Stöd

Tekniskt stöd:

E-post: tietokannat@tilastokeskus.fi
Telefon: 029 551 2455.

PcAxis användarstöd:

Telefon: 029 551 2335
E-post: pcaxis@tilastokeskus.fi.
Anvisning för installation av programmet PcAxis

Frågor om innehållet:

E-post: erityispalvelu@tilastokeskus.fi
Telefon: 029 551 3306
Postadress: Befolkningsstatistiktjänsten, 4B, 00022 Statistikcentralen