Anvisningar

I videoguiderna (på finska) för PX-Web-statistikdatabaserna finns tips om hur man använder databaserna på ett mångsidigt sätt.