Företag

Företag 2014

Näringsgren (TOL 2008) Företag Anställda Omsättning
     % 1 000  % mn €  %
Jordbruk, skogsbruk och fiske 80 629 22,2 57 4,0 2 167 0,6
Tillverkning 21 042 5,8 303 21,1 130 284 33,8
Byggverksamhet 41 827 11,5 154 10,7 28 998 7,5
Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar 44 342 12,2 246 17,2 116 846 30,3
Transport och magasinering 21 580 5,9 125 8,7 23 109 6,0
Hotell- och restaurangverksamhet 11 687 3,2 58 4,0 6 049 1,6
Informations- och kommunikationsverksamhet 9 718 2,7 78 5,5 17 862 4,6
Finans- och försäkringsverksamhet 7 267 2,0 42 2,9 - -
Fastighetsverksamhet 24 871 6,8 19 1,3 8 005 2,1
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 35 333 9,7 98 6,9 13 254 3,4
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 13 970 3,8 118 8,2 10 076 2,6
Vård och omsorg, sociala tjänster 18 653 5,1 64 4,5 5 582 1,4
Övriga näringsgrenar 32 668 9,0 72 5,0 23 665 6,1
Alla näringsgrenar 363 587 100 1 434 100 385 897 100
Antal anställda            
0–4 325 057 89,4 269 18,7 43 172 11,2
5–9 19 414 5,3 125 8,7 20 627 5,3
10–19 10 209 2,8 136 9,5 27 634 7,2
20–49 5 770 1,6 172 12,0 41 737 10,8
50–99 1 657 0,5 113 7,9 34 353 8,9
100–249 897 0,2 136 9,5 51 455 13,3
250–499 305 0,1 105 7,3 30 631 7,9
500–999 159 0,0 105 7,4 37 374 9,7
1 000– 119 0,0 273 19,0 98 913 25,6
Totalt 363 587 100 1 434 100 385 897 100

Källa: Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 18.12.2015

Nya och nedlagda företag 2015

Näringsgren (TOL 2008) Nya företag Nedlagda företag Företags-beståndet
    i % av företags-beståndet   i % av företags-beståndet
Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar 4 516 7,1 4 672 7,4 63 384
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4 552 8,2 3 829 6,9 55 666
Byggverksamhet 3 655 6,8 3 731 6,9 53 732
Fastighetsverksamhet 1 432 4,4 1 003 3,1 32 836
Tillverkning 1 442 5,1 1 493 5,3 28 017
Transport och magasinering 863 3,6 1 177 4,9 23 944
Övriga näringsgrenar 11 583 8,6 9 424 7,0 133 928
Alla näringsgrenar 28 043 7,2 25 329 6,5 391 507

Källa: Statistikcentralen, Nya och nedlagda företag

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 9.8.2016

 

Ämnesområde: Företag

Dela