12.2015

Dela