Ändringar i databasen

16.12.2014

 • Databasen har uppdaterats med förhandsuppgifter för år 2013.

29.10.2014

 • Databasen har uppdaterats med uppgifter för år 2012.

18.10.2013

 • Databasen har uppdaterats med uppgifter för år 2011.

18.1.2013

 • Tabell T05E är uppdaterad med uppgifter för år 2010.

7.1.2013

 • Tabell T05E uppdateras i januari. Vi beklagar förseningen!

23.11.2012

 • Tabell T06D har uppdaterats med uppgifter för år 2010.

6.9.2012

 • Databasen har uppdaterats med uppgifter för år 2010.

12.4.2012

 • Tabeller från följande ämnesområden är färdiga: slutliga uppgifter 2010 (V03E, V04D, V04E, V07D).

6.10.2011

 • Databasen har uppdaterats med uppgifter för år 2009.

27.1.2011

 • Databasen har uppdaterats med uppgifter för år 2008 och förhandsuppgifter för år 2009.

15.10.2010

 • Databasen har uppdaterats med uppgifter för år 2008.

4.5.2009

 • Databasen har uppdaterats med förhandsuppgifter för år 2007.

11.3.2009

 • Tabeller från följande ämnesområden är färdiga: Förhandsuppgifter 2007, Befolkningen efter verksamhet (V01DX) och Slutliga uppgifter 2006, Inom området bosatt sysselsatt arbetskraft (T06D).

19.1.2009

 • Databasen har uppdaterats med uppgifter för år 2006.

30.5.2008

 • Näringsstruktur och sysselsättning -databasen har uppdaterats med slutliga uppgifter för år 2005.

6.3.2008

 • P.g.a. omfattande produktionsförändringar har databasens uppdatering försenats. Vi beklagar och strävar till att uppdatera databasen med uppgifter för år 2005 i april.

20.12.2007

 • Tabeller från följande ämnesområden är färdiga: slutliga uppgifter 2005 (V03E, V04D, V04E, V07D).

2.1.2007

Alla databasens tabeller har uppdaterats med uppgifter för år 2004.

8.3.2006

Första uppgifter för år 2004 i databasen.

29.11.2005

Näringsstruktur och sysselsättning -databasen har uppdaterats med slutliga uppgifter för år 2003.

23.2.2005

Tabellen T02DX är korrigerad! Tabellen T02DX (med preliminära uppgifter om inom området arbetande, arbetsplatser) i Näringsstruktur och sysselsättning -databasen har korrigerats. Den korrigerade tabellen publicerades på förmiddagen den 23.2. Ifall Ni har använt tabellen före nämnda tidpunkt, rekommenderar vi att Ni kontrollerar uppgifterna ur den korrigerade tabellen. Vi beklagar eventuella olägenheter korrigeringen orsakar.

03.11.2004

Näringsstruktur och sysselsättning 2002, slutliga uppgifter 2002 är färdiga.

20.11.2003

Tabeller från följande ämnesområden är färdiga: slutliga uppgifter (T02D, T04D, T07D, T09D, T12D, T13D, T14D, T15D, T16D, T02E, T04E, T05E).

08.07.2003

Tabeller från följande ämnesområden är färdiga: slutliga uppgifter (V04D, V04E, V07D).

04.04.2003

Tjänsten har öppnats.


Senast uppdaterad 16.12.2014

Dela