Aktuellt

15.10.2004 Serviceavbrott i tjänsten 21-22.10.2004

I anslutning till förnyandet av statistikdatabaserna gör vi omläggningar i serverutrustningen samt en programuppdatering med nya egenskaper såsom snabbgrafik och temakartor. På grund av servicearbetena kan det förekomma korta avbrott i tjänsten på torsdag kväll 21.10.2004 och eventuellt ännu på fredag morgon 22.10.2004. Mera information ger Jaakko Laakso, tfn (09) 1734 2432, och Hans Baumgartner, tfn (09) 1734 2399.

12.10.2004 Statistikdatabasernas webbsidor förnyas 22.10.2004

Statistikdatabasernas webbsidor förnyas. Det är en fortsättning på revideringen av huvudsidorna på tilastokeskus.fi. Alla statistikdatabaser får därigenom samma grafiska utformning som infördes på huvudsidorna i somras. Samtidigt förenhetligas databastjänsternas produktbeskrivningar och prislistor samt avtalsblanketterna på nätet. Den förnyade statistikdatabasen öppnas fredag 22.10.2004. Användarna behöver inte vidta åtgärder på grund av revideringen.


Senast uppdaterad 16.6.2005

Dela