Företag

Företag, 2013

Nya och nedlagda företag

Företag, 2013

Näringsgren (TOL 2008)
 
Företag Anställda Omsättning
  % 1 000 % mn € %
Jordbruk, skogsbruk och fiske 70 791 20,0 59 4,0 1 656 0,4
Tillverkning 21 473 6,1 315 21,4 135 093 34,3
Byggverksamhet 42 484 12,0 157 10,7 28 460 7,2
Handel, reparation av motor-
fordon och motorcyklar
45 011 12,7 255 17,4 123 201 31,3
Transport och magasinering 22 053 6,2 130 8,9 22 946 5,8
Hotell- och restaurangverksamhet 11 675 3,3 58 3,9 5 991 1,5
Informations- och kommunikations-
verksamhet
9 456 2,7 79 5,4 16 548 4,2
Finans- och försäkringsverksamhet 6 898 1,9 44 3,0 - -
Fastighetsverksamhet 23 847 6,7 20 1,3 7 624 1,9
Verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik
35 005 9,9 99 6,7 13 290 3,4
Uthyrning, fastighetsservice, rese-
tjänster och andra stödtjänster
14 011 4,0 118 8,0 9 929 2,5
Vård och omsorg, sociala tjänster 18 795 5,3 63 4,3 5 332 1,4
Övriga näringsgrenar 32 582 9,2 74 5,0 24 086 6,1
Alla näringsgrenar 354 081 100 1 471 100 394 157 100
Antal anställda
0–9 334 839 94,6 409 27,8 63 802 16,2
10–49 16 041 4,5 307 20,9 68 709 17,4
50–249 2 611 0,7 254 17,2 84 149 21,3
250–499 315 0,1 110 7,5 32 010 8,1
500– 275 0,1 391 26,6 145 487 36,9

Källa: Statistikcentralen, Företag

Tabellen i Excelformat suoluk_yrit1.xls

Uppdaterad: 8.1.2015

 

Nya och nedlagda företag

  Nya företag Nedlagda företag
2005 29 857 21 196
2006 32 933 22 330
2007 35 341 23 228
2008 34 602 27 001
2009 31 278 25 976
2010 33 256 21 449
2011 32 485 24 451
2012 31 221 25 441
2013 29 982 . .

Källa: Statistikcentralen, Företag

Tabellen i Excelformat suoluk_yrit2.xls

Uppdaterad: 24.4.2014


Senast uppdaterad 24.4.2014

Dela