Förteckning över tabeller och variabler

Områdesnivån i tabellerna: hela landet, län, landskap, ekonomiska regioner och kommuner. En del av tabellerna efter kommunens delområden (storområde, statistikområde, småområde).

Bostäder

R01A Bostäder efter hustyp, utrustningsnivå och byggnadsår 31.12.

 • Område: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Hustyp: Hustyp totalt, Fristående småhus, Rad- eller kedjehus, ... (5)
 • Utrustningsnivå: Alla utrustningsnivåklasser, ... (3)
 • Byggnadsår: Totalt, -1920, 1921-1929, 1930-1939, 1940-1949, 2010-2013, ... (13)

R01D Bostäderna efter användningssyfte, upplåtelseform och hustyp 31.12.

 • Område: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Användningssyfte: Alla bostäder, Stadigvarande bebodda, Inte i stadigvarande bostadsbruk (3)
 • Upplåtelseform: Alla upplåtelseformer, Äger huset, Arava- och räntestöd hyresbostad, ... (7)
 • Hustyp: Hustyp totalt, Fristående småhus, Rad- eller kedjehus, ... (5)

R01E Bostäder efter delområde hustyp, utrustningsnivå och byggnadsår 31.12.

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Hustyp: Hustyp totalt, Fristående småhus, Rad- eller kedjehus, ... (5)
 • Utrustningsnivå: Alla utrustningsnivåklasser, ... (3)
 • Byggnadsår: Totalt, -1920, 1921-1929, 1930-1939, 1940-1949, 2010-2013, ... (13)

R02D Bostäder efter användningssyfte, hustyp, boenderymlighet och antal rum 31.12.

 • Område: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Användningssyfte: Alla bostäder, Stadigvarande bebodda, Inte i stadigvarande bostadsbruk (3)
 • Hustyp: Hustyp totalt, Fristående småhus, Rad- eller kedjehus, ... (5)
 • Boenderymlighet: Alla boenderymlighetsklasser, Rymlig bostad, Normal bostad, ... (5)
 • Rumsantal (inkluderar inte köket): Totalt, 1 rum, 2 rum, 3 rum, 4 rum, 5 rum, 6 rum, ... (9)

R02E Bostäderna efter delområde, användningssyfte, upplåtelseform och hustyp 31.12.

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Användningssyfte: Alla bostäder, Stadigvarande bebodda, Inte i stadigvarande bostadsbruk (3)
 • Upplåtelseform: Alla upplåtelseformer, Äger huset, Arava- och räntestöd hyresbostad, ... (7)
 • Hustyp: Hustyp totalt, Fristående småhus, Rad- eller kedjehus, ... (5)

R03D Bostäderna efter lägenhetstyp, upplåtelseform och utrustning 31.12.

 • Område: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Lägenhetstyp: Alla bostäder, 1r+kv, 1r+k, 2r+kv, 2r+k, 3r+k/kv, ... (11)
 • Upplåtelseform: Alla upplåtelseformer, Äger huset, Arava- och räntestöd hyresbostad, ... (7)
 • Utrustning: Bostäder totalt, Avlopp, Vattenledning, Wc, Centralvärme, ... (8)

R03E Bostäderna efter delområde, lägenhetstyp och upplåtelseform 31.12.

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Lägenhetstyp: Alla bostäder, 1r+kv, 1r+k, 2r+kv, 2r+k, 3r+k/kv, ... (11)
 • Upplåtelseform: Alla upplåtelseformer, Äger huset, Arava- och räntestöd hyresbostad, ... (7)

R04D Bostäder efter användningssyfte, våningsytagrupp och hustyp 31.12.

 • Område: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Användningssyfte: Alla bostäder, Stadigvarande bebodda, Inte i stadigvarande bostadsbruk (3)
 • Våningsytagrupp: Alla våningsytaklasser, -29, 30-39, 40-49, 50-59, ... (16)
 • Hustyp: Hustyp totalt, Fristående småhus, Rad- eller kedjehus, ... (5)

Byggnader

R04E Byggnader efter delområde, användningssyfte, byggnadsår och våningsyta 31.12.

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Byggnadens användningssyfte och våningsantal: Byggnader totalt, Bostadsbyggnader totalt, Trafikbyggnader, ... (16)
 • Byggnadsår: Totalt, -1920, 1921-1929, 1930-1939, 1940-1949, 2010-2013, ... (13)
 • Enhet: Byggnader (antal), Våningsyta (m2) (2)

R05D Byggnader efter byggnadens användningssyfte, byggnadsår och våningsyta 31.12.

 • Område: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Byggnadens användningssyfte och våningsantal: Byggnader totalt, Bostadsbyggnader totalt, Trafikbyggnader, ... (16)
 • Byggnadsår: Totalt, -1920, 1921-1929, 1930-1939, 1940-1949, 2010-2013, ... (13)
 • Enhet: Byggnader (antal), Våningsyta (m2) (2)

R06D Byggnader efter byggnadens andvändningssyfte och utrustning 31.12.

 • Område: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Byggnadens användningssyfte och våningsantal: Byggnader totalt, Bostadsbyggnader totalt, Trafikbyggnader, ... (16)
 • Utrustning: Totalt, El, Avlopp, Vattenledning, Varmvatten, Maskinell ventilation, ... (10)

R09D Byggnader efter användningssyfte, uppvärmningssätt, värmekälla och våningsyta 31.12.

 • Område: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Byggnadens användningssyfte och våningsantal: Byggnader totalt, Bostadsbyggnader totalt, Trafikbyggnader, ... (16)
 • Uppvärmningssätt: Byggnader totalt, Centralvärme, Ungs- eller kaminuppvärmning, ... (5)
 • Värmekälla: Totalt, Fjärr- eller regionvärme, Olja, gas, Stenkol, koks, ... (8)
 • Enhet: Byggnader (antal), Våningsyta (m2) (2)

Fritidshus

R10D Fritidshus efter byggnadsår 31.12.

 • Område: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Byggnadsår: Totalt, -1920, 1921-1929, 1930-1939, 1940-1949, 2010-2013, ... (13)

R05E Fritidshus efter delområde och byggnadsår 31.12.

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Byggnadsår: Totalt, -1920, 1921-1929, 1930-1939, 1940-1949, 2010-2013, ... (13)
 • Enhet: Byggnader (antal) (1)

R07D Fritidshus efter kommun där det är beläget, byggnadsår och ägarens hemkommun 31.12.

 • Kommun där fritidshus är beläget: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Ägarens hemkommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Byggnadsår: Totalt, -1920, 1921-1929, 1930-1939, 1940-1949, 2010-2013, ... (13)

R08D Kommunens sommargäster efter ägarens hemkommun och fritidshusets byggnadsår 31.12.

 • Kommun där fritidshus är beläget: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Ägarens hemkommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Byggnadsår: Totalt, -1920, 1921-1929, 1930-1939, 1940-1949, 2010-2013, ... (13)

Statistikcentralen förbehåller sig rätten till eventuella ändringar då det gäller tabellernas innehåll och klassificeringar.

Senast uppdaterad 29.1.2016