Förteckning över tabeller och variabler

Databasens tabeller kan tabelleras med bl.a. följande områdesindelningar: hela landet, län, landskap, ekonomisk regioner och kommuner. En del av tabellerna är efter kommunens delområde (storområde, statistikområde och småområde).

Befolkning

A01D Bostadsbefolkning efter ålder, kön och boendenivå 31.12.

 • Område: KOKO MAA - HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Åldersgrupper: Hela bostadsbefolkningen, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, 80 - 84, ... (19)
 • Boenderymlighet: Alla boenderymlighetsklasser, Rymlig, Normal, Trång, Okänd (5)
 • Utrustningsnivå: Alla utrustningsnivåklasser, Välutrustad, ... (4)

A03DH Bostadsbefolkningen efter bostadshushållets storlek och lägenhetstyp 31.12.

 • Område: Koko maa - Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Bostadshushållets storlek: Personer totalt, 1 person, 2 personer, 3 personer, ... (8)
 • Lägenhetstyp: Alla lägenhetstyper, 1r+kv, 1r+k, 2r+kv, 2r+k, 3r+k/kv, ... (11)

P01DH Bostadsbefolkningen efter bostadshushållets sammansättning och bostadshushållets storlek 31.12.

 • Område: Koko maa - Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Bostadshushållets sammansättning: Befolkningen i alla typer av bostadshushåll, 2+ familjer och eventuella övriga personer, ... (7)
 • Bostadshushållets storlek: Hela bostadsbefolkningen, 1 person, 2 personer, ... (8)

V02A Befolkningen efter kön, ålder och familjeställning 31.12.

 • Område: Koko maa - Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Alla åldersgrupper, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, 15 - 19, ... (19)
 • Familjeställning: Hela befolkningen, Make/maka utan barn, Make/maka med barn, ... (10)

V02E Befolkningen efter kön, ålder och familjeställning 31.12.

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Åldersgrupper: Alla åldersgrupper, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, 15 - 19, ... (19)
 • Familjeställning: Hela befolkningen, Make/maka utan barn, Make/maka med barn, ... (10)

Bostadshushåll

A01A Bostadshushåll efter hustyp och bostadshushållets personantal 31.12.

 • Område: Koko maa - Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Hustyp: Alla hustyper, Fristående småhus, Rad- och kedjehus, ... (5)
 • Bostadshushållets personantal: Bostadshushåll totalt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7+ (8)

A01E Bostadshushåll efter bostadens hustyp och personantal 31.12.

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Hustyp: Alla hustyper, Fristående småhus, Rad- och kedjehus, ... (5)
 • Bostadshushållets personantal: Bostadshushåll totalt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7+ (8)

A02D Bostadshushåll efter bostadshushåll/personer/rum, trångbodda och personantal 31.12.

 • Område: Koko maa - Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Bostadshushåll/personer/rum: Bostadshushåll, Personer, Antal rum (inkl. kök), Antal rum (utan kök) (4)
 • Trångbodda: Totalt, Trångbodda Norm1, Trångbodda Norm2, ... (5)
 • Personantal: Alla bostadshushåll, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7+ (8)

A02E Åldringsbostadshushåll efter den äldsta personens ålder och utrustningsnivå 31.12.

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Åldringsbostadshushållstyp: Alla åldringsbostadshushållstyper, ... (4)
 • Den äldsta personens ålder: Alla åldersklasser, 65 - 69, 70 - 74, 75 - 79, 80 - 84, 85+ (6)
 • Utrustningsnivå: Alla utrustningsnivåklasser, Väl utrustad, Okänd utrustningsnivå (3)

A03D Bostadshushåll efter bostadshushållets storlek och lägenhetstyp 31.12.

 • Område: Koko maa - Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Bostadshushållets storlek: Bostadshushåll totalt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7+ (8)
 • Lägenhetstyp: Alla lägenhetstyper, 1r+kv, 1r+k, 2r+kv, 2r+k, 3r+k/kv, ... (11)

A04D Bostadshushåll efter våningsytsklasser m2, bostadshushållets personantal och bostadshushåll och våningsyta 31.12.

 • Område: Koko maa - Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Våningsytsklasser m2: Alla våningsytsklasser, -19, 20-29, 30-39, 40-49, 190-199, ... (23)
 • Bostadshushållets personantal: Alla bostadshushåll, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7+ (8)
 • Bostadshushåll och våningsyta: Bostadshushåll totalt, Våningsyta totalt (2)

A05D Åldringsbostadshushåll efter område, hustyp, utrustningsnivå och åldringsbostadshushållstyp 31.12.

 • Område: Koko maa - Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Hustyp: Alla hustyper, Fristående småhus, Rad- och kedjehus, ... (5)
 • Utrustningsnivå: Alla utrustningsnivåklasser, Välutrustad, ... (4)
 • Åldringsbostadshushåll: Alla åldringsbostadshushåll, ... (4)

P01A Bostadshushåll med personer över 65 år efter den äldsta personens kön, den äldsta personens ålder, bostadshushållets storlek och åldern på den yngsta personen 31.12.

 • Område: Koko maa - Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Den äldsta personens kön: Båda könen, Den äldsta är man, Den äldsta är kvinna (3)
 • Den äldsta personens ålder: Alla åldringsbostadshushåll, 65 - 69 år, 70 - 74 år, ... (6)
 • Bostadshushållets storlek: Alla åldringsbostadshushåll, 1 person, 2+ personer (3)
 • Åldern på den yngsta personen: Alla åldringsbostadshushåll, Den yngsta under 65 år, ... (7)

P01D Bostadshushåll efter område, bostadshushållet sammansättning och bostadshushållets storlek 31.12.

 • Område: Koko maa - Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Bostadshushållet sammansättning: Alla bostadshushåll, Bara 1 familj, 2+ familjer och eventuella övriga personer, ... (7)
 • Bostadshushållets storlek: Alla bostadshushåll, 1 person, 2 personer, 3 personer, ... (8)

P01E Bostadshushåll med personer över 65 år efter den äldsta och yngsta pers. ålder 31.12.

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Den äldsta personens kön: Båda könen, Den äldsta är man, Den äldsta är kvinna (3)
 • Den äldsta personens ålder: Alla åldringsbostadshushåll, 65 - 69 år, 70 - 74 år, ... (6)
 • Bostadshushållets storlek: Alla åldringsbostadshushåll, 1 person, 2+ personer (3)
 • Åldern på den yngsta personen: Alla åldringsbostadshushåll, Den yngsta under 65 år, ... (7)

P02D Bostadshushållen efter den äldsta personens kön, den äldstas civilstånd, den äldstas ålder och bostadshushållets storlek 31.12.

 • Område: Koko maa - Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Den äldsta personens kön: Båda könen, Den äldsta är en man, Den äldsta är en kvinna (3)
 • Den äldsta personens civilstånd: Alla civilstånd, Ogift, Gift, Frånskild, Änka/änkling (5)
 • Den äldstas ålder: Alla åldersgrupper, 15 - 19 år, 20 - 24 år, 25 - 29 år, ... (16)
 • Bostadshushållets storlek: Alla bostadshushåll, 1 pers., 2 pers., 3 pers., 4 pers., ... (8)

Familjer

P02A Familjer och barnfamiljer efter typ av familj och antal barn 31.12.

 • Område: KOKO MAA - HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Antalet barn: Alla familjer, Inga barn, 1 i barns ställning, ... (12)
 • Typ av familj: Alla typer av familj, Äkta makar utan barn, Sambor med barn, ... (7)

P02E Familjer och barnfamiljer efter typ av familj och antal barn 31.12.

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Antalet barn: Alla familjer, Inga barn, 1 i barns ställning, ... (12)
 • Typ av familj: Alla typer av familj, Äkta makar utan barn, Sambor med barn, ... (7)

P04D Familjernas barn som inte fyllt 25 år efter ålder och typ av familj 31.12.

 • Område: KOKO MAA - HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Barnets ålder: 0 - 6 år, 0 - 17 år, 0 - 24 år, 0-v, 1-v, 2-v, 3-v, ... (28)
 • Familjetyp: Alla familjetypers barn, Äkta makar och barn, ... (5)

Statistikcentralen förbehåller sig rätten till eventuella förändringar i innehållet och klassificeringarna i tabellerna.