Företag

Företag 2016

Näringsgren (TOL 2008) Företag Anställda Omsättning
     % 1 000  % mn €  %
Jordbruk, skogsbruk och fiske 73 227 20,5 52 3,6 2 240 0,6
Tillverkning 20 264 5,7 289 20,3 121 792 31,4
Byggverksamhet 40 891 11,5 158 11,0 32 786 8,5
Handel, reparation av motorfordon
och motorcyklar
42 661 12,0 238 16,7 115 589 29,8
Transport och magasinering 20 538 5,8 121 8,4 22 550 5,8
Hotell- och restaurangverksamhet 12 042 3,4 58 4,1 6 474 1,7
Informations- och kommunikationsverksamhet 10 156 2,8 82 5,7 19 855 5,1
Finans- och försäkringsverksamhet 7 844 2,2 42 2,9 - -
Fastighetsverksamhet 27 420 7,7 20 1,4 9 156 2,4
Verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik
35 840 10,0 100 7,0 14 364 3,7
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
och andra stödtjänster
13 976 3,9 128 9,0 11 198 2,9
Vård och omsorg, sociala tjänster 18 423 5,2 71 5,0 6 660 1,7
Övriga näringsgrenar 33 508 9,4 70 4,9 24 663 6,4
Alla näringsgrenar 356 790 100 1 428 100 387 328 100
Antal anställda            
0–4 318 375 89,2 252 17,6 44 831 11,6
5–9 18 967 5,3 123 8,6 23 805 6,1
10–19 10 158 2,8 135 9,5 28 443 7,3
20–49 5 947 1,7 178 12,5 48 622 12,6
50–99 1 796 0,5 122 8,5 31 600 8,2
100–249 954 0,3 144 10,1 49 637 12,8
250–499 319 0,1 112 7,8 35 328 9,1
500–999 162 0,0 109 7,6 37 018 9,6
1 000– 112 0,0 253 17,7 88 044 22,7
Totalt 356 790 100 1 428 100 387 328 100

Källa: Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 21.12.2017

Nya och nedlagda företag 2016

Näringsgren (TOL 2008) Nya företag Nedlagda företag
    i % av företags-
beståndet
  i % av företags-
beståndet
Handel, reparation av motorfordon
och motorcyklar
4 470 7,4 4 693 7,8
Verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik
4 602 8,5 3 633 6,6
Byggverksamhet 3 752 7,2 3 563 6,8
Fastighetsverksamhet 1 560 5,7 1 071 3,9
Tillverkning 1 499 5,5 1 566 5,8
Transport och magasinering 849 3,6 1 243 5,4
Övriga näringsgrenar 11 801 9,0 9 101 6,8
Alla näringsgrenar 28 533 7,6 24 870 6,6

Källa: Statistikcentralen, Nya och nedlagda företag

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 21.12.2017

 

Ämnesområde: Företag

Senast uppdaterad 21.12.2017