Statistikbibliotekets serviceavgifter

Följande serviceavgifter gäller fr.o.m. 1.12.2013.  Till avgifterna läggs moms 24 %.

Informationssökning (till priserna läggs moms 24 %)

Debitering per timme, dessutom debiteras kopieringskostnader och eventuella databaskostnader.

 • informationssökning: 94 €/ timme
 • insamling av information: 76 €/ timme
 • databaskostnaderna varierar, fråga mer av våra informatiker 029 551 2220

Fortlöpande uppföljning av statistikuppgifter (till priserna läggs moms 24 %)

Publikationer:

 • månatligen 240 € / år
 • kvartalsvis 130 € / år
 • halvårsvis 90 € / år
 • årligen 50 € / år

Databaser:

 • från 250 € / år

Fjärrtjänst (till priserna läggs moms 24 %)

Fjärrlån ur de egna samlingarna:

 • lån inom Finland 7 € / band
 • lån till utlandet 10 € / band

Fjärrlån från utlandet:

 • 30 € / band

Fjärrtjänstkopior:

 • ur de egna samlingarna: kopia 13 € / max. 20 sidor/ artikel / tilläggssidor 3,50 € / max 10 sidor
 • från utlandet enligt kostnader