Förteckning över tabeller och variabler

Tabellerna finns tillgängliga efter kommun, ekonomisk region, landskap, län och hela landet.

Personer som flyttat efter verksamhet

1aa. Personer som flyttat till landet efter huvudsaklig verksamhet, kön och ålder

 • Kommun: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ...
 • Huvudsaklig verksamhet: Hela befolkningen, Sysselsatta, Arbetslösa, Beväringar, civiltjänstepliktiga, ... (9)
 • Ålder: Ålderklasser totalt, -14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, ... (8)
 • Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor (3)

1a. Personer som flyttat till kommunen efter huvudsaklig verksamhet, utbildningsnivå, kön och ålder

 • Kommun: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ...
 • Huvudsaklig verksamhet: Hela befolkningen, Sysselsatta, Arbetslösa, Beväringar, civiltjänstepliktiga, ... (9)
 • Ålder: Ålderklasser totalt, -14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, ... (8)
 • Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor (3)
 • Utbildningsnivå: Alla utbildningsnivåer, 3 Mellanivå, 5-8 Utbildning på högre nivå, Bara grundnivå (4)

1b. Personer som flyttat från kommunen efter huvudsaklig verksamhet, utbildningsnivå, kön och ålder

 • Kommun: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ...
 • Huvudsaklig verksamhet: Hela befolkningen, Sysselsatta, Arbetslösa, Beväringar, civiltjänstepliktiga, ... (9)
 • Ålder: Ålderklasser totalt, -14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, ... (8)
 • Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor (3)
 • Utbildningsnivå: Alla utbildningsnivåer, 3 Mellanivå, 5-8 Utbildning på högre nivå, Bara grundnivå (4)

1c. Personer som flyttat från landet efter huvudsaklig verksamhet, utbildningsnivå, kön och ålder

 • Kommun: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ...
 • Huvudsaklig verksamhet: Hela befolkningen, Sysselsatta, Arbetslösa, Beväringar, civiltjänstepliktiga, ... (9)
 • Ålder: Ålderklasser totalt, -14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, ... (8)
 • Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor (3)
 • Utbildningsnivå: Alla utbildningsnivåer, 3 Mellanivå, 5-8 Utbildning på högre nivå, Bara grundnivå (4)

2a. Sysselsatta som flyttat till kommunen efter näringsgren (TOL 2008), ålder, kön, yrkesställning och arbetsgivarsektor

 • Kommun: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ...
 • Arbetsgivarsektor/yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, Den offentliga sektorn, Den privata sektorn (5)
 • Näringsgren: Näringsgrenar totalt, Jordbruk, skogsbruk och fiske, ... (23)
 • Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Ålderklasser totalt, -34, 35-54, 55+ (4)
 • Flyttningstyp: Totalt, Inrikes omflyttning, Migration (3)

2b. Sysselsatta som flyttat från kommunen efter näringsgren (TOL 2008), ålder, kön, yrkesställning och arbetsgivarsektor

 • Kommun: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ...
 • Arbetsgivarsektor/yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, Den offentliga sektorn, Den privata sektorn (5)
 • Näringsgren: Näringsgrenar totalt, Jordbruk, skogsbruk och fiske, ... (23)
 • Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Ålderklasser totalt, -34, 35-54, 55+ (4)

Personer som flyttat efter inkomster

3a. Personer som flyttat till området efter ålder, inkomsttyp och inkomstklass samt totalinkomst och genomsnittliga inkomster efter typ av inkomst, sysselsatta och övriga separat

 • Kommun: KOKO MAA - HELA LANDET, MANNER-SUOMI, HELSINKI-UUSIMAA, ...
 • Huvudsaklig verksamhet: Totalantalet personer som flyttat, ... (3)
 • Inkomsttyper: Totalantalet personer som flyttat, Fått statsskattepliktig inkomst, ... (5)
 • Ålder: Ålderklasser totalt, -14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, ... (8)
 • Flyttningstyp: Totalt, Inrikes omflyttning, Migration (3)
 • Inkomstklass: Alla inkomstklasser totalt, Ej inkomster, 2-2999, 42000-51999, ... (15)

3b. Personer som flyttat från området efter ålder, inkomsttyp och inkomstklass samt totalinkomst och genomsnittliga inkomster efter typ av inkomst, sysselsatta och övriga separat

 • Inflyttningsområde: KOKO MAA - HELA LANDET, MANNER-SUOMI, HELSINKI-UUSIMAA, ...
 • Huvudsaklig verksamhet: Totalantalet personer som flyttat, ... (3)
 • Inkomsttyper: Totalantaler personer som flyttat, Fått statsskattepliktig inkomst, ... (5)
 • Ålder: Ålderklasser totalt, -14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, ... (8)
 • Inkomstklass: Alla inkomstklasser totalt, Ej inkomster, 2-2999, 42000-51999, ... (15)

4a. Sysselsatta som flyttat till området efter utflyttningskommun och statsskattepliktiga inkomster

 • Inflyttningsområde: KOKO MAA - HELA LANDET, MANNER-SUOMI, HELSINKI-UUSIMAA, ...
 • Utflyttningsområde: KOKO MAA - HELA LANDET, MANNER-SUOMI, HELSINKI-UUSIMAA, ...
 • Flyttningstyp: Totalt, Inrikes omflyttning, Migration (3)
 • Statsskattepliktiga inkomster: Alla inkomsklasser totalt, Ej inkomster, 2-2999, 42000-51999, ... (13)

4b. Sysselsatta som flyttat från området efter inflyttningskommun och statsskattepliktiga inkomster

 • Utflyttningsområde: KOKO MAA - HELA LANDET, MANNER-SUOMI, HELSINKI-UUSIMAA, ...
 • Inflyttningsområde: KOKO MAA - HELA LANDET, MANNER-SUOMI, HELSINKI-UUSIMAA, ...
 • Statsskattepliktiga inkomster: Alla inkomstklasser totalt, Ej inkomster, 2-2999, 42000-51999, ... (13)

Statistikcentralen förbehåller sig rätten till eventuella förändringar i tabellernas innehåll och klassificeringarna.