Företag

Innehåll

Företag 2018

Näringsgren TOL 2008 Företag  Anställda 1),
årsverken 
 
Omsättning 
  antal % tusen % mn € %
Jordbruk, skogsbruk och fiske 75 021 20,8 48 3,2 2 747 0,7
Utvinning av mineral 910 0,3 6 0,4 2 225 0,5
Tillverkning 19 849 5,5 301 20,1 132 091 31,4
Försörjning av el, gas, värme och kyla 926 0,3 12 0,8 14 476 3,4
Vattenförsörjning; avloppsrening,
  avfallshantering och sanering
1 489 0,4 9 0,6 2 975 0,7
Byggverksamhet 40 808 11,3 172 11,5 37 720 9,0
Handel; reparation av motorfordon och
  motorcyklar
40 299 11,2 239 16,0 118 906 28,3
Transport och magasinering 19 526 5,4 123 8,2 23 118 5,5
Hotell- och restaurangverksamhet 12 012 3,3 62 4,1 7 054 1,7
Informations- och kommunikations-
  verksamhet
10 676 3,0 89 6,0 22 010 5,2
Finans- och försäkringsverksamhet 8 281 2,3 44 2,9 - -
Fastighetsverksamhet 30 822 8,5 22 1,5 12 430 3,0
Verksamhet inom juridik, ekonomi,
  vetenskap och teknik
36 614 10,1 106 7,1 15 990 3,8
Uthyrning, fastighetsservice, rese-
  tjänster och andra stödtjänster
14 212 3,9 140 9,4 12 774 3,0
Utbildning 3 897 1,1 8 0,6 886 0,2
Vård och omsorg; sociala tjänster 18 196 5,0 80 5,3 7 908 1,9
Kultur, nöje och fritid 7 819 2,2 16 1,1 5 237 1,2
Annan serviceverksamhet 19 350 5,4 20 1,3 1 710 0,4
Okänd 111 0,0 0 0,0 2 0,0
Totalt 360 818 100 1 496 100 420 258 100
Storleksklass av antal anställda      
0–4 321 484 89,1 239 16,0 48 687 11,6
5–9 18 887 5,2 123 8,2 22 742 5,4
10–19 10 620 2,9 142 9,5 29 474 7,0
20–49 6 223 1,7 186 12,4 45 942 10,9
50–99 1 982 0,5 135 9,1 43 899 10,4
100–249 989 0,3 149 10,0 43 518 10,4
250–499 359 0,1 126 8,4 35 274 8,4
500–999 151 0,0 106 7,1 34 405 8,2
1 000– 123 0,0 290 19,4 116 318 27,7
Totalt 360 818 100 1 496 100 420 258 100

1) Löntagare och företagare

Källa: Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 11.5.2020

Nya företag efter näringsgren 1) 2019

Innehållet tillgängligt i Excel-format

1) Näringsgren TOL 2008

Källa: Statistikcentralen, Nya och nedlagda företag

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 7.5.2020

 

Ämnesområde: Företag

Senast uppdaterad 11.5.2020