Ändringar i databasen

5.3.2018 Slutliga uppgifter om befolkning efter verksamhet 2016

Databasen har uppdaterats med slutliga uppgifter om befolkning efter verksamhet 2016 (tabellerna V04D, V07D).

27.10.2017 Databasen har uppdaterats med uppgifter för år 2015.

20.9.2017 Databasens tabeller i ny PX-Web-version

Databasens svenskspråkiga tabeller finns nu tillgängliga i en ny version av PX-Web. Den grundläggande användningen av tjänsten förblir i huvudsak oförändrad även om gränssnittet ändras något.

Notera att till en början flyttas endast de tabeller, som publicerats för de två senaste statistikåren. Vi uppmanar användarna att spara statistik för äldre år på egen dator eller usb-minne. Tabeller för äldre år finns tillgängliga t.o.m. den 24.9.2017 på adressen:

 

Näringsstruktur och sysselsättning http://pxweb2.stat.fi/database/Elinkeinorakenne_ja_tyossakaynti/databasetree_sv.asp

 

Den 25.9.2017 stängs den gamla versionen och adresslänkarna till den slutar fungera.

Notera också, att användarsignum som börjar med V bör skrivas med stor bokstav.

Mera information om förändringarna fås vid behov av Nicola Brun (nicola.brun@stat.fi).

11.9.2017 Ny PX-Web-version på kommande även för svenskspråkiga tabeller i databasen

Databasens finskspråkiga tabeller har fr.o.m. 5.9.2017 varit tillgängliga i en ny version av PX-Web. P.g.a. problem med inloggningen har de svenska tabellerna inte ännu överflyttats. Även de svenska tabellerna flyttas genast då inloggningen fungerar normalt.

Den grundläggande användningen av tjänsten förblir i huvudsak oförändrad även om gränssnittet ändras något. Notera att till en början flyttas endast de tabeller, som publicerats för de två senaste statistikåren. Vi uppmanar användarna att spara statistik för äldre år på egen dator eller usb-minne.

Vi beklagar eventuella olägenheter och meddelar om förändringar så snart som möjligt!

Senast uppdaterad 5.3.2018