Publicerad: 17.6.2013

Artiklar

Uppgifterna från folkräkningarna beskriver strukturen i samhället och förändringar i den. I Finland görs en folkräkning vart tionde år. År 2010 var ett internationellt folkräkningsår, då folkräkningar genomfördes globalt i nästan alla länder i världen. Statistikcentralen publicerar här artiklar med anknytning till folkräkningen år 2010.

De senaste artiklarna:


   Marja-Liisa Helminen: Kvinnor med utländsk bakgrund får barn tidigare (17.6.2013)
Kvinnor med utländsk bakgrund födde 7,1 procent av alla barn födda i Finland under åren 2007–2011. Föderskorna med utländsk bakgrund är något yngre än de finlandsfödda föderskorna.

 


Päivitetty 17.6.2013