Isät tilastoissa 2016

 

Isät Suomessa

Suomessa on yli 1,2 miljoonaa isää. 15-80-vuotiaista miehistä yli puolella, 57,4 prosentilla, on lapsia. Yli 64-vuotiaista miehistä 80 prosenttia on isiä.

Miesten ikä ensimmäisen lapsen syntyessä on keskimäärin 31 vuotta. Viime vuonna isäksi tuli ensimmäistä kertaa noin 21 700 miestä.

Yhdellä isällä on keskimäärin 2,24 lasta. Eniten on kahden lapsen isiä, joita on runsaat 540 000. Yhden lapsen isiä on vajaat 310 000 ja kolmen lapsen isiä yli 260 000. Isiä, joilla 4 lasta tai enemmän, on 10 prosenttia isistä.

Lähde: Tilastokeskus, Väestötilasto 2015

Lapsiperheet

Lapsiperheitä on Suomessa 571 500. Lapsiperheissä elää yhteensä 2 149 900 henkilöä, eli 40 prosenttia väestöstä.

Yleisin lapsiperhemuoto koostuu avioparista ja lapsista. Tällaisia perheitä on 60 prosenttia lapsiperheistä. Avoparin ja lasten muodostamia perheitä on lapsiperheistä 19 prosenttia. Lapsiperheistä noin 9 prosenttia on uusperheitä.

Isien ja lasten muodostamien perheiden osuus lapsiperheistä on vajaat 3 prosenttia. Yksinhuoltajaisiä oli viime vuonna noin 16 700.

Lähde: Tilastokeskus, Väestötilasto 2015

Isien ajankäyttö

Viimeisen ajankäyttötutkimuksen mukaan alle 10-vuotiaiden lasten isät viettävät lasten kanssa aikaa keskimäärin 4 tuntia 14 minuuttia vuorokaudessa. Arkisin yhdessäoloa on kolme ja puoli tuntia, ja viikonloppuisin kuusi tuntia vuorokaudessa.

Alle kouluikäisten lasten isät käyttävät lastenhoitoon puolitoista tuntia vuorokaudessa. Siitä 40 minuuttia vie lasten syöttäminen, pukeminen ja muu auttaminen. Lasten kanssa lukemiseen ja leikkimiseen isiltä kuluu puoli tuntia vuorokaudessa.

Lähde: Tilastokeskus, Ajankäyttötutkimus 2009