Tietoa kilpailusta

Euroopan tilasto-olympialaiset on uusi kilpailu, jonka järjestävät Eurostat ja 11 Euroopan maan kansalliset tilastoinstituutit edistääkseen tilastojen lukutaitoa ja mielenkiintoa virallisia tilastoja kohtaan oppilaiden ja opettajien keskuudessa. Kilpailu perustuu Espanjan tilastoinstituutin (Instituto Nacional de Estadística) aiemmin järjestämiin Tilasto-olympialaisiin. Suomen kilpailun järjestää Tilastokeskus.

Euroopan tilasto-olympialaisten keskeinen tavoite on tutustuttaa nuoria tilastoihin hauskalla ja innostavalla tavalla. Lisäksi sen tavoitteena on rohkaista opettajia käyttämään uusia metodeja tilastojen opetuksessa. Näin se edistää virallisten tilastojen tarjoaman todellisen tiedon käyttöä sekä opitun tilastollisen tiedon soveltamista. Kilpailun pyrkimyksenä on myös osoittaa oppilaille ja opettajille tilastojen merkitys yhteiskunnan eri osa-alueilla sekä kannustaa oppilaiden ryhmätyöskentelyyn ja yhteistyöhön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kilpailussa on kaksi osiota: kansallinen ja eurooppalainen. Jokaisen maan kansallisen kilpailun finalistit pääsevät ottamaan osaa eurooppalaiseen kilpailuun. Suomen kansallinen kilpailu käydään suomeksi, eurooppalainen puolestaan englanniksi.

Kansallinen kilpailu järjestettiin kevättalvella 2018 ja eurooppalainen finaali toukokuussa 2018. Yli 11 000 nuorta eri puolilta Eurooppaa osallistui kansallisiin kilpailuihin. Suomesta yli 350 oppilasta osallistui kilpailuun.  

Eurooppalaisen kilpailun sivut