På gång i tjänsten

24.10.2019 24.9.2019 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar har uppdaterats med uppgifter för september 2019

22.10.2019 Bostäder, byggnader och fritidshus har uppdaterats med uppgifter för 2018

24.9.2019 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar har uppdaterats med uppgifter för augusti 2019

27.8.2019 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar

  • Databasen har uppdaterats med uppgifter för juli 2019.

20.9.2017 Befolkningsstatistiktjänstens databaser har flyttas till nya adresser

Alla Befolkningsstatistiktjänstens databaser har flyttats till nya adresser. Bakom ändringen ligger bytet till en ny version av PX-Web-serverprogrammet.

Den grundläggande användningen av databaserna förblir i huvudsak oförändrad även om gränssnittet ändras något. Vi ber dock notera, att

  • användarsignum som börjar med V bör skrivas med stor bokstav.
  • till en början flyttas i huvudsak endast de tabeller, som publicerats för de två senaste statistikåren. Vi uppmanar användarna att spara statistik för äldre år på egen dator eller usb-minne. Tabeller för äldre år finns tillgängliga t.o.m. den 24.9.2017. Adressen hittas på respektive databas’ ”Ändringar i databasen”-webbsida.
  • Den 25.9.2017 stängs de gamla versionerna och adresslänkarna till dem slutar fungera.
  • Folkräkningen 2000-statistikpaketet stängs 25.9.2017 och dess tabeller flyttas inte.