Statistikarkivet

Statistikarkivet fungerar i samband med Statistikbiblioteket och det är öppet för alla intresserade. Arkivet består av originalmaterial för statistik och opublicerat tabellmaterial. Materialen finns på papper eller på mikrokort. Arkivmaterialet kan studeras i Statistikbibliotekets läsesal. Materialet är huvudsakligen finskspråkigt.

Arkivförteckningen finns i sin helhet på Statistikbiblioteket.

Statistikarkivets äldsta dokument är tabellen över folkmängden och befolkningsförändringar i Mäntsälä församling från år 1749.