Tieto&trendit

Tieto&trendit-lehden verkkosivut ovat siirtyneet osoitteeseen tietotrendit.stat.fi. Verkkosivuilla on poimintoja lehden artikkeleista sekä blogi, jossa asiantuntijat seuraavat ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä tilastojen valossa.

Tieto&trendit on Tilastokeskuksen julkaisema asiantuntijalehti, joka tarkastelee talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kehitystä tilasto- ja tutkimustiedon valossa.


Päivitetty 21.10.2013