Företag

Företag, 2013

Nya och nedlagda företag, 2013

Företag, 2013

Näringsgren (TOL 2008)
 
Företag Anställda Omsättning
  % 1 000 % mn € %
Jordbruk, skogsbruk och fiske 70 791 20,0 59 4,0 1 656 0,4
Tillverkning 21 473 6,1 315 21,4 135 093 34,3
Byggverksamhet 42 484 12,0 157 10,7 28 460 7,2
Handel, reparation av motor-
fordon och motorcyklar
45 011 12,7 255 17,4 123 201 31,3
Transport och magasinering 22 053 6,2 130 8,9 22 946 5,8
Hotell- och restaurangverksamhet 11 675 3,3 58 3,9 5 991 1,5
Informations- och kommunikations-
verksamhet
9 456 2,7 79 5,4 16 548 4,2
Finans- och försäkringsverksamhet 6 898 1,9 44 3,0 - -
Fastighetsverksamhet 23 847 6,7 20 1,3 7 624 1,9
Verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik
35 005 9,9 99 6,7 13 290 3,4
Uthyrning, fastighetsservice, rese-
tjänster och andra stödtjänster
14 011 4,0 118 8,0 9 929 2,5
Vård och omsorg, sociala tjänster 18 795 5,3 63 4,3 5 332 1,4
Övriga näringsgrenar 32 582 9,2 74 5,0 24 086 6,1
Alla näringsgrenar 354 081 100 1 471 100 394 157 100
Antal anställda
0–9 334 839 94,6 409 27,8 63 802 16,2
10–49 16 041 4,5 307 20,9 68 709 17,4
50–249 2 611 0,7 254 17,2 84 149 21,3
250–499 315 0,1 110 7,5 32 010 8,1
500– 275 0,1 391 26,6 145 487 36,9

Källa: Statistikcentralen, Företag

Tabellen i Excelformat suoluk_yrit1.xls

Uppdaterad: 8.1.2015

 

Nya och nedlagda företag, 2013

Näringsgren (TOL 2008) Nya företag Nedlagda företag Företagsbeståndet
  i % av företagsbeståndet   i % av företagsbeståndet  
Handel, reparation av motorfordon 
och motorcyklar
5 046 8,4 5 244 8,8 59 771
Byggverksamhet 4 137 7,9 4 282 8,2 52 058
Verksamhet inom juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik
4 841 9,5 3 919 7,7 51 212
Tillverkning 1 516 5,6 1 757 6,5 26 961
Fastighetsverksamhet 1 428 5,7 1 100 4,4 24 906
Transport och magasinering 993 4,1 1 325 5,5 24 014
Övriga näringsgrenar 12 310 10,6 9 831 8,5 115 828
Alla näringsgrenar 30 271 8,5 27 460 7,7 354 755

Källa: Statistikcentralen, Företag

Tabellen i Excelformat suoluk_yrit2.xls

Uppdaterad: 27.4.2015


Senast uppdaterad 27.4.2015

Dela