Isät tilastoissa 2017

Isät Suomessa

Suomessa on yli 1,2 miljoonaa isää. 15−81-vuotiaista miehistä yli puolella, noin 57 prosentilla, on lapsia. Yli 64-vuotiaista miehistä yli 80 prosenttia on isiä.

Miesten ikä ensimmäisen lapsen syntyessä on keskimäärin 31 vuotta. Viime vuonna isäksi tuli ensimmäistä kertaa noin 20 900 miestä eli 41 prosenttia isäksi tulleista miehistä. Yli 60-vuotiaista miehistä noin 60 tuli isäksi.

Yhdellä isällä on keskimäärin 2,25 lasta. Eniten on kahden lapsen isiä, joita on runsaat 540 000. Yhden lapsen isiä on vajaat 310 000 ja kolmen lapsen isiä runsaat 260 000. Isiä, joilla 4 lasta tai enemmän, on 10 prosenttia isistä.

Lähde: Tilastokeskus, Väestötilasto 2016

Lapsiperheet

Lapsiperheitä on Suomessa 569 700. Lapsiperheissä elää yhteensä 2 139 700 henkilöä, eli 39 prosenttia väestöstä.

Yleisin lapsiperhemuoto koostuu avioparista ja lapsista. Tällaisia perheitä on 59 prosenttia lapsiperheistä. Avoparin ja lasten muodostamia perheitä on lapsiperheistä 20 prosenttia. Lapsiperheistä noin 9 prosenttia on uusperheitä.

Isien ja lasten muodostamien perheiden osuus lapsiperheistä on 3 prosenttia. Yksinhuoltajaisiä oli viime vuonna noin 17 200.

Lähde: Tilastokeskus, Väestötilasto 2016

Isien työllisyys ja perhevapaiden käyttö

Isien yleisimpiä ammattiryhmiä ovat kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat, myyntiedustajat ja talonrakentajat. Lapsiperheiden isien työllisyysaste on 90 prosenttia, kun taas lapsettomilla miehillä se on 73 prosenttia.

Isyysvapaan tai alle kolmen kuukauden pituisen hoitovapaan aikana isät luokittuvat työllisiksi, minkä vuoksi perhevapailla ei ole juuri vaikutusta isien työllisyysasteeseen. Isien perhevapaiden pitäminen on yleisintä siinä vaiheessa, kun perheen nuorin lapsi on 1–2-vuotias. Tällöin 5 prosenttia isistä on hoitamassa lasta tai lapsia joko perhevapaalla työstä tai ilman työsuhdetta.

Vuonna 2016 vanhempainpäivärahaa sai 61 800 isää, joille maksettu keskimääräinen päiväkorvaus oli hieman alle 85 euroa. Vanhempainpäivärahapäivistä isien osuus oli noin 10 prosenttia (1 460 400 päivää). Ammatissa toimineista vanhempainpäivärahaa saaneista isistä 41 prosenttia toimi työntekijäammatissa, 37 prosenttia asiantuntija-ammatissa ja 7 prosenttia oli yrittäjiä. Eniten etuutta käyttänyt ammattiryhmä oli erityisasiantuntijat (13 800 isää), ja toiseksi eniten etuutta käyttivät rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (9 800 isää).

Lähde: Tilastokeskus, Väestötilasto 2016 ja Työvoimatutkimus 2016 sekä Kela, Lapsiperhe-etuustilasto 2016