Tilläggsuppgifter

E-post: erityispalvelut@tilastokeskus.fi

Postadress: Befolkningsstatistiktjänsten, 4B, 00022 Statistikcentralen, Finland