Tilastokirjaston kokoelmat

Tilastot

Tilastokirjastossa on Suomen laajin kokoelma tilastoja sekä painettuna että elektronisessa muodossa. Tilastoja on Suomesta ja maailman eri maista sekä kansainvälisiltä järjestöiltä. Vanhimmat julkaisut ovat 1850-luvulta ja erityisesti vanhimpia Suomen tilastoja on digitoitu Kansalliskirjaston Doria-palveluun.

Tilastokirjaston kokoelman julkaisuja voi hakea Tilda-tietokannasta.

Suomen tilastot

Kotimainen tilastokokoelma sisältää Suomen virallisen tilaston (SVT) vuodesta 1856 alkaen, Tilastokeskuksen muun tilastotuotannon ja muiden julkishallinnon viranomaisten tilastot. Kokoelmissa on myös useiden elinkeinoelämän ja toimialajärjestöjen tilastoja ja katsauksia.

Historialliset tilastot -kokoelma sisältää vanhoja digitoituja tilastojulkaisuja Kansalliskirjaston Doria-palvelussa. Digitoituihin aineistoihin kuuluu Suomen tilastollisia vuosikirjoja sekä vaali-, väestö-, koulutus- ja teollisuustilastojulkaisuja 1850-luvun puolivälistä alkaen. Digitoitu aineisto lisääntyy koko ajan.

Suomen virallisen tilaston ja Tilastokeskuksen julkaisujen bibliografiat auttavat löytämään oikeat tilastosarjat.

Tilastokirjaston tiloissa voit käyttää maksutta kaikkia Tilastokeskuksen tietokantoja:

Tilastokeskuksen tilastotietokannat
StatFin, aikasarjatietokanta Astika, Väestötilastopalvelu sekä muut Tilastokeskuksen maksuttomat ja maksulliset tietokannat ovat käytettävissä Tilastokirjaston päätteillä.

Kotimaisia tilastotietokantoja aihealueittain
Kotimaisia maksuttomia julkishallinnon tuottamia tilastotietokantoja.

Tilastolliset vuosikirjat verkossa

Tilastollinen vuosikirja on yleisjulkaisu, joka tarjoaa tiedonhakuun keskeiset tilastotiedot yhteiskunnasta ja sen kehityksestä viime vuosina ja vuosikymmeninä. Vuosikirjojen taulukoissa on lähdeviitteet, joiden avulla voit hakea tiedon alkuperäislähteen. 

Ulkomaiset ja kansainväliset tilastot

Kirjaston painetuissa kokoelmissa on lähes 200 maan virallisia tilastoja. Laajimmin tilastoja on saatavissa Pohjoismaista, Euroopan maista ja Euroopan ulkopuolisista OECD-maista. Erityisesti Baltian, Venäjän ja Itä-Euroopan maiden tilastoja on hyvä valikoima. Russica-kokoelma on ainutlaatuinen kokoelma Venäjän keisarikunnan tilastoja.

Kokoelmissa on myös Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston Eurostatin tilastojulkaisut ja tietokannat sekä keskeisten kansainvälisten järjestöjen (YK, OECD, IMF, Maailmanpankki ym.) tilastot.

OECDiLibrary sisältää aihealueittain järjestetyn kirjakokoelman ja aikakauslehtiä sekä tilastotietokantoja ja IEA:n (International Energy Agency) tilastotietokannat.

Kansainvälistä tilastotietoa -portaaliin on koottu keskeisiä vapaassa verkkokäytössä olevia kansainvälisiä tilastotietoja ja tietolähteitä.

Lehdet ja kirjat

Lehdet

Tilastokirjaston kokoelmiin kuuluu koti- ja ulkomaisia aikakauslehtiä erityisesti tilasto-, väestö-, kansantalous- ja yhteiskuntatieteiden aloilta. Ajantasaiset tiedot lehdistä löytyvät Tilastokirjaston Tilda-tietokannasta.

Verkkolehdet ovat luettavissa Tilastokirjaston asiakaspäätteillä. Tilastokirjastossa on käytössä myös PressReader ja ePress -sanomalehtipalvelut.

Artikkelit

Tilda-tietokantaan on tallennettu viitetiedot Tilastokeskuksen julkaisemien aikakauslehtien artikkeleista vuodesta 1990 alkaen. Osa artikkeleista on vapaasti saatavilla elektronisessa muodossa. Artikkelit löytyvät myös kotimaisten artikkeleiden viitetietokannasta Artosta.

Kirjat

Tilastokirjastossa on tietokirjallisuutta pääasiassa tilasto-, kansantalous- ja väestötieteen aloilta. Kirjat ovat vapaasti lainattavissa.

Jaa