Flyttningsrörelse och befolkningsförändringar

Databasen Flyttningsrörelse och befolkningsförändringar innehåller de färskaste uppgifterna om befolkningsförändringar för år 2017. Dessutom ingår motsvarande uppgifter för åren 2015 och 2016.

Databasen innehåller tabeller med uppgifter om olika befolkningsförändringar, t.ex. omflyttning mellan kommuner, efter åldersgrupp, kön och utbildningsnivå samt om födda och döda.

Tabelluppgifterna kan tabelleras bl.a. med följande områdesindelningar: kommun, ekonomisk region, landskap, närings-, trafik- och miljöcentral och hela landet. Dessutom kan vissa uppgifter tabelleras efter kommunens delområde (kommunens storområde, statistikområde och småområde).