Beställningar

För tjänsten behövs en användaridentifikation och ett nyckelord, som levereras till beställaren efter det att statistiktjänstavtalet undertecknats. Beställare som löst ut nyttjanderätt har tillgång till statistikpaketet till utgången av år 2003. Användningsvillkoren kan läsas här.

Priset på nyttjanderätten till statistikpaketet 'Folkräkningen 2000' bestäms enligt användar-organisation. Mer information om priser och beställningsförfarande får Ni per e-post eller telefon.

Senast uppdaterad 18.10.2017