Statistikolympiaden

Delta i olympiaden i statistikkompetens!

Tävlingen år 2018 är avslutad, tack till alla deltagare!

Den europeiska statistikolympiaden är en ny tävling för elever i högstadiet och gymnasiet samt studerande vid yrkesläroanstalter på andra stadiet. Tävlingen är ett roligt och inspirerande sätt att bekanta sig med statistik. Den väcker intresse bland elever och lärare för verklig statistisk information samt uppmuntrar till att tillämpa statistiskt kunnande i praktiken. Tävlingen består av flervalsuppgifter, tolkning och sökning av statistiska uppgifter samt genomförande av en liten undersökning.

Vinnarna i den nationella tävlingen får ett penning- och sakpris vid Statistikcentralen. Elva europeiska länder arrangerar en nationell tävling. De som haft framgång i de nationella tävlingarna går vidare till den europeiska finalen, vars vinnare prisbelönas i Polen.

Titta på videon om statistikolympiaden (på finska).