Månadsuppgifter om befolkningsförändringar

Databasen Månadsuppgifter om befolkningsförändringar innehåller de färskaste månatliga preliminära uppgifterna över befolkningsförändringar för år 2019 samt även slutliga uppgifter för åren 2004-2018 om befolkningsförändringar.

Databasen innehåller bl.a. följande uppgifter: folkökning, omflyttning mellan kommuner
(in-, ut- och nettoflyttning), in- och utvandring, levande födda samt döda.

Tabelluppgifterna kan tabelleras med bl.a. följande områdesindelningar: kommun, ekonomisk region, landskap, närings-, trafik- och miljöcentral och hela landet.