Kotimaisia tilastotietokantoja aiheittain

Yleistilastot

Tilastokeskus
StatFin-tilastotietokanta
Tilastokeskuksen veloitukseton tilastotietokanta kattaa tilastot 25 aihealueelta asumisesta yrityksiin. Veloituksettomat tietokannat sisältävät runsaasti keskeistä perustietoa. Vapaasti verkossa
Tilastokeskus
Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto
Postinumeroalueittaista tilastotietoa väestöstä, asumisesta, työllisyydestä, koulutuksesta ja tuloista. Vapaasti verkossa
Tilastokeskus
Maksulliset tilastotietokannat
Maksulliset tietokannat sisältävät pidempiä yhtenäisiä aikasarjoja, analyyttisiä indikaattoripalveluita sekä yksittäisten aihealueiden yksityiskohtaisimmista tiedoista toimitettuja syventäviä. Tietokannat käytössä Tilastokirjastossa
Helsingin kaupungin tietokeskus
Helsingin seudun aluesarjat,
ml. Helsingin historialliset tilastot

Helsingin seudun aluesarjat sisältää Helsinki-tilastoja peruspiireittäin ja osa-alueittain, seudun 12 kuntaa käsittävän Seututilasto-osan sekä Pohjoismaiden suurkaupungeista ja kaupunkiseuduista koostuvan NORDSTAT -tietokannan.

 

Helsingin historialliset tilastot:Tietokantaan on koottu Helsingin kaupungin historiaa kuvaavia tilastotietoja väestöstä, asuntokunnista, asumisesta, työelämästä ja koulutuksesta. Tilastojen aikasarjat vaihtelevat alkaen vuodesta 1811 jatkuen osin 2000-luvulle saakka.

Vapaasti verkossa
Ålands statistik- och utredningsbyrå
ÅSUB Databaser
Ahvenanmaan tilasto- ja tutkimustoimisto (ÅSUB) tuottaa ruotsiksi virallisia tilastoja kaikilta henkilö-, sosiaali- ja taloustilastojen aihealueilta. Tilastot ovat saatavana aihealueittain maksuttomassa PX-web-tilastotietokannassa. Vapaasti verkossa

Asuminen, sosiaaliturva, terveys, ympäristö

Sisäasiainministeriö
Pelastustoimen online-tilastot
Pronto
Pelastustoimen tehtävien lukumäärät kuluvana, edeltävänä ja aikaisempina vuosina. Toimintavalmiusajat kuluvana ja edeltävänä vuonna. Vapaasti verkossa
Kansaneläkelaitos, KELA
Tilastotietokanta Kelasto
Kelan hoitama sosiaaliturva aiheittain ja etuuksittain. Aiheita ovat: asevelvolliset, asumisen tuet, eläkeläiset, kuntoutus, lapsiperheet, opiskelijat, sairastaminen, työttömät ja vammaistuet. Vapaasti verkossa
Ympäristöministeriö
Asuntojen.hintatiedot.fi
Hinta- ja laatutietoja toteutuneista asuntokaupoista. Tietoja palveluun toimittavat Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) yhteistyösopimuksen perusteella: Kiinteistömaailma Oy, OP-Kiinteistökeskus, Huoneistokeskus Oy, SKV Kiinteistönvälitys Oy ja Aktia Kiinteistönvälitys Oy. Vapaasti verkossa
Ympäristöministeriö
Asuntojenvuokrat.fi
Asuntojenvuokrat.fi on ympäristöministeriön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tarjoama internethakupalvelu yksityishenkilöille. Palvelu tarjoaa hinta- ja laatutietoa Helsingin, Espoon ja Vantaan uusista vapaarahoitteisista vuokrasopimuksista. Vapaasti verkossa.
Eläketurvakeskus,
Tilastotietokanta
Eläketurvakeskuksen tilastotietokantaan on koottu tilastoaineistoa aiheista työeläkkeiden rahoitus ja kustannustenjako, eläkkeensaajat, eläkkeelle siirtyneet, eläkemeno. Vapaasti verkossa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
SOTKAnet
SOTKAnet sisältää kattavasti tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Palveluun on lisäksi koottu keskeisiä Euroopan maiden tasolla saatavia väestö- ja terveystietoja. Vapaasti verkossa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
Sydän- ja verisuonitautirekisterin tilastotietokanta
Kuolinsyyrekisterin, sairaaloiden hoitoilmoitusrekisterin ja lääkekorvausrekisterin sydän- ja verisuonitauteja koskevista osista muodostettu yhdistelmärekisteri. Vapaasti verkossa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
Tartuntautirekisterin tilastotietokanta
THL:n tartuntatautirekisterin tietokanta sisältää yksityiskohtaisia tartuntatautien tilastoja. Sydän- ja verisuonitautien tilastotietokanta sisältää sepelvaltimotaudin ja aivohalvauksien taulukot. Vapaasti verkossa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
Terveytemme.fi
Terveytemme.fi -sivusto tarjoaa tilasto- ja seurantatietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestöryhmittäin. Saatavana mm. THL:n sairastavuusindeksi. Vapaasti verkossa
Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Helsingin ympäristö - tilastotietokanta
Helsingin ympäristötilasto on verkkotilastopalvelu, johon on koottu keskeiset Helsingin ympäristön tilaa ja kuormitusta kuvaavat muuttujat. Vapaasti verkossa

Työmarkkinat, koulutus ja kulttuuri

Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM Toimiala Online
 
Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä tietojärjestelmä, joka tarjoaa ajantasaista tilastoaineistoa yritystoiminnan ja talouden kehityksestä. Tilastokanta sisältää TEMin Työnvälitystilaston tiedot TE-toimistojen asiakkaista. Vapaasti verkossa
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus,
Vipunen - raportointipalvelu
Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. Palvelusta löytää tilasto- ja indikaattoritietoa eri sektoreiden koulutuksesta ja koulutuksen jälkeisestä sijoittumisesta, korkeakouluissa tehdystä tutkimuksesta sekä väestön koulutusrakenteesta ja opiskelijoiden sosioekonomisesta​ taustasta. Vapaasti verkossa
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Suomen yleisten kirjastojen tilastot
Suomen yleisten kirjastojen kokoelma- ja toimintakulutilastot. Tilastotietojen perusyksikkö on kunnan tai kuntien yhteinen kirjastolaitos. Tilastot vuodesta 1999. Vapaasti verkossa
Opetushallitus
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
Opetushallituksen rahoitusjärjestelmän kustannus-, yksikköhinta-, rahoitus- ja tilastointipäivien opiskelijamääriä koskevat raportit. Raportteja voi valita joko valmiista raporttiluetteloista tai tekemällä raporttien oman valinnan kautta oman raporttiluettelon. Vapaasti verkossa
Kansalliskirjasto
Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta
Tieteellisten kirjastojen tilastotietokantaan kerätään Suomen tieteellisten kirjastojen vuosittaiset tilastot kansanvälisen kirjastotilastostandardin ISO 2789 mukaisesti. Vapaasti verkossa
Museovirasto
Museotilasto.fi
Museoviraston kokoamia tilastotietoja ammatillisesti hoidettujen museoiden taloudesta, henkilökunnasta ja toiminnasta. Tietokannasta haetaan tilastoja aluettain (kunta, maakunta, lääni) tai museokohtaisesti. Vapaasti verkossa

Maa-, metsä- ja kalatalous

Luke
Tilastotietokanta
Maataloustilastot. Metsätilastot. Kala- ja riistatilastot. Vapaasti verkossa

Liikenne ja matkailu

 

Visit Finland (Finpro ry)
Tilastopalvelu Rudolf
Tilastokeskuksen julkaisemat majoitustilastot (yöpymiset ja saapuneet) sekä matkailutilinpidon tilastot: matkailijoiden menot, kulutus, kotimainen matkailutarjonta ja -kysyntä. Vapaasti verkossa
     
Trafi
Ajoneuvotilastot
Henkilöautojen ja ajoneuvojen ensirekisteröinnit alueittain alkaen vuodesta 2001. Liikennekäytössä olevat henkilöautot ja ajoneuvot alueittain: merkit ja käyttövoima. Vapaasti verkossa
Liikenneturva
Suomen tieliikenneonnettomuudet
Tieliikenneonnettomuuksien tilastopalvelu sisältää tietoja Suomessa poliisin tietoon tulleista tieliikenneonnettomuuksista sekä niissä kuolleista ja loukkaantuneista. Lähteenä Tilastokeskuksen SVT-tilastot. Vapaasti verkossa

Ulkomaankauppa

Tulli
ULJAS, ulkomaankaupan tilastojen internetpalvelu
ULJAS on palvelu, josta käyttäjä voi poimia maittaisia tuonti- ja vientitilastoj neljän luokituksen mukaan: CN, SITC, CPA ja TOL. Lisäksi: kauppatase, ulkomaankaupan indeksit, logistiikkatilastot sekä vero- ja kantotilastot. Ulkomaankauppatiedot ovat saatavissa palvelusta heti, kun ne ovat julkisia. Vapaasti verkossa

Julkinen talous

Kuntaliitto
Tilastot ja tilastotietopankit
Tilastotietoa kunnista, seutukunnista, maakunnista ja muilta alueilta, mm. yleis- ja taloustilastoja, vertailutietopankki, kunta-alan palkat ja henkilöstö. Vapaasti verkossa
Suomen Pankki
Suomen Pankin tilastot
Euroopan keskuspankin tilastovaatimusten mukaiset Suomea koskevat tiedot euroalueen rahalaitostilastoihin ja muihin rahoitus- ja maksutasetilastoihin sekä vastaavat kansalliset tilastot. Osa Tilastot-osion tiedoista julkaistaan käyttäjän muunneltavissa olevina kuvioina ja taulukoina. Vapaasti verkossa
Ulkoministeriö
Suomen kehitysyhteistyön tilastot
Suomen kehitysyhteistyön tilastoja Suomen julkisesta kehitysyhteistyöstä alkaen vuodesta 2006. Tilastotietokannassa on tietoja kehitysyhteistyön toteutuneista maksatuksista, myönnöistä ja suunnitelluista määrärahoista Vapaasti verkossa
Valtiokonttori
Tilastokanta
Tilastotietoa valtion varainhallinnasta: valtionvelka, lainanotto ja riskienhallinta. Px-web -sovellus. Vapaasti verkossa
Verohallinto
Verotulojen kehitys
Verokertymät ja palautukset, Kausiveroilmoitukset: arvonlisävero ja tulotiedot. Px-web -sovellus. Vapaasti verkossa
Verohallinto
Kiinteistöverot
Kiinteistöveroprosentit, Kiinteistöverotus. Px-web -sovellus. Vapaasti verkossa

Yritykset

Finpro
Finnish Exporters viejätietokanta
Finnish Exporters -viejätietokanta on ulkomaisille ostajille suunnattu työkalu uusien liikeyhteyksien löytämiseen Suomesta. Yrityshaku NACE- ja HS-koodien mukaan. Vapaasti verkossa
Patentti- ja rekisterihallitus
YTJ -tietopalvelu
PRH:n ja verohallinnon yhteinen yritystietojärjestelmä, jossa voi hakea tietoa yrityksistä, joilla on Y-tunnus. Vapaasti verkossa
Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM
Toimiala Online
Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä tietojärjestelmä, joka tarjoaa ajantasaista tilastoaineistoa yritystoiminnan ja talouden kehityksestä. Aihealueet: Yritykset ja toimialat, Suhdanteet, Ennusteet, Työmarkkinat, Tuotanto ja talous, Väestö, Koulutus ja tutkimus, Maaseutu, Julkinen rahoitus. Osittain vapaasti verkossa. Käyttäjä-tunnus ja salasana saatavana aloitussivulla

Päivitetty 15.8.2017