Osallistu

Ilmoita oppilasryhmä kilpailuun viimeistään 31.1.2018.

Kansallisen kilpailun ensimmäisen vaiheen monivalintakysymykset ilmestyvät tälle sivustolle 1.2.2018. Aikaa tehtävien tekoon on 22.2.2018 saakka.

Opettaja ilmoittaa oppilasryhmät kilpailuun, ja toimii ryhmän yhteyshenkilönä sekä valvoo oppilaiden työskentelyä. Ryhmille tulee keksiä nimi.

Tehtäviä tehdessä apuvälineiden käyttö on sallittua. Kaikkia tehtäviä ei tarvitse tehdä kerralla. Vastaukset voi tallentaa, ja tehtäviin voi palata myöhemmin.