Julkaistu: 14.5.2002

Mihin kansantalouden tilinpidon tietosisältöä käytetään?

Sektori- ja rahoitustilinpidon lisäksi kansantalouden tilinpito kuvaa nykyisin tarjonnan ja kysynnän kehittymistä toimialoittain. Vuoden 2002 lopusta lähtien tarjonta ja kysyntä lasketaan myös tuotteittain noin 1 000 tuotteen tarkkuudella, mikä tarkentaa huomattavasti talouden analysointimahdollisuuksia.

Tilinpidon tietosisältöä käytetään finanssi- ja rahatalouspolitiikan sekä tulopolitiikan päätöksenteon pohjana sekä Suomessa että Euroopan unionissa, valtion budjettisuunnittelussa, EU:n rahanjaon päätösten perusteena, EU:n jäsenmaksujen perustana, kasvu- ja vakaussopimuksen seurannassa, akateemisen tutkimuksen lähdeaineistona, kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n, YK:n, Maailmanpankin ja OECD:n päätöksenteon ja tutkimusten lähdeaineistona.


Päivitetty 14.5.2002

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi

Jaa