Ändringar i databasen

22.10.2019 Uppgifter för år 2018 i databasen

Bostäder: tabeller R01D, R02E, R03D och R03E.

19.6.2019 Tabeller R01A, R01E och R06D är färdiga

29.5.2019 Uppgifter för år 2018 i databasen

Bostäder (tabeller R02D, R04D), Fritidshus (R10D, R05E, R07D, R08D) och byggnader (R04E, R05D, R09D)

17.10.2018 Uppgifter för år 2017 i databasen

Bostäder: tabeller R01D, R02E, R03D och R03E.

14.8.2018 Uppgifter för år 2017 i databasen

Tabeller från följande ämnesområden är färdiga: böstäder (R01A, R01E) och byggnader (R06D).

21.06.2018 Uppgifter för år 2017 i databasen

Bostäder (tabeller R02D, R04D), Fritidshus (R10D, R05E, R07D, R08D) och byggnader (R04E, R05D, R09D

Senast uppdaterad 22.10.2019