Månadsuppgifter om befolkningsförändringar

Databasen Månadsuppgifter om befolkningsförändringar innehåller de färskaste månatliga preliminära uppgifterna över befolkningsförändringar år 2017 samt även slutliga uppgifter för åren 2004-2016 om befolkningsförändringar.

Databasen innehåller bl.a. följande uppgifter: folkökning, omflyttning mellan kommuner
(in-, ut- och nettoflyttning), in- och utvandring, levande födda samt döda.

Tabelluppgifterna kan tabelleras med bl.a. följande områdesindelningar: kommun, ekonomisk region, landskap, närings-, trafik- och miljöcentral och hela landet.

Nya offentliggöranden produceras inte gällande förhandsuppgifter om befolkningen år 2017

Nya offentliggöranden kommer inte att produceras gällande förhandsuppgifter om befolkningen år 2017. Reviderade siffror för år 2017 publiceras i databasen vid en tidpunkt som meddelas senare.

Statistikcentralen övergick i början av år 2017 till att ta emot material över befolkningsförändringar i ett nytt format, något som krävde betydande ändringar i bearbetningen av data. För att säkerställa kvaliteten på statistikuppgifterna behövs det ytterligare arbete.

Vi beklagar! Abonnenter kontaktas per epost.

Senast uppdaterad 1.12.2017