Tabell- och variabelförteckning

Områdesnivån i tabellerna: hela landet, länen, landskapen, T&E-centralen, de ekonomiska regionerna och kommunerna. Vissa tabeller finns tillgängliga också efter kommunens delområde (storområde, statistikområde och småområde).

Befolkningen efter verksamhet

V03E Befolkning som fyllt 15 år efter kön och statsskattepliktiga inkomster 31.12.

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Statsskattepliktiga inkomster: Alla inkomstklasser totalt, 1-2999, 3000-5999, 42000-51999, ... (13)
 • Statsskattepliktiga inkomster / personer: Personer, Statsskattepliktiga inkomster (2)

V04D Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, kön, ålder och språk 31.12.

 • Område: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Huvudsaklig verksamhet: Hela befolkningen, Arbetskraften, Sysselsatta, Beväringar, civiltjänstepliktiga, ... (10)
 • Modersmål: Alla språkgrupper, Finska, Svenska, Övrig (4)
 • Ålder: Alla åldersgrupper, 0 - 6, 7 - 14, 15 - 19, 20 - 24, ... (16)

V04E Den 15 år fyllda befolkningen, arbetskraften separat, efter utbildningsnivå och kön 31.12.

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Huvudsaklig verksamhet: 15 år fyllda, Arbetskraften, Utanför arbetskraften (3)
 • Utbildningsnivå: Alla utbildningsnivåer, Bara grundnivå, 3-8 Utbildning på minst mellannivå, ... (11)
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)

V07D 15 år fylld befolkning efter huvudsaklig verksamhet, utbildningsnivå, kön, modersmål och ålder 31.12.

 • Område: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Huvudsaklig verksamhet: 15 år fyllda, Arbetskraften, Sysselsatta, ... (5)
 • Utbildningsnivå: Alla utbildningsnivåer, Bara grundnivå, 3-8 Utbildning på minst mellannivå, ... (11)
 • Modersmål: Alla språkgrupper, Finska, Svenska, Övrig (4)
 • Ålder: Alla åldersgrupper, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, 30 - 34, ... (12)

Inom området arbetande (arbetsplatser)

T05E Inom området arbetande efter näringsgren (TOL 2008, huvudgrupper)

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Näringsgren: Näringsgrenar totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, ... (23)

T14D Inom området arbetande efter näringsgren (TOL 2008, huvudgrupper), arbetsgivarsektor och kön

 • Område: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Näringsgren: Näringsgrenar totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, ... (23)
 • Arbetsgivarsektorn: Inom området arbetande totalt, Staten, Den privata sektorn, ... (7)
 • Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor (3)

T15D Inom området arbetande efter utbildningsnivå ålder (5-år)

 • Område: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Utbildningsnivå: Alla utbildningsnivåer, Bara grundnivå, 3-8 Utbildning på minst mellanivå, ... (11)
 • Ålder: Ålderklasser totalt, 18 - 19, 20 - 24, 25 - 29, 30 - 34, ... (13)

T16D Inom området arbetande efter näringsgren (TOL 2008, 2-siffr.), kön och ålder (5 år)

 • Område: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Näringsgren: Näringsgrenar totalt, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, ... (114)
 • Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Ålderklasser totalt, 18 - 19, 20 - 24, 25 - 29, 30 - 34, ... (13)

Inom området bosatt sysselsatt arbetskraft

T01E Befolkningen efter delområde, huvudsaklig verksamhet/yrkesställning, kön och ålder (5 år)

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Huvudsaklig verksamhet: Hela befolkningen, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ... (14)
 • Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Ålderklasser totalt, 0 - 6, 7 - 14, 15 - 19, 20 - 24, ... (16)

T02D Den sysselsatta arbetskraften efter område, näringsgren (TOL 2008, 2-siffr.), kön och ålder (5 år)

 • Område: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Näringsgren: Näringsgrenar totalt, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, ... (114)
 • Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Ålderklasser totalt, 18 - 19, 20 - 24, 25 - 29, 30 - 34, ... (13)

T02E Den svenskspråkiga befolkningen efter delområde, huvudsaklig verksamhet/yrkesställning och ålder

 • Delområde: 035 Brändö, 043 Eckerö, 049 Espoo, 049101002 112 Etelä-Leppävaara, ...
 • Huvudsaklig verksamhet: Hela befolkningen, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ... (14)
 • Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Ålderklasser totalt, 0 - 6, 7 - 14, 15 - 19, 20 - 24, ... (16)

T04D Den sysselsatta arbetskraften efter område, näringsgren (TOL 2008, huvudgrupper), yrkesställning och kön

 • Område: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Näringsgren: Näringsgrenar totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, ... (23)
 • Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare (3)
 • Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor (3)

T04E Befolkningen och arbetskraften efter område, huvudsaklig verksamhet/näringsgren, statsskattepliktiga inkomster och kön

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Huvudsaklig verksamhet: Hela befolkningen, Arbetskraften, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, ... (27)
 • Inkomsttagare/personer utan inkomster: Totalt, Inkomsttagare, Utan inkomster (3)
 • Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor (3)
 • Enhet: Personer, Statsskattepliktiga inkomster (2)

T06D Sysselsatta efter område, socioekonomisk ställning, kön och ålder

 • Område: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare, 10 Lantbruksföretagare, 4 Lägre tjänstemän, ... (8)
 • Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Ålderklasser totalt, 18 - 19, 20 - 24, 25 - 29, 30 - 34, ... (13)

T07D Den sysselsatta arbetskraften efter område, näringsgren (TOL 2008, huvudgrupper), utbildningsområde och -nivå och kön

 • Område: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Näringsgren: Näringsgrenar totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, ... (23)
 • Utbildningsområde: Alla utbildningsområden, 3 Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper, ... (12)
 • Utbildningsnivå: Alla utbildningsnivåer, Bara grundnivå, 3-8 Utbildning på minst mellanivå, ... (11)
 • Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor (3)

T09D Den sysselsatta arbetskraften efter område, näringsgren (TOL 2008), yrkesställning, statsskattepliktiga inkomster och kön

 • Område: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Näringsgren: Näringsgrenar totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, ... (23)
 • Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare (3)
 • Statsskattepliktiga inkomster: Totalt, 1-4999, 5000-10000, 10001-14999, 15000-20000, ... (16)
 • Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor (3)
 • Enhet: Personer, Statsskattepliktiga inkomster (2)

Pendling

T12D Inom området bosatt sysselsatt arbetskraft efter arbetsplatsens kommun och näringsgren (TOL 2008)

 • Bostadskommun: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Arbetsplatsens kommun: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Näringsgren: Näringsgrenar totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, ... (23)

T12E Inom området bosatt sysselsatt arbetskraft efter arbetsplatsens kommun och näringsgren (TOL 2008) 2007-

 • Bostadskommun: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Arbetsplatsens kommun: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Näringsgren: Näringsgrenar totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, ... (23)
 • År: 2007, 2008, 2009, 2010..

T13D Inom området arbetande efter bostadskommun och näringsgren (TOL 2008)

 • Arbetsplatsens kommun: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Bostadskommun: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Näringsgren: Näringsgrenar totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, ... (23)

Statistikcentralen förbehåller rätten till eventuella ändringar i innehållet i tabellerna och i klassificeringarna.

T13E Inom området arbetande efter bostadskommun och näringsgren (TOL 2008) 2007-

 • Arbetsplatsens kommun: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Bostadskommun: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Näringsgren: Näringsgrenar totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, ... (23)
 • År: 2007, 2008, 2009, 2010..

 

Statistikcentralen förbehåller rätten till eventuella ändringar i innehållet i tabellerna och i klassificeringarna.