Julkaistu: 11.3.2002

Kansainvälinen rikosuhritutkimus

Kansainvälinen rikosuhritutkimus on eurooppalaisen tutkijaryhmän YK:n piirissä käynnistämä hanke. Siinä kerätään eri maista vertailukelpoisia tietoja erilaisten rikosten kohteeksi joutumisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista haastattelemalla 1000-2000 henkilön väestöotoksia. Kohderyhmänä ovat 16 vuotta täyttäneet henkilöt.

Tällä hetkellä käytettävissä ovat vuosina 1989, 1992, 1996 ja 2000 tehtyjen tutkimusten tiedot. Monet maat, kuten Suomi, ovat olleet mukana kaikkina vuosina, jotkut vain joinakin vuosina. Viimeisimmissä tutkimuksissa on panostettu entisistä sosialistimaista ja kehitysmaista saataviin tuloksiin. Suomen osuudesta ovat vastanneet Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ja Tilastokeskus.

Oheisessa artikkelissa esitetyt tulokset perustuvat yhteensä 32 620 haastatteluun (painottamaton otoskoko). Aineistoon on poimittu vain miehet. Vertailuaineistona oleva naisten aineisto käsittää 39 478 haastattelua. Tulokset on ikävakioitu. Maiden väliset erot taulukoissa ja kuvioissa ovat suuren otoskoon takia tilastollisesti merkitseviä.

Eri sukupuolten väkivaltakokemusten erillinen tarkastelu on perusteltua siksi, ettei miehiltä kysytty seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutumisesta kuin muutamassa maassa ja siksi, että naisten ja miesten väkivaltakokemukset ovat erilaisia.

Kansainvälinen rikosuhritutkimuksen miesten fyysisen väkivallan ja pelottavan uhkailun kohteeksi joutumista selvittävät kysymykset olivat vuonna 2000 seuraavat:

23. "Onko joku viiden viime vuoden aikana joko kotona tai muualla, kuten ravintolassa, kadulla, koulussa, julkisessa liikennevälineessä, uimarannalla tai työpaikallanne hyökännyt kimppuunne tai uhannut Teitä niin että todella pelästyitte?"

24. "Miettikää seuraavaa kysymystä aivan rauhassa. Väkivallassa ja uhkailussa, josta äsken oli puhe, tekijä voi olla myös puoliso, perheenjäsen tai läheinen ystävä. Siis, äsken kysyttyjen tapausten lisäksi, onko joku, jonka tunnette viiden viime vuoden aikana käynyt kimppuunne tai uhannut Teitä niin, että todella pelästyitte?" Tämä kysymys tehtiin vain vuonna 2000.

Ryöstöä koskeva kysymys oli:

20. "Onko joku viiden viime vuoden aikana varastanut tai yrittänyt varastaa Teiltä jotain käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla sillä Teitä?"

Kansainvälisen rikosuhritutkimuksen väkivaltakysymys on perinteinen yleisten uhritutkimusten kysymys, jota on täydennetty läheisväkivaltaan viittaavalla kysymyksellä. Näiden kysymysten kuvauskyky on heikompi kuin uudemman sukupolven uhritutkimusten, joissa väkivallan kohteeksi joutumista selvitetään esittämällä useampia väkivallan muotoja. Siten esitetyt yleisyysarviot ovat pienempiä kuin mitä saataisiin tarkemmilla kysymyksillä.


Päivitetty 11.3.2002

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi