Familjer och bostadshushåll

Databasen Familjer och bostadshushåll innehåller de färskaste uppgifterna om familjer och bostadshushåll efter område för tidpunkten 31.12.2019. Dessutom ingår motsvarande uppgifter för åren 2015-2018.

Tabellerna i databasen innehåller uppgifter om bostadshushåll och bostadsbefolkning efter sammansättning, personantal, civilstånd och ålder samt om familjerna efter barnens ålder och familjetyp. Ytterligare innehåller databasen uppgifter om bostadshushållens och bostadsbefolkningens boendeförhållanden bl.a. efter ålder, kön, boendenivå, lägenhetstyp och utrustningsnivå.

Uppgifterna i databasen kan tabelleras bl.a. med följande områdesindelningar: kommun, ekonomisk region, landskap, närings-, trafik- och miljöcentral och hela landet. Dessutom kan vissa uppgifter tabelleras efter kommunens delområde (kommunens storområde, statistikområde och småområde).