Taulukko- ja muuttujaluettelo

Asuinolot   Valmis-
tumisaika
Tarkin aluetaso  
A01D Asuntoväestö sukupuolen, iän ja asumistason mukaan 31.12.2000 5/2001 Kunta valmis
A01E Asuntokunnat asuinrakennuksen talotyypin ja henkilöluvun mukaan 31.12.2000 5/2001 Kunnan osa-alue valmis
A02D Asuntokunnat henkilöluvun ja asumistiheyden mukaan 31.12.2000 5/2001 Kunta valmis
A02E Vanhusasuntokunnat vanhimman henkilön iän ja varustetason mukaan 31.12.2000 5/2001 Kunnan osa-alue valmis
A03D1 Asuntokunnat henkilöluvun ja asunnon huoneistotyypin mukaan 31.12.2000 5/2001 Kunta valmis
A03D2 Asuntoväestö henkilöluvun ja asunnon huoneistotyypin mukaan 31.12.2000 5/2001 Kunta valmis
A03E Asuntokunnat hallintaperusteen ja henkilöluvun mukaan 31.12.2000 11/2001 Kunnan osa-alue valmis
A04D1 Asuntokunnat asunnon pinta-alan ja asuntokunnan henkilöluvun mukaan 31.12.2000 5/2001 Kunta valmis
A04D2 Asuntoväestö asunnon pinta-alan ja asuntokunnan henkilöluvun mukaan 31.12.2000 5/2001 Kunta valmis
A04E Asuntokunnat elinvaiheen ja hallintaperusteen mukaan 31.12.2000 5/2002 Kunnan osa-alue valmis
A05D1 Vanhusasuntokunnat talotyypin ja varustetason mukaan 31.12.2000 5/2001 Kunta valmis
A05D2 Vanhusasuntokunnissa asuvat henkilöt talotyypin ja varustetason mukaan 31.12.2000 5/2001 Kunta valmis
A06D1 Asuntokunnat talotyypin, hallintaperusteen ja asuntokunnan koon mukaan 31.12.2000 11/2001 Kunta valmis
A06D2 Asuntoväestö talotyypin, hallintaperusteen ja asuntokunnan koon mukaan 31.12.2000 11/2001 Kunta valmis
A07D1 Asuntokunnat asunnon talotyypin, hallintaperusteen ja huoneluvun mukaan 31.12.2000 11/2001 Kunta valmis
A07D2 Asuntoväestö asunnon talotyypin, hallintaperusteen ja huoneluvun mukaan 31.12.200 11/2001 Kunta valmis
A08D1 Asuntokunnat hallintaperusteen, talotyypin ja asumistason mukaan 31.12.2000 11/2001 Kunta valmis
A08D2 Asuntoväestö hallintaperusteen, talotyypin ja asumistason mukaan 31.12.2000 11/2001 Kunta valmis
A09D Asuntokunnat ja ulkomaalais-asuntokunnat henkilöluvun ja asunnon hallintaperusteen sekä asumisväljyyden mukaan 31.12.2000 11/2001 Kunta valmis
A10D Asuntokunnat asunnon talotyypin ja hallintaperusteen sekä asumisväljyyden ja vuoden 2000 valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.2000 5/2002 Kunta valmis
A11D Asuntokunnat asunnon hallintaperusteen ja viitehenkilön iän mukaan 31.12.2000 5/2002 Kunta valmis
A12D Asuntokunnat elinvaiheen, hallintaperusteen ja asumisväljyyden mukaan 31.12.2000 5/2002 Kunta valmis
A13D Asuntokunnat elinvaiheen ja asunnon huoneistotyypin mukaan 31.12.2000 5/2002 Kunta valmis
Asunnot   Valmistumis-
aika
Tarkin aluetaso  
R01D Asunnot talotyypin, käytössäolotilanteen ja hallintaperusteen mukaan 31.12.2000 10/2001 Kunta valmis
R01E Asunnot talotyypin, varustetason ja rakennusvuoden mukaan 31.12.2000 10/2001 Kunnan osa-alue valmis
R02D Asunnot käytössäolotilanteen, huoneluvun, talotyypin ja asumisväljyyden mukaan 31.12.2000 10/2001 Kunta valmis
R02E Asunnot hallintaperusteen, talotyypin ja käytössäolotilanteen mukaan 31.12.2000 10/2001 Kunnan osa-alue valmis
R03D Asunnot hallintaperusteen, varusteiden ja huoneistotyypin mukaan 31.12.2000 10/2001 Kunta valmis
R03E Asunnot huoneistotyypin ja hallintaperusteen mukaan 31.12.2000 10/2001 Kunnan osa-alue valmis
R04D Asunnot pinta-alaluokittain talotyypin ja käytössäolotilanteen mukaan 31.12.2000 10/2001 Kunta valmis
Asuntokunnat Valmistumis-
aika
Tarkin aluetaso  
P01D1 Asuntokunnat rakenteen ja henkilöluvun mukaan 31.12.2000 5/2001 Kunta valmis
P01D2 Asuntoväestö rakenteen ja henkilöluvun mukaan 31.12.2000 5/2001 Kunta valmis
P01E Yli 65-vuotiaiden asuntokunnat vanhimman ja nuorimman asukkaan iän mukaan 31.12.2000 5/2001 Kunnan osa-alue valmis
P02D1 Asuntokunnat vanhimman henkilön sukupuolen, siviilisäädyn ja iän sekä asuntokunnan henkilöluvun mukaan 31.12.2000 5/2001 Kunta valmis
P02D2 Asuntoväestö vanhimman henkilön sukupuolen, siviilisäädyn ja iän sekä asuntokunnan henkilöluvun mukaan 31.12.2000 5/2001 Kunta valmis
P03E Asuntokunnat valtionveronalaisten tulojen ja käyttötulojen mukaan 31.12.2000 5/2002 Kunnan osa-alue valmis
P06D Asuntokunnat vuoden 2000 valtionveronalaisten tulojen ja henkilöluvun mukaan 31.12.2000 valtionveronalaiset tulot 5/2002 Kunta valmis
P07D Asuntokunnat vuoden 2000 käyttötulojen ja henkilöluvun mukaan 31.12.2000 5/2002 Kunta valmis
Kesämökit   Valmistumis-
aika
Tarkin aluetaso  
R05E Kesämökit rakennusvuoden mukaan 31.12.2000 8/2001 Kunnan osa-alue valmis
R07D Kesämökit sijaintikunnan, rakennusvuoden ja omistajan kotikunnan mukaan 31.12.2000 6/2001 Kunta valmis
R08D Kunnan kesäasukkaat kesämökin rakennusvuoden ja omistajan kotikunnan mukaan 31.12.2000 6/2001 Kunta valmis
Perheet   Valmistumis-
aika
Tarkin aluetaso  
P02E Perheet ja lapsiperheet perhetyypin ja lasten lukumäärän mukaan 31.12.2000 5/2001 Kunnan osa-alue valmis
P03D Perheet miehen/isän ja vaimon/äidin toimialan ja alle 18-vuotiaiden lasten määrän mukaan 31.12.2000 3/2003 Kunta valmis
P04D Perheiden alle 25-vuotiaat lapset iän ja perhetyypin mukaan 31.12.2000 5/2001 Kunta valmis
P04E Perheet ja lapsiperheet vuoden 2000 valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.2000 5/2002 Kunnan osa-alue valmis
P05D Perheet perheen tyypin, asunnon hallintaperusteen ja asumisväljyyden mukaan 31.12.2000 11/2001 Kunta valmis
P05E Perheet ja lapsiperheet vuoden 2000 käyttötulojen mukaan 31.12.2000 5/2002 Kunnan osa-alue valmis
P06E Perheet tyypin, vanhempien/puolisoiden pääasiallisen toiminnan sekä alle18- ja alle 7-vuotiaiden lasten lukumäärän mukaan 31.12.2000 12/2002 Kunnan osa-alue valmis
P07E Lapset vanhempien pääasiallisen toiminnan sekä lapsen iän mukaan 31.12.2000 2/2003 Kunnan osa-alue valmis
P08D Perheet perhetyypin, vuoden 2000 valtionveronalaisten tulojen ja henkilöluvun mukaan 31.12.2000 5/2002 Kunta valmis
P09D Perheet perhetyypin, vuoden 2000 käyttötulojen ja henkilöluvun mukaan 31.12.2000 5/2002 Kunta valmis
Rakennukset Valmistumis-
aika
Tarkin aluetaso  
R04E Rakennukset käyttötarkoituksen ja rakennusvuoden mukaan 31.12.2000 10/2001 Kunnan osa-alue valmis
R05D Rakennukset käyttötarkoituksen ja rakennusvuoden mukaan 31.12.2000 10/2001 Kunta valmis
R06D Rakennukset käyttötarkoituksen ja varusteiden mukaan 31.12.2000 10/2001 Kunta valmis
Työssäkäynti Valmistumis-
aika
Tarkin aluetaso  
T01D Työttömät koulutusasteen, sukupuolen, iän ja työttömyyden keston mukaan 31.12.2000 12/2001 Kunta valmis
T01DX Työllinen työvoima toimialan (2-3-nro), sukupuolen ja iän (5-v) mukaan 31.12.2000 (ennakkotieto) 12/2001 Kunta valmis
T01E Väestö iän (5 -v.), pääasiallisen toiminnan ja ammattiaseman mukaan 31.12.2000 12/2002 Kunnan osa-alue valmis
T01EX Väestö iän (5-v.), pääasiallisen toiminnan ja ammattiaseman mukaan 31.12.2000 (ennakkotieto) 12/2001 Kunnan osa-alue valmis
T02D Työllinen työvoima toimialan (2-3-nro), sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.2000 12/2002 Kunta valmis
T02DX Alueella työssäkäyvät toimialan (2-3-nro), sukupuolen ja iän (5-v) mukaan 31.12.2000 (ennakkotieto) 12/2001 Kunta valmis
T02E Ruotsinkielinen väestö iän (5 -v.), pääasiallisen toiminnan ja ammattiaseman mukaan 31.12.2000 12/2002 Kunnan osa-alue valmis
T03D Ruotsinkielinen työllinen työvoima toimialan (2-3-nro), sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.2000 12/2002 Kunta valmis
T03E Työvoima sukupuolen ja sosioekonomisen aseman mukaan 31.12.2000 3/2003 Kunnan osa-alue valmis
T04D Työllinen työvoima toimialan (17 luokkaa), ammattiaseman ja sukupuolen mukaan 31.12.2000 12/2002 Kunta valmis
T04E Väestömäärä ja työvoima sukupuolen, vuoden 2000 valtionveronalaisten tulojen ja toimialan mukaan 31.12.2000 2/2003 Kunnan osa-alue valmis
T05D Työllinen työvoima ammatin (3-nro), sukupuolen, iän ja valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.2000 3/2003 Kunta valmis
T05E Alueella työssäkäyvät toimialoittain 31.12.2000 12/2002 Kunnan osa-alue valmis
T06D Työllinen työvoima sosioekonomisen aseman, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.2000 3/2003 Kunta valmis
T06E Alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin, toimialan ja asuinpaikan sijainnin mukaan 31.12.2000 1/2003 Kunnan osa-alue valmis
T07D Työllinen työvoima koulutusalan ja -asteen sekä toimialan (10 luokkaa) mukaan 31.12.2000 12/2002 Kunta valmis
T07E Työllinen työvoima asuinalueen, toimialan ja työpaikan sijaintialueen mukaan 31.12.2000 2/2003 Kunnan osa-alue valmis
T08D Työttömät koulutusalan ja -asteen sekä toimialan (10 luokkaa) mukaan 31.12.2000 2/2003 Kunta valmis
T09D Työllinen työvoima toimialan, ammattiaseman, sukupuolen ja vuoden 2000 valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.2000 2/2003 Kunta valmis
T10D Väestö pääasiallisen toiminnan ja toimialan mukaan, erikseen työllistetyt ja työvoimakoulutuksessa olevat vuosien 1999 ja 2000 lopussa 3/2003 Kunta valmis
T11D Työllinen työvoima toimialan ja sukupuolen mukaan vuosina 1990-2000 3/2003 Kunta valmis
T12D Alueella asuva työllinen työvoima työpaikan sijaintikunnan ja toimialan mukaan 31.12.2000 12/2002 Kunta valmis
T13D Alueella työssäkäyvät asuinkunnan ja toimialan mukaan 31.12.2000 12/2002 Kunta valmis
T14D Alueella työssäkäyvät toimialan, sukupuolen, ammattiaseman ja työnantajasektorin mukaan 31.12.2000 12/2002 Kunta valmis
T15D Alueella työssäkäyvät iän (5-v.) ja koulutusasteen mukaan 31.12.2000 12/2002 Kunta valmis
T16D Alueella työssäkäyvät toimialan (2-3 nro), sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.2000 12/2002 Kunta valmis
T17D Työlliset ulkomaan kansalaiset 31.12.2000 toimialan, iän ja sukupuolen mukaan 12/2002 Kunta valmis
T18D Informaatiosektorin työpaikat 1993, 1995 ja 2000 3/2003 Kunta valmis
Väestö   Valmistumis-
aika
Tarkin aluetaso  
V01D1 Väestö iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2000 5/2001 Kunta valmis
V01D2 Ruotsinkielinen väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 31.12.2000 5/2001 Kunta valmis
V01DX Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.2000 (ennakkotieto) 12/2001 Kunta valmis
V01E1 Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 31.12.2000 5/2001 Kunnan osa-alue valmis
V01E2 Ruotsinkielinen väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 31.12.2000 ( vain kunnista, joissa ruotsink. enemmistö) 5/2001 Kunnan osa-alue valmis
V02E Väestö sukupuolen, iän ja perheaseman mukaan 31.12.2000 5/2001 Kunnan osa-alue valmis
V03E Väestö (15 vuotta täyttäneet) vuoden 2000 valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.2000 5/2002 Kunnan osa-alue valmis
V04D Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.2000 11/2002 Kunta valmis
V04E Väestö (15 vuotta täyttäneet), erikseen työvoima, koulutusasteen mukaan 31.12.2000 11/2002 Kunnan osa-alue valmis
V05D Ruotsinkielinen väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.2000 11/2002 Kunta valmis
V05E Väestö osa-alueittain pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, ja iän mukaan 1990, 1995 ja 2000 3/2003 Kunnan osa-alue valmis
V06E Ruotsinkielinen väestö osa-alueittain pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, ja iän mukaan 1990, 1995 ja 2000 3/2003 Kunnan osa-alue valmis
V07D Väestö (15 vuotta täyttäneet) pääasiallisen toiminnan, koulutusasteen, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.2000 11/2002 Kunta valmis
V08D Ruotsinkielinen väestö (15 vuotta täyttäneet) pääasiallisen toiminnan, koulutusasteen, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.2000 11/2002 Kunta valmis
V09D Väestö, erikseen opiskelijat, pääasiallisen toiminnan mukaan 1990, 1995 ja 2000 3/2003 Kunta  
V10D Ulkomaan kansalaiset 31.12.2000 pääasiallisen toiminnan, iän ja sukupuolen mukaan 11/2002 Kunta valmis
V11T Yleistietoja taajamista 31.12.2000 3/2003 Taajama valmis

Taulukoiden tunnusten selitteet:

Aineisto

V= Väestö
T= Työssäkäynti
P= Asuntokunnat ja perheet
A=Asuinolot
R=Rakennukset, asunnot, kesämökit

Kunnittaiset taulukot ovat ryhmiteltävissä palvelussa myös seuraavilla aluejaoilla: koko maa, maakunnat, läänit ja seutukunnat.
Kunnan osa-alueittaiset taulukot ovat palvelussa myös kunnittain.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Päivitetty 12.1.2015