Beställningar och avtalsvillkor

Databasen 'Bostäder, byggnader och fritidshus' beställs genom att underteckna avtalet för statistiktjänst. För att använda databasen behövs ett användar-ID och lösenord, som levereras till beställaren efter att avtalet undertecknats. Databasen är tillgänglig fortlöpande för beställare som löst ut sin licens.

Statistiktjänstens avtalsvillkor.

Pris

Priset på licensen till databasen 'Bostäder, byggnader och fritidshus' fastställs efter användarorganisation enligt följande:

Kommun:

För kommuner fastställs priset enligt invånarantal. Skriv ut kommunens statistiktjänstavtal och prislista här (PDF).

Annan organisation:

För andra organisationer fastställs priset efter önskad omfattning av licensen enligt följande:

  • licens för en användare i taget 870 € (+ moms 24 %)
  • licens för en organisation 1 305 € (+ moms 24 %)
  • priset på licens för en koncern bestäms enligt avtal.

Skriv ut organisationens statistiktjänstavtal här (PDF).

Undertecknat avtal kan återsändas per epost eller post enligt kontaktinformationen på avtalsblanketten.