Informationsinnehåll

Genom länkarna nedan kan Ni bekanta Er med innehållet i Befolkningsstatistiktjänstens databaser.

Befolkningsstatistiktjänstens uppdateringstidtabell 2019

Databas Månad
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Bostäder, byggnader och fritidshus         X     X   X    
Näringsstruktur och sysselsättning   X   X           X X  
Bakgrundsuppgifter om personer som flyttat   X                 X  
Flyttningsrörelse och befolkningsförändringar           X       X    
Familjer och bostadsförhåll           X   X        
Månadsuppgifter om befolkningsförändringar X X X X X X X X X X X X
Befolkningsstruktur       X