Förteckning över tabeller och variabler

Tabellerna VM1,VM6-VM8 är efter kommun, ekonomisk region, landskap, län och hela landet. Tabellerna VM2-VM5, VM9-VM10 och VM13 är efter delområde (storområde, statistikområde och småområde).

Flyttningsrörelsen

VM2 Personer som flyttat till kommunen efter ålder, kön, civilstånd och språk delområdesvis

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Ålder: Kaikki ikäluokat, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ... (31)
 • Språk: Kielet yhteensä, Suomi, Ruotsi, Muu (4)
 • Kön: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset (3)
 • Civilstånd: Yhteensä, Naimaton, ... (5)

VM3 Personer som flyttat från kommunen efter ålder, kön, civilstånd och språk delområdesvis

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Ålder: Kaikki ikäluokat, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ... (31)
 • Språk: Kielet yhteensä, Ruotsi, Suomi, Muu (4)
 • Kön: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset (3)
 • Civilstånd: Yhteensä, Naimaton, ... (5)

VM4 15 år fyllda som flyttat till kommunen efter utbildningsnivå, kön och ålder delområdesvis

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Ålder: Kaikki ikäluokat, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, ... (12)
 • Koulutusaste: Yhteensä, Perusaste tai tuntematon, Keskiaste, Korkea-aste (4)
 • Kön: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset (3)

VM5 15 år fyllda som flyttat från kommunen efter utbildningsnivå, kön och ålder delområdesvis

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Ålder: Kaikki ikäluokat, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, ... (12)
 • Koulutusaste: Yhteensä, Perusaste tai tuntematon, Keskiaste, Korkea-aste (4)
 • Kön: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset (3)

VM6 Inflyttningen i flyttningsrörelsen mellan kommuner efter inflyttningskommun samt efter de inflyttades ålder, språk och utflyttningskommun

 • Inflyttningskommun: HELA LANDET, In - Akaa, In - Alajärvi, In - Alavieska, ...
 • Utflyttningskommun: HELA LANDET, Ut - Akaa, Ut - Alajärvi, Ut - Alavieska, ...
 • Ålder: Alla åldersgrupper, 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, ... (17)
 • Språk: Språken totalt, Finska, Svenska, Annat (4)

VM7 Utflyttningen i flyttningsrörelsen mellan kommuner efter utflyttningskommun samt efter de utflyttades ålder, språk och inflyttningskommun

 • Utflyttningskommun: HELA LANDET, Ut - Akaa, Ut - Alajärvi, Ut - Alavieska, ...
 • Inflyttningskommun: HELA LANDET, In - Akaa, In - Alajärvi, In - Alavieska, ...
 • Ålder: Alla åldersgrupper, 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, ... (17)
 • Språk: Språken totalt, Finska, Svenska, Annat (4)

VM8 In-, ut- och nettoflyttning efter de flyttandes ålder (1 år) kommunvis

 • Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Ålder: Alla åldersgrupper, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ... (77)
 • Uppgift om flyttning: Inflyttning mellan kommuner, Nettoflyttning mellan kommuner, ... (6)

VM11 Immigration och emigration efter de flyttandes ålder och språk enligt kommun

 • Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Ålder: Alla åldersgrupper, 0-4, 5-9, 10-14, 15-19... (17)
 • Språk: Totalt, finska, svenska,  övriga språk/okänt (4)
 • Uppgift om flyttning: Invandring, Utvandring, Nettomigration (3)

  Flyttningsrörelsen inom landskap

VM13a-s Flyttningrörelsen inom landskap delområdesvis

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • År: 2010, 2011, 2012, 2013..

Födda och döda

VM10 Döda efter ålder, kön och språk delområdesvis

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Ålder: Kaikki ikäluokat, 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 85-89, ... (20)
 • Språk: Kielet yhteensä, Suomi, Ruotsi, Muu (4)
 • Kön: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset (3)

VM9 Levande födda efter kön, moderns ålder och moderns språk delområdesvis

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Ålder: Kaikki ikäluokat, -19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, ... (8)
 • Språk: Kielet yhteensä, Suomi, Ruotsi, Muu (4)
 • Kön: Molemmat sukupuolet, Pojat, Tytöt (3)

Kombination av befolkningsförändringar

VM1 Befolkningsförändringar kommunvis

 • Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Kombination av befolkningsförändringar: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Flyttning inom kommuner, ... (17)

Statistikcentralen förbehåller sig rätten till eventuella ändringar i tabellinnehållet och klassificeringarna.