Månadsuppgifter om befolkningsförändringar

Databasen Månadsuppgifter om befolkningsförändringar innehåller de färskaste månatliga preliminära uppgifterna över befolkningsförändringar år 2017 samt även slutliga uppgifter för åren 2004-2016 om befolkningsförändringar.

Databasen innehåller bl.a. följande uppgifter: folkökning, omflyttning mellan kommuner
(in-, ut- och nettoflyttning), in- och utvandring, levande födda samt döda.

Tabelluppgifterna kan tabelleras med bl.a. följande områdesindelningar: kommun, ekonomisk region, landskap, närings-, trafik- och miljöcentral och hela landet.

Tidtabell för preliminära uppgifter för år 2017

Månadsuppgifterna för år 2017 publiceras enligt följande:

 • Uppgifter för januari 2017 publiceras torsdagen den 23.2.2017 kl. 9.00.
 • Uppgifter för februari 2017 publiceras torsdagen den 30.3.2017 tisdagen den 28.3.2017 kl. 9.00.
 • Uppgifter för mars 2017 publiceras fredagen den 9.6.2017 torsdagen den 27.4.2017 kl. 9.00.
 • Uppgifter för april 2017 publiceras tisdagen den 23.5.2017 kl. 9.00.
 • Uppgifter för maj 2017 publiceras tisdagen den 22.6.2017 kl. 9.00.
 • Uppgifter för juni 2017 publiceras tisdagen den 25.7.2017 kl. 9.00.
 • Uppgifter för juli 2017 publiceras torsdagen den 24.8.2017 kl. 9.00.
 • Uppgifter för augusti 2017 publiceras torsdagen den 21.9.2017 kl. 9.00.
 • Uppgifter för september 2017 publiceras tisdagen den 24.10.2017 kl. 9.00.
 • Uppgifter för oktober 2017 publiceras torsdagen den 16.11.2017 kl. 9.00.
 • Uppgifter för november 2017 publiceras torsdagen den 21.12.2017 kl. 9.00.
 • Uppgifter för december 2017 publiceras vecka 4 år 2018.

Senast uppdaterad 19.5.2017